Uudised ja teated

« Tagasi

Kriis lõi omavalitsuste maksulaekumise miinusesse

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus arutas täna videosilla vahendusel toimunud koosolekul kohalike omavalitsuste maksulaekumisi. Rahandusministeerium tutvustas omavalitsuste tulumaksu laekumisi aprillikuu põhjal. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes tulumaksu laekumine aprillis kaheksa protsenti.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik ütles, et koroonaviiruse leviku tagajärjel tekkinud kriis on juba omavalitsusteni jõudnud ning maksuvõlgade kasv on olnud suurem, kui esialgselt arvati. „Kui eelmise kriisi mõjud jõudsid linnade ja valdade eelarvesse kvartali või isegi poole aastase viitega, siis tänavune kriis on järsem," kirjeldas Terik. „Kriisi mõju on juba eelarvetes näha. See mõjutab kindlasti omavalitsuste rahakotti ja seeläbi ka avalike teenuste pakkumise ulatust. Omavalitsused on kavandamas ka laenude võtmist, et katta planeeritud kulutusi, kuid kindlasti on vaja leida ka kokkuhoiukohti. Aeg näitab, kui suures osas kärpima peab," selgitas Terik.

Omavalitsustele laekus aprillikuus ettevõtete maksuvõlgade suurenemise tõttu ligi 10 miljonit eurot vähem tulumaksu. Eeldatavasti on maksuvõlgade suurenemine olnud osaliselt mõjutatud sellest, et eriolukorras maksuvõlgadelt intressi ei arvestata ning lisaks mõjutas tulumaksu laekumisi füüsiliste isikute aastatuludeklaratsioonidest tingitud maksete aastati erinev jaotus kuude vahel.

Kui jätta võlasaldo ja füüsiliste isikute aastatulu deklaratsioonide maksetest tingitud mõjud arvestamata, mis eeldatavasti sellises mahus järgnevate kuude laekumisi ei mõjuta, oleks omavalitsustele laekunud aprillis ca kuus protsenti rohkem tulumaksu, kui eelmisel aastal samal ajal.

Foto: Pexels