« Tagasi

INFOPÄEV 21.10.2021 - Ülevaade 2021+ ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast

Lugupeetud liidu liikmed!

Kutsume Teid osalema virtuaalsel infopäeval, mis leiab aset 21.10.2021  algusega  kell 12.30 – 14.30 Teamsi keskkonnas (link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4OWYyZDUtNjhhNi00OTcxLTg5NzctMWQyMTVkMmEwNjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a99aefd0-4ead-4074-a431-d1348327d755%22%2c%22Oid%22%3a%22e4c44bae-41e1-43db-8b47-fd1a30a7fbce%22%7d ) .

Infopäeval tehakse ülevaade 2021+ ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast.

 

Päevakord:

  1. Sissejuhatus

Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

  1. Ülevaade rakenduskava eelnõust, edasine ajakava. 

Kadri Tali, Rahandusministeeriumi, riigieelarve osakonna, välisvahendite talituse juhataja

  1. Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevused meetmete kujundamisel ja järgmised sammud.

Urmo Merila, RTK toetuste arendamise osakonnajuhataja

 

Rahandusministeerium saatis avalikule konsultatsioonile 3,37 miljardi euro ulatuses eurotoetuste eesmärke ja oodatavaid tulemusi kirjeldava rakenduskava ning partnerlusleppe järgmise seitsme aasta Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetuste kasutamiseks. Tagasisidet ootab ministeerium 1. novembriks.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on algatanud liidu liikmete seas ideekorje ning ootame omavalituste täiendusi ja ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eelnõule hiljemalt 25. oktoobriks.

"Sellest ajendatuna korraldame 21. oktoobril virtuaalse infopäeva, kus Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse esindaja annavad ülevaate liidu liikmetele 2021+ ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast. Liiduna soovime kindlasti koondada kohalike omavalitsuste ettepanekud ning esitada need 2021+ ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavva", ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

 

Avaliku konsultatsiooni materjalid leiab lehelt https://rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine

Rahandusministeeriumi pressiteade: https://bit.ly/3lfHYL3