Uudised ja teated

« Tagasi

Majandus- ja taristuminister andis ELVL juhatusele ülevaate KOV teede rahastusest

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul osales külalisena ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kellega arutati muuhulgas lisatoetustest, mis eriolukorraga muutusid vajalikuks. Minister Aas sõnas, et ainuüksi riigiteedesse otsustas valitsus sel kevadel suunata riigiteedesse täiendavalt 10 miljonit eurot, mille tulemusel saavad katted paljud Lõuna-Eesti kruusateede lõigud, et kohalikud elanikud ning ettevõtjad saaksid ohutumalt ja mugavamalt liigelda.

"Elukvaliteedi aga ka ohutuse jaoks on oluline, et ka väiksema liiklussagedusega teede olukord püsiks hea. Kohalikud omavalitsused kindlasti selle nimel pingutavad, aga ka neil on piiratud ressursid, sest väga heas korras tuleb hoida eriti neid teid, millel on suur liikluskoormus. Seega suurendasime sel aastal ka omavalitsuste kohalike teede korrashoiutoetust veel 30 mln € võrra," lisas Aas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas suve hakul täiendavalt välja teise taotlusvooru selliste kohalike teede remondiks, mis on seotud ettevõtlusega või kus on transiitliikluse osakaal suurem kui kohaliku liikluse osakaal. Koormus nendele teedele on tavapärasest suurem ja remont kordades kallim. Sama toetusega sai ministeerium juba selle aasta alguses toetada omavalitsuste 21 tee ja tänava remonti 7 miljoni euro ulatuses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium võttis aga veelgi ambitsioonikama plaani, et leida võimalus kõikide kvalifitseerunud taotluste rahuldamiseks. Lisaraha leiti ning nüüd eraldabki ministeerium toetust kõikidele omavalitsustele, kelle taotlused kvalifitseerusid ja seda ühtekokku 14,1 miljoni euro eest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimehe Tiit Teriku sõnul on Liidu jaoks teede rahastamise puhul oluline, et kõik omavalitsustele antavad vahendid kasutust leiaks ning jätkab: "Siin sõltub palju ka omavalitsuste endi võimekusest projekteerida ja hankeid korraldada."  

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sõnas Liidu juhatusele: "Nüüd jääb üle omavalitsustel kibekiirelt projektid töösse panna ning loodetavasti saame juba õige pea mitmed ohtlikud ristmikud ja ka ammu parandamist vajad löökaugud parandatud."

"Ei ole halba ilma heata," sõnab Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ning lisab: "Väga pikka aega on läbirääkimistel riigiga omavalitsuste soov olnud, et riigi poolt eraldatav raha kohalikesse teedesse tõuseks 50 miljoni euroni. Siiamaani on see selline kauge unistus olnud. Sel aastal oleme eesmärgile väga lähedale saanud ja nii kummaliselt kui see ka kõlab, tänu koroonakriisile. Oleme väga rahul, et sellel keerulise ajal on valitsus ja konkreetselt MKM väga mõistliku sammuna omavalitsuste soovidele vastu tulnud."

ELVL esimees Tiit Terik avaldab heameelt, et minister kohalike omavalitsuste esindajatega operatiivselt informatsiooni jagab. „Omavalitsuste esinduste otsekontaktid ministritega on väga olulised. Loodame tulevikus linnade ja valdade jaoks olulistes küsimustes jätkata valdkonnaministritega kohtumisi," lisas ELVL esimees.