Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit otsib lahendusi, et leida rahastust KOV infosüsteemide parendamiseks

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi viidud analüüs näitab, et kohalike omavalitsuste kasutuses olevad elektroonilised iseteeninduskeskkonnad vajavad arenguhüpet. 
 
Analüüsi käigus uuriti suurt osa kohalikes omavalitsustes kasutuses olevaid erinevaid elektrooniliselt teenuseid pakkuvaid keskkondi ja jõuti järeldusele, et väga paljudes kohalikes omavalitsustes kasutuses olevad IT lahendused on moraalselt vanad ja ei vasta kohalike omavalitsuste vajadustele. Analüüsis tuuakse välja, et kasutuses olevate vanade infosüsteemide arendamine ja parendamine ei ole jätkusuutlik.
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul tuleb rohkem pöörata tähelepanu kohalike omavalitsuste võimekusele pakkuda elanikele teenuseid kaasaegse iseteeninduskeskkonna kaudu. 
"Ajal, mil riik analüüsib tulevikulahendusi, kuidas e-teenused annavad ise elanikele teenusvõimalustest teada, on oluline need siduda omavalitsuste teenustega, et inimese vaatest oleksid osutatavad teenused loogiline tervik. Näiteks lapse sünnist kooliminekuni asjaajamise saaks elanikule lahendada ühe ajas edasiliikuva menetlusena, kus kõik kohalike omavalitsuste kui ka riigi asutuste poolt pakutavad teenused  on lapsevanemale loogiliselt ja terviklikult lahendatud. Analüüs pakub erinevaid võimalikke lahendusi iseteeninduskeskkondade arenguhüppeks. Eesti Linnade ja Valdade Liit on asunud otsima parimaid võimalikke lahendusi, kuidas muuta kohalike omavalitsuste elektroonsed iseteeninduskeskkonnad kaasaegsemaks, turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks. Võimalike finantsallikatena näeb Liit riigieelarvelisi või Euroopa Liidu struktuurimeetmete IKT-rahalisi vahendeid," lisab Trei. 
 
Analüüsiga on võimalik tutvuda SIIN
 
Projekt „Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs" rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015 käskkirja nr 15-0329 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" alusel, millega kehtestatakse meetme nr 12.3 „Avalike teenuste pakkumise arendamine" tegevuse 12.3.2 „Avalike teenuste koosvõime loomine" raames toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks.