Uudised ja teated

« Tagasi

Jaak Aab: riik saab omavalitsuste koostööd toetada hea seadusandlusega

Foto:Pexels
Rahandusministeeriumi pressiteade
20. mai 2020

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) eksperdikomisjon otsis eilsel kohtumisel võimalusi, kuidas seadusega oleks võimalik toetada omavalitsuste koostööd.

 „Ehkki ühinemistega haldusreformi käigus suurenesid omavalitsused keskeltläbi mitu korda, on jätkuvalt ka selliseid ülesandeid, mille korraldamine oleks mõistlikum ja tõhusam maakonna- või regioonipõhiselt," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Riik ei saa küll hakata ise kohalike omavalitsuste eest nende vahelist koostööd lõpuni ära korraldama, kuid saame luua selleks hea seadusandliku raamistiku."

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoniks loodud laiapõhjaline eksperdikomisjon arutas eile elektroonilisel koosolekul, kas praegu on seadustes mingeid takistusi või lünki, mis piiraks linnade ja valdade koostööd. Seda nii omavahel, maakondlikul kui ka laiemalt regionaalsel ja üleriigilisel tasemel.

Komisjon leidis, et maakondlikul tasemel on kohati erinevates arendusorganisatsioonide asjatut dubleerimist ja tegi ettepaneku kaaluda maakondlike omavalitsusliitude ja maakondlike arendusorganisatsioonide tegevuse ühendamist.

„Arutasime eksperdikomisjonis, kas omavalitsustele uute võimalike ülesannete üleandmise valguses oleks mõistlik neid hakata täitma koostöös maakondlike liitudega või volitada maakondlike liite neid täitma," ütles Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei. „See eeldaks seadusandluses maakondlike liitude tugevdamist ning asjaomaseid regulatsioone. Ikka selle ülla eesmärgi valguses, et kohalikud kogukonnad saaksid paremaid teenuseid ja investeeringuid."

Eksperdikomisjon tutvus ka värskelt valminud Eesti regionaaltasandi arengu analüüsiga, kus tehti ettepanekud kohalike omavalitsuste maakondliku koostöö tugevdamiseks ja regionaalse tasandi valitsemiseks. Analüüsi tellis Harjumaa omavalitsuste liit koostöös mitmete teiste maakondlike arenguorganisatsioonidega. Üks sellest analüüsist tulenevaid ettepanekuid on muuta omavalitsusliitu kuulumine ja koostöö kohalikele omavalitsustele kohustuslikuks. Samal ajal andes koostöötasandile täiendavaid ülesandeid, mis oluliselt tugevdaks nende liitude otsustusvõimet ja toimimise stabiilsust.  

Komisjoni liikmed seda ettepanekut ei toetanud. Pigem soovisid nad kohustuslikuks muutmise asemel anda omavalitsusliitudele täiendavaid ülesandeid koos vajaliku rahastamisega. Motiveerides nii omavalitsusi neile avalduva positiivse mõjuga liitu kuuluma. Mitmed liikmed pidasid vajalikuks ka analüüsida, kas tasuks muuta liidu juriidiline vorm eraõiguslikust avalik-õiguslikuks.

Samuti tegi eksperdikomisjon ettepaneku ühendada KOKS ja praegu sellest eraldi olev kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus. See aitaks korrastada seaduste pilti ja vähendada erinevate sarnast valdkonda reguleerivate seaduste hulka.

 

Riigihalduse ministri moodustatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ehk KOKSi eksperdikomisjon kohtub regulaarselt, et arutada süsteemselt läbi erinevad kohaliku omavalitsuse korralduse põhiteemad. Tänavu suvel on kavas tuua avalikkuse ette ja saata ministeeriumite vahelisele kooskõlastusringile seaduse võimalikke muudatusi sisaldav väljatöötamiskavatsus, kus on esitatud arutamiseks olulisemad valikukohad. Väljatöötamiskavatsusest järgmine etapp on seaduse eelnõu kirjutamine. Eeldatavalt peaks kohalike omavalitsuse elu reguleeriv alusseadus saama uuendatud enne järgmisi Riigikogu valimisi aastal 2023.