Uudised ja teated

« Tagasi

Vabariigi Valitsus kiitis heaks määrusemuudatuse, millega muutuvad kohalikele omavalitsustele mõeldud lammutustoetuse tingimused

Kasvab toetuse määr, kaovad Tallinna ja Tartu piirmäärad ning laieneb nii rajatiste kui ka abikõlblike kulude ring, millele toetust saab küsida.

Määruse olulisemate muudatustena toetab riik edaspidi lisaks hoonetele ka muude rajatiste lammutamist, toetuse määra suurendatakse kuni 90 protsendini abikõlblikest kuludest ning omafinantseeringu määra alandatakse 10 protsendini. Senised määrad olid vastavalt 70 ja 30 protsenti.

Selle määrusega lisandusid abikõlblike kulude hulka haljastamisega seotud kulude kõrvale ka haljasala kujundamiseks vajalike istepinkide, pargimööbli ja arhitektuursete väikevormide paigaldamisega seonduvad kulud. Nende määr tõuseb praeguselt 10 protsendilt 20 protsendile kõigist abikõlblikest kuludest. Lisaks loetakse abikõlblike kulude hulka edaspidi ka omanikujärelvalve kulud.

Lammutamise meetmel on oluline mõju nii elukeskkonna kvaliteedi parandamisele kui ka ehitussektori toetamisele keerulistes oludes. Asustamata ja ohtlike ehitiste lammutamisega saab muuta elukeskkonda turvalisemaks ning luua võimalusi uute ruumilahenduste loomiseks, olgu see siis esteetilistel või praktilistel kaalutlustel.

Määruse muudatus hakkab kehtima taotlustele, mis rahuldatakse pärast määruse jõustumist. SA KredEx kinnitab, et menetlus võtab igal juhul rohkem aega, kui käesoleva nädala laupäevani.

Määruse muudatus jõustub 16.05: https://www.riigiteataja.ee/akt/113052020012

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade: https://mkm.ee/et/uudised/lammutustoetuse-tingimused-muutuvad-taotlejaile-soodsamaks