Uudised ja teated

« Tagasi

Omavalitsuste tulubaas on stabiliseerumas

Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid täna kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi.
 
„Kohalike omavalitsuste hea käekäik on jätkuvalt riigi südameasi, kuna sellest sõltuvad otseselt meie inimeste võimalused ja heaolu kõigis Eesti piirkondades," ütles riigihaldus minister Jaak Aab. „Omavalitsustele pandud ülesannete ja kohustustega peab kaasas käima ka asjakohane rahastus ning selleks teeb valitsus omalt poolt kõik võimaliku." Aabi sõnul suurendas riik omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist aastatel 2018–2021 185 miljoni euro võrra ning toetusfond on kümne aastaga kasvanud kaks korda. „Näiteks sel aastal ulatus fondi maht üle 450 miljoni euro. Omavalitsuste kogutulud on aga kolme aastaga kasvanud 30%, ulatudes sel aastal 2,3 miljardit euroni," lisas Aab.
 
COVID-19 põhjustatud majanduslanguse tingimustes on riik omavalitsustele tänavu eraldanud 130 miljonit täiendavalt toetust eriolukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks. „Omavalitsused näitasid nii koroonakriisis kui kriisijärgselt üles suurepärast võimekust," märkis Aab. Tema sõnul saab aga riik olla kohaliku elu edukal korraldamisel omavalitsustele abiks. „Näiteks 2020. aasta lisaeelarvega eraldati omavalitsustele täiendavad 30 miljonit eurot tulubaasi stabiliseerimiseks, 30 miljonit kohalike teede hoiuks, 14,1 miljonit  juhtumipõhiseks teede toetuseks ja 70 miljonit eurot täiendavateks investeeringuteks," lisas minister.
 
Eriolukorrast tingitud majanduslanguses on täna prioriteediks majanduse elavdamine. Seetõttu ootab riik, et omavalitsused ei vähendaks investeeringute mahtusid. Majanduslanguses võimendub iga investeeritud euro, tagades tööhõive ja suurema tulumaksu laekumise.
 
Riigihalduse ministri juhitav valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit peavad kohalike omavalitsuste eelarveläbirääkimisi igal aastal. Liit seisab koostööpartnerina hea selle eest, et omavalitsustele oleks tagatud finantsautonoomia ja dialoog riigiga. Samuti lähtutakse koostöö edendamise, haldussuutlikkuse tõstmise ning teenuste efektiivsema osutamise põhimõtetest. Nii seistakse ka riigieelarve läbirääkimistel üleriigilise liiduna kohalike omavalitsuste huvide ja ootuste eest.
 
 
„Nii, nagu läbirääkimistel ikka, ei saa me kõigis küsimustes ühel meelel olla. Tuleb aga tunnistada, et selles kriisis on riik näoga omavalitsuste poole olnud ja usun, et ka kokkulepe järgmiseks aastaks annab meile võimekuse teenuste tagamiseks üle terve Eesti. Valdkondlike eelarveridade kõrval on oluline jälgida, et kõik „hiilivad" ülesanded, mis linnadele ja valdadele seadustega pannakse, saaksid kaasa ka piisavad vahendid," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik.
 
Üleriigilise omavalitsusliiduna on Liidu eesmärk seista riigieelarve läbirääkimistel kohalike omavalitsuste huvide ja ootuste eest. 
 
„Läbirääkimistel jäime eriarvamusele kohalike teede hoidmise rahastusmudeli teemal. Omavalitsustele teede hooldamiseks eraldatav eelarve on olnud viimased kaheksa aastat 29 miljonit. Kohalike teede olukord vajaks aga jõudsalt parandamist. Samuti märkisime eelarveläbirääkimistel ära omavalitsuste ootused ja huvi COVID-19 erimeetmete väljatöötamiseks, mis puudutab eriolukorrast tuleneva stabiliseerimise toetuse ja investeeringutoetuse jätkamist järgmisel eelarveaastal", lisab Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.
 
Eestis on kokku 79 kohalikku omavalitsust, kelle korraldada on lasteaiad ja koolid, teed, kultuuri- ja sporditegevus, sotsiaalkaitse, huvitegevus ja teised avalikud teenused. Omavalitsuste tuludest 61% laekub maksudest, 24% tasandus- ja toetusfondist ning 15% muudest allikatest.
 
Läbirääkimiste tulemused edastatakse valitsusele, kes suunab need koos 2021. aasta riigieelarve eelnõuga menetlemiseks riigikogule.