« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit allkirjastasid koostöömemorandumi

Täna allkirjastasid Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) ning Eesti Pensionäride Ühenduste Liit koostöömemorandumi, mille üheks eesmärgiks on tutvustada omavalitsustele eakate nõukogude kontseptsiooni.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori Veikko Luhalaidi sõnul on hea meel ulatada abikäsi Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule, et vahetada informatsiooni eakate probleemide kohta ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks. „Koostöös saame laiemalt tutvustada tõhusamaid viise eakate kaasamiseks kohalike omavalitsuste poliitika kujundamisse ning aidata omalt poolt kaasa, et tõsta teadlikkust linnade ja valdade volikogude juures tegutsevatest eakate nõukogudest," lisas Luhalaid.

„Koostöömemorandum annab Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule hea võimaluse tutvustada ELVLi liikmetele eakate teenus- ja toetusvajadusi ning kaasamisvõimalusi erinevates piirkondades. Soovime, et pensionäridest räägitaks kui aktiivsest huvigrupist, kes annab ka oma panuse ühiskonna toimimisse nii pensionieas töötamise, lastelaste hoidmise kui rahvuskultuuri säilitamise osas," sõnas Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergma. Ta lisas, et eakate nõukogud on loodud juba 11 omavalitsuse juurde, sealhulgas Tallinnas igas linnaosas, ent eesmärk on kindlasti lähiriikides juba heakskiidetud eakate kaasamise vormile tähelepanu juhtida.

Eakatega seonduvat on ELVL läbi aastate sotsiaalvaldkonna teemades ka käsitlenud. „Liidul on kavas korraldada kohalikele omavalitsustele infopäevi eakate nõukogude loomisest, kus jagatakse parimaid praktikaid kaasamisest ning tuuakse näiteid nõukogude osalemisest omavalitsuse otsuste kujundamisel. On hea meel tõdeda, et tegelikult on nii mõnedki omavalitsused juba varasemalt initsiatiiviga kaasa läinud ning seeläbi on häid praktikaid juba omajagu," ütles ELVLi asedirektor Jan Trei.

Fotol (vasakult): ELVLi tegevdirektor Veikko Luhalaid, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergma, ELVLi asedirektor Jan Trei 

13.07.2022