Uudised ja teated

« Tagasi

Lääne-Eesti ja saarelised omavalitsused on saanud kriisiga hakkama

Foto: VisitEstonia Flickr

Lääne-Eesti kohalikud omavalitsused koos saartega jagasid eile toimunud e-kohtumisel oma seniseid kogemusi kriisiga ja kriisist väljumise plaane. Sarnaseid kohtumisi on Eesti Linnade ja Valdade Liit koos Sotsiaalministeeriumiga korraldanud eriolukorra ajal veel kahel korral, esimene kord fookuses Ida-Virumaa ning teisel korral Kagu-Eesti.

Lääne-Eesti ja saarte kohalike omavalitsuste esindajad tõdesid, et kuigi ametlikult on riigis eriolukord lõppenud siis sotsiaalvaldkonnas tuleb valmis olla suurema surve saabumiseks sügisel. Paljudes omavalitsustes jätkub kriisi ajal loodud teenuste pakkumine ka praegu vastavalt inimeste vajadustele.

Kohalike omavalitsuste ülevaadetest tuli ka välja, et kriisi ajal sujus koostöö avaliku ja erasektori vahel tavapärasest märkimisväärselt sujuvamalt. Koos leiti uusi lahendusi, mis enamasti väga hästi tööle hakkasid ja inimesed positiivselt vastu võtsid, näiteks toidu kojukanne koostöös poodidega.

„Võime öelda, et Lääne-Eesti ja saarelised kohalikud omavalitsused on keerulise olukorraga kohapeal väga hästi hakkama saanud" ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Tänasel kohtumisel tegid ülevaate ja jagasid parimaid praktikaid Saaremaa ja Hiiumaa esindajad. Koostöös sotsiaalministeeriumiga koondame kohalike omavalitsuste ettepanekud, õppetunnid ja tähelepanekud tulevikuks, kuidas paremini ja tõhusamalt koostöös riigiga kriisiolukorras tegutseda. Kohalike omavalitsuste esindajate sõnul on suurenenud kulutused eriolukorras sotsiaalkaitsele ning tõenäoliselt suurenevad ka tulevikus. Sellest tulenevalt on oluline tagada kohalike omavalitsuste tulubaas riigi poolt ning kohalikele omavalitsustele mõeldud kriisiabipakettide läbimõeldud ja paindlikud meetmed," lisas Trei.

 „Sotsiaalministeeriumi poolt soovin tunnustada kõiki sotsiaalvaldkonna eesliinil tegutsejaid, raskel ajal on sotsiaalvaldkonna panus kulla hinnaga ning loodetavasti mäletatakse seda ka siis kui on tarvis teha eelarve valikuid," sõnas sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Mind rõõmustab eriliselt, et täna kuulsime me palju häid näiteid erasektori ja sotsiaalvaldkonna koostööst, mille tulemusena sotsiaaltöötajad said juurde aega oma ettevalmistusele vastava töö tegemiseks. Loodetavasti annab näiteks kaubanduskeskuste kojukande maapiirkondades laiendamine tõuke koduhooldusteenuse arenguhüppeks. Ministeeriumi poolt oleme siin kahtlemata toetavad"

Kohtumisel tegid kohapealsest olukorrast ülevaate: Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Muhu, Pärnu, Haapsalu, Põhja-Pärnumaa, Lääne-Nigula ja Tori vald.

Eesti Linnade ja Valdade Liidul ja Sotsiaalministeeriumil on plaan sarnases formaadis infovahetamisi ja kohalike omavalitsuste parimate praktikate jagamist jätkata.