Uudised ja teated

« Tagasi

"Keskonnasõbralik kohalik omavalitsus" konkurss kestab kuni 19.juunini

Keskkonnaministeerium koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega kutsub osalema konkursil „Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus".

Keskkonnakonkurssi korraldatakse esmakordselt ning eesmärk on tunnustada neid omavalitsusi, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust.

Keskkonnakonkursile on võimalus esitada enda kandidatuuri kuni 19. juunini 2020. Selleks tuleb esitada elektrooniline ankeet - https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-kohalik-omavalitsus.   

Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursi võitja saab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel enda keskkonnategevust veelgi tõhustada kuni 50 000 euro väärtuses.