« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 38. nädala kokkuvõte

Esmaspäeval (20.09) leidis aset ettevalmistav koosolek oktoobris toimuvaks KEKKide mõõdikuid tutvustavaks ümarlauaks. Koosolekul osales liidu keskkonnanõunik.  

Aset leidis ka Harjumaa Omavalitsuspäeva korralduskomitee koosolek, millest võtsid osa lisaks minule ka liidu asedirektor ja arendusjuht.  

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kliima ja energeetika ekspertgrupi koosolekul tegi ettekande  keskkonnanõunik Reigo Lehtla. Koosolekul osales ka liidu Brüsseli esindaja.  

Toimus Vabariigi Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu riigieelarve läbirääkimiste koosolek. Koosolek toimus hübriidina. Kohale läksime väikese delegatsiooniga – liidu esimees, mina ja liidu asedirektor.  

 

Teisipäeval (21.09) toimus kohaliku kasu arutelu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel, kuhu oodati osalema ka omavalitsuste esindajad. Arutelul osales ka liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas.  

Osalesin koos nõunik Sirje Ludviguga KOV koolituse keskse koordinatsiooni projekti juhtrühmas. 

Toimus töö, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolek, mis keskendus sotsiaalteenuste detsentraliserimise teemadele. Koosolekul osalesid liidu büroost asedirektor, sotsiaalvaldkonna ja avalike suhete nõunik. Sel teemal saab rohkem lugeda SIIT

Liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas osales kohtumisel Asfaldiliidu ja transpordi töörühma liikmetega, teemaks Linnatänavate standardi lähteülesande sisendi kavandamine.  

Liidu arendusjuht kohtus büroos Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri esindajatega. Agentuuril on käsil mitu projekti, kus soovitakse rohkem kohaliku omavalitsuse sisendit saada ning neid paremini kaasata. Agentuuri esindajad on palunud liidu abi informatsiooni jagamisel läbi meie kontaktvõrgustike. Kokkuvõtvalt projektidest: projekti Democracy Reloading raames soovitakse toetada KOVe noorte kaasamise protsessis. Teine projekt on Europe Goes Local, mille eesmärgiks on omavalistuste noorsootöö kvaliteedi tõstmine läbi teiste Euroopa riikide kogemustest õppimise. 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor ja Rakvere vallavanem Maido Nõlvak kohtusid Siseministeeriumi kantsleri ja asekantsleritega. Arutati koostöökohti ministeeriumiga ja teemasid, mida koostöös kohalike omavalitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga ühiselt arutada. Siseministeeriumi juhtkonnaga lepiti kokku, et hakkame korraldame regulaarseid koostöökohtumisi ning läbi arutama olulisemaid valdkonna poliitikajundamise teemasid, mis omavalitsusi ja Siseministeeriumit ning tema valitsemisala puudutavad.

 

Kolmapäeval (22.09) osales liidu arendusjuht õpetajate töötasu 2022. aasta alammäära läbirääkimistel Haridus- ja Teadusministeeriumis. Läbirääkimiste üheks osapooleks on Eesti Haridustöötajate Liit.  

 

Neljapäeval (23.09) osales liidu sotsiaalvaldkonna nõunik vaimse tervise toetusmeetme infopäeval, kus tutvustati hiljuti avanenud taotlusvooru psühholoogi palgatoetuse ja vaimse tervise teenusetoetuse maksmiseks. Infopäeval tegi ettekande Vootele Veldre Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise staabist. Palgatoetusele on õigus KOV-il kes on otse või hallatava asutuse vahendusel palganud magistrikraadiga psühholoogi, kes osutab KOV elanikele psühholoogilist abi. Vaimse tervise teenusetoetusele on õigus KOV-il, kes pakub KOV-i silmis vajalikku vaimset tervist toetavat teenust hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu. Seminaril tutvustati mõlema toetusmeetme tingimusi ja vastati omavalitsuste esindajate küsimustele. Kuigi mõlema meetme raames kompenseerib ministeerium üksnes neid kulusid, mis on tekkinud perioodil 01.09¬-31.12.21, tegutsetakse aktiivselt selles suunas, et toetusmeetmed jätkuvad ka uuel kalendriaastal. Psühholoogi palgatoetuse meetme täpsemad tingimused on kättesaadavad Riigi Teatajast. Vaimse tervise teenusetoetuse tingimused on nähtavad Riigi Teatajast. Uuel nädalal avaldatakse sotsiaalministeeriumi kodulehel uus toetusmeetmete taotlemist käsitlev alamleht. 

Veebi teel toimus Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus Läänemerekomisjoni aastaseminar, mida jälgis liidu keskkonnanõunik.  

Liidu IKT spetsialistid olid esindatud aga Laulasmaal, kus toimus riigi IT juhtide sügisseminar.  

 

Reedene (24.09) päev tõi IKT spetsialistidele aga KPMG kohalikele omavalitsustele suunatud ümarlaua avalike teenuste ja nende digitaliseerimise teemal kohalikes omavalitsustes.  

Liidu asedirektor jälgis rahandusministeeriumi pressibriifingut, kus riigihalduse minister Jaak Aab ning riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja ülesannetes Ülle Harak tutvustasid Avaliku teenistuse 2020. aasta aruannet, mis teeb kokkuvõtte avaliku teenistuse arengusuundadest ja olulisematest personalinäitajatest. 

Liidu keskkonnanõunik ja arendusjuht osalesid Säästva Arengu komisjoni istungil. Tehti komisjoni fookusraporti „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis" lähteülesande koostamise ülevaade; Riigikantselei esindaja tutvustas ligipääsetavuse rakkerühma tulemusi ning toimus komisjoni liikmete küsitluse tulemuste ja komisjoni tuleviku arutelu. 

Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales nii neljapäeval kui reedel KOV haridusjuhtide arenguprogrammide lõpuseminaril Märjamaa vallas.  

Euroopa Regioonide Komitee juhatuse koosolekut jälgisid komitee Eesti delegatsiooni koordinaator ja liidu esindaja Brüsselis. Koosolekul viidi läbi piirkondlikku taastumist ja vastupidavust käsitlev kõrgetasemeline foorum ning toimus kaks ümarlauda: " Kavandamisest rakendamiseni: linnade ja piirkondade keskne roll ELi majanduse taastamisel" ja " Ühtekuuluvuspoliitika ning taaste- ja vastupidavusrahastu koostoime tagamine partnerluse tugevdamise kaudu kohalike ja piirkondlike omavalitsustega". 

 

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

Foto: Kuvatõmmis riigieelarve läbirääkimiste koosolekust 20.09.2021