« Tagasi

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: „Eestisse on vaja vähemalt sada Perepesa!“

20. mail Esna mõisas andis Lapse Heaolu Arengukeskus ülevaate ennetus- ja peretöökeskuste ehk Perepesade pilootprojekti tulemustest. Koos riigi ja kohalike omavalitsuste esindajatega ning Perepesade meeskondadega mõtestati tehtud tööd ja arutati ühiselt tulevikuplaane – kuidas Eestimaa laste ja perede heaolu ennetustööga suurendada.

Lapse Heaolu Arengukeskuse ja kohalike omavalitsuste koostöös loodud Perepesad toovad kokku erinevad asjatundjad, et peredel oleks koht, kus tunda end hoituna ning saada vajadusel süsteemset abi ja toetust. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles pilootprojekti seminari lõpukõnes, et Lapse Heaolu Arengukeskus projekti algataja ja eestvedajana on olnud omavalitsustele kindel tugi. „Perepesade mudel on osutunud tugevaks vundamendiks. Eestisse on vaja vähemalt sada Perepesa!"

„Lapsepõlv on stabiilne ja turvaline kui laps on hoitud ja ka tema vanemad on hoitud," lisas Riisalo. „Siis on võimalik kogu elukaar läbi käia nii, et vananeda saab väärikalt. Perepesad on väga hästi kokku sidunud inimeste vajadused, kogukonna võimalused, kohaliku omavalitsuse tahte ja riigipoolse poliitikakujunduse ning on kõik need võimalused põiminud millekski, mis on tõepoolest imeline."

Perepesade tegevusmudeli töölerakendamine oli algusest peale teadlikult koostööle ja kvaliteedile üles ehitatud, ütles Lapse Heaolu Arengukeskuse ellukutsuja ja tegevjuht Maarja Oviir-Neivelt. „Tegevusmudeli kaheaastase testperioodi järeldusi võtame arvesse Perepesade tegevuse edasisel planeerimisel. 2024. aasta lõpuks loodame jõuda kümne toimiva Perepesani ja tulevikus võiks kogu Eesti olla kaetud Perepesade võrgustikuga." Oviir-Neivelt lisas, et Perepesad on kogukonnas üles leitud ja omaks võetud, perede rahulolu Perepesadega on väga kõrge – 9,3 punkti kümnest.

Ennetus- ja peretöökeskused ehk Perepesad avati 2019. aasta sügisel kolmes kohalikus omavalitsuses – Viljandi linnas, Põltsamaa vallas ja Türil. Käesoleval aastal liitus projektiga Viljandi vald. Sügisel on plaanis avada Perepesad Tartu linnas ning Elva vallas.

Perepesa tegevusmudel on terviklik lahendus, kuidas teha süsteemset ja koordineeritud ennetustööd ja korraldada varajast märkamist väikelastega perede seas kohalikul tasandil. Perepesas on laste mängutuba ja lühiajalise lastehoiu võimalus. Vanemad saavad küsida nõu spetsialistidelt ning osaleda juturingides ja koolitustel seoses lapse arenguga ning lapsevanemaks ja partneriks olemisega. Perepesa tegevused on suunatud peredele alates lapseootusest kuni lapse kooliminekuni.

Lapse Heaolu Arengukeskus on oma ala asjatundjaid kaasav riigi poolt tunnustatud eraalgatus, mis pakub mõjusaid lahendusi laste ja perede suunalises ennetustöös.

Lapse Heaolu Arengukeskus tänab kõiki peresid ja koostööpartnereid usalduse eest.

Manused:
Maarja Oviir-Neivelt ja Signe Riisalo Perepesade pilootprojekti kokkuvõtteid tegemas
Perepesade ja Lapse Heaolu Arengukeskuse meeskonnad rõõmustavad tehtud töö üle
Paneeldiskussioonil osalesid Kairi Avastu, Mari-Liis Mänd, Siiri Kruuse, Pipi-Liis Siemann, Ly Kasvandik, Merike Sumla

SA Lapse Heaolu Arengukeskuse pressiteade
24.05.2022
Foto: Lapse Heaolu Arengukeskus