UCLG

Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (UCLG - Unitied Cities and Local Governments).

https://www.uclg.org/

Liitu Ühinenud Linnade ja Kohalike Omavalitsuste infokirjaga SIIN

UCLG asutati Pariisis 2004. aastal kahe ülemaailmse liidu Ühinenud Linnade Organisatsioon (Unitied Towns Organization, UTO) ja Rahvusvaheline Kohalike Omavalitsuste Liit (IULA – International Union of Local Authorities) liitumise tulemusena. Eesti Linnade Liit (ELL) astus IULA liikmeks 1925.aastal, Pärnu aga UTO liikmeks 1988. CEMR liikmelisust IULA-s tähistab aastaarv 1989 ja pärast liitumist sai CEMR-st IULA Euroopa sektsioon. ELL liitumine CEMR-ga 1995 aastal tõi automaatselt kaasa taasliitumise IULA-ga ja liikmemaksu kohustuse.

ELL juhatuse esimees osales vaatlejana koos Pärnu esindajaga UTO kongressil juba oktoobris 1990. Nimetatud faktidest tulenevalt on UCLG rahvusvaheline organisatsioon, kuhu Eesti omavalitsused on kaasatud läbi üleriigilise liidu kõige pikemat aega.

UCLG Täitevbüroo 116. liikmest esindab Euroopat 23. Täitevbüroo koguneb kaks korda aastas.

UCLG Maailmanõukogu 342 liiget (Euroopast 73 liiget) kogunevad üks kord aastas.

ELVLi esindajana kuulub UCLG Maailmanõukogusse Tiit Terik. 19.oktoobril 2022 võttis UCLG kongress vastu tulevikupakti: „Linnapead ning kohalikud ja piirkondlikud juhid kogu Euroopast on vastu võtnud tulevikupakti, mis on peamine strateegiline dokument, milles määratakse kindlaks UCLG prioriteedid aastateks 2022–2028"