Uudised ja teated

« Tagasi

ELVL volikogu valis uueks Euroopa Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadiks Andres Jaadla

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu istungil kinnitati uueks Euroopa Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadiks Andres Jaadla.

Regioonide Komitee asendusliikmena on Andres Jaadla veetnud ka viimased 5 aastat, tehes Komitee institutsioonides tihedat koostööd. Jaadla peab kohalike omavalitsuste temaatika viimist Euroopa tasandile väga oluliseks: „Euroopa Regioonide Komitee töös osaledes on võimalik osa saada ja mõjutada Euroopa kohaliku omavalitsuse tasandi poliitikaid ning rakendada neid koha peal."

Jaadla on olnud kaasatud mitmetesse Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti rakendamisega seotud töörühmadesse ja nõuandegruppidesse Euroopa Liidu tasandil.

Raportöörina on Andres Jaadla osalenud erinevates projektides:
* Euroopa Regioonide Komitee arvamus „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine"

* Euroopa Regioonide Komitee arvamus teemal „Euroopa kosmosestrateegia"

* Euroopa Regioonide Komitee arvamus teemal „Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet"

Kandideerimine asendusliikme kohale kuulutati välja seoses eelmise asendusliikme mandaadi lõppemisega. ELVL esitab kandidaadi riigihalduse minister Jaak Aabile, kes esitab kandidaadi Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

Eelkõige läbi Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) teostab ELVL Euroopa Liidu suunalist poliitikat. Nii on kindlustatud kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindatus Euroopa Liidus. ELVL-i esindavad Regioonide Komitees seitse põhiliiget ja seitse asendusliiget (varem esitasid kandidaate CdR Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit). 2005. aastal avas Linnade Liit koostöös Eesti Maaomavalitsuste Liiduga Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigiliste liitude Brüsseli esinduse, mis märtsist 2018 kannab nime Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindus.