« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 42. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  
 
aeg selle nädala kokkuvõtteks. 
 
Esmaspäeval (18.10) toimus minuomavalitsus.ee raamatukogude tarkvara kriteeriumi arutelu. Arutelul osales liidu kultuurivaldkonna nõunik.    
 
Teisipäeval (19.10) osales liidu nõunik kultuuri, spordi, lõimumise ja muinsuskaitse valdkonnas Jõhvi kontserdimajas toimunud Eesti Rahvamajade Ühingu kultuurikonverentsil "Aita omasid ja võta võõraid". 
 
Toimus liidu juhatuse koosolek, päevakorrapunktiks KOV IKT kompetentsikeskuse haldus-ja teenusmudeli vahearuande tutvustus ning haldus-ja teenusmudeli alternatiivide valimine analüüsi II etapiks. Uus liidu juhatuse koosolek samal teemal toimub 29.10. 
 
Toimus ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, kus paluti teiste hulgas ka liidu esindajad arutama teemal viipekeele tõlketeenuse korraldamisest, kättesaadavusest ja rahastamisest. Liitu esindasid asedirektor ning sotsiaalvaldkonna nõunik.  
 
Liidu IKT nõunik osales riigi IT juhtrühma koosolekul, kus põhiliseks teemaks oli riigi IT arenduste rahastuse tulevik. 
 
Haridus- ja Noorteameti, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Lastevanemate Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajatest koosnev tiim on otsinud lahendusi mida erinevad osapooled vajavad ja saavad teha, et laps kujuneks selliseks inimeseks, kes on väga hea sõber iseendaga ja teise inimesega. Esitleti V Innovatsiooniprogrammi lõpuettekandeid teemal "Laste hea vaimne tervis". Osa võttis ka liidu arendusjuht.  
 
Kolmapäeval (20.10) toimus Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolek, millel osales ka liidu nõunik vastavas valdkonnas.  
 
Liidu asedirektor võttis osa Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni koosolekust, kus anti ülevaade liiklusohutuse olukorrast; liiklusõnnetustest kergliikuritega ja ettepanekutest rendifirmadele; liiklusohutusprogrammi elluviimiskava täitmisest 2021. aastal; tehti kokkuvõte liiklusõnnetuste infoliini pilootprojekti kohta räägiti sõiduõppe kvaliteedi parandamisest ja sõidueksamite järjekordade vähendamisest; teemaks oli ka veokite rehvimustri jääksügavuse nõude suurendamine.Liikluskomisjoni ülesanneteks on: liiklusohutusprogrammist tulenevate tegevuste koordineerimine; Vabariigi Valitsuse nõustamine liiklusohutusega seonduvate küsimuste lahendamisel; liiklusohutusalaste strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine; ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele liiklusohutusega seonduvate probleemide lahendamiseks. 
 
Finantsnõunik jälgis Statistikaameti infopäeva.  
 
Arendusjuht osales veebipõhisel infotunnil "Biomajanduse arengusuunad ja võimalused" Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna nõunik Argo Peepson tutvustas biomajanduse teemat: Mis on biomajandus? Biomajandus globaalsetes suundumustes ja roheleppe kontekstis, väljakutsed ja võimalused. Näiteid Eestist ja Euroopast. 
 
Liidu Brüsseli esindaja kohtus Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esinduse juhatajaga. Kohtumisel arutati koostöö tõhustamist teadlaste ja Eesti linnade vahel.  
 
Neljapäeval (21.10) osalesid liidu asedirektor ning sotsiaalvaldkonna nõunik kohtumisel, kus oli teemaks vanemaealiste huvikaitse koostöövõrgustiku loomine ja arendamine koostöös Eesti Pensionäride Ühenduste Liiduga. 
 
Liidu esindaja Brüsselis jälgis Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu kliima ja energia ekspertgrupi koosolekut.  
 
Liidu asedirektor, finantsnõunik , arendusjuht , ning avalike suhete nõunik osalesid liidu poolt korraldatud infopäeval, kus Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad tegid kohalikele omavalitsustele ülevaate 2021+ ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast ja edaspidistest tegevustest. Infot kuulas ka liidu Brüsseli esindaja. 
 
Liidu asedirektor, arendusjuht, finantsnõunik, sotsiaalvaldkonna nõunik, liidu esindaja Brüsselis ning planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede nõunik võtsid osa ka regionaalse arengu tegevuskava arutelu koosolekust. Regionaalse arengu tegevuskava koondab ühtseks tervikuks strateegia „Eesti 2035" ning sellega seotud valdkondlike arengukavade ja programmide eesmärgid, piirkondlikud sihid ja meetmed, millel on oluline mõju peamistele väljakutsetele riigi regionaalses arengus. Tegevuskavaga kavandatakse terviklik ja täpsem tegevusplaan regionaalarengut puudutavate tegevussuundade elluviimiseks „Eesti 2035" strateegiliste sihtide raames, mis aitavad leevendada seniseid regionaalse arengu juurprobleeme ning tagada piirkonniti tasakaalustatud arengut. 
 
Liidu asedirektor , finantsnõunik ning arendusjuht osalesid Arenguseire Keskuse veebiseminaril "Kuidas saaks energiapööre Eestis olla ühtaegu tõhus, tulus ja valutu?"  
 
Reedel (22.10) kohtusime mina, arendusjuht ning liidu nõunik veebi teel Rahandusministeeriumi esindaja ning Geomedia esindajaga, et arutada kohalike omavalitsuste keskse koolituse koordineerimise projekti hetkeseisu ning võimalikke edasisi samme, arutasime ka KOV koolituse koordinatsiooni teemal üldisemalt. 
 
Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Rahandusministeeriumi, Terviseameti, Haigekassa ning Tartu Linnavalitsusega kutsus omavalitsusi osalema virtuaalsele infopäevale, et leida üheskoos parimad lahendused, kuidas omavalitsuse tasandil aidata kaasa vaktsineerimistempo tõstmisele. Viimaste nädalate nakatumise statistika on näidanud, et olukord riigis on läinud halvemaks. Koosolekul osalesid liidu büroost liidu asedirektor, avalike suhete nõunik, liidu esindaja Brüsselis ja sotsiaalvaldkonna nõunik. 
 
Liidu esindaja Brüsselis jälgis Regioonide Komitee veebinari, kus keskenduti turismivaldkonna tähtsusele Euroopa Liidu erinevates piirkondades ja kohalike omavalitsuste rollist valdkonna arendamisel.  
 
IKT kolleegid jätkasid uue KOV kodulehe rahastustaotluse täiendamist ning käimasoleva kodulehtede analüüsi käigus kogutud info kasutamist taotluses.  
 
Põhihariduse töörühma - minuomavalitsus.ee põhihariduse valdkonna kriteeriumite ülevaatamisel osales liidu arendusjuht. Samuti võttis ta osa Kultuuriranitsa toetusskeemi arutelust kolleegidega Rahandusministeeriumist, Kultuuriministeeriumist ning Haridus- ja Teadusministeeriumist.