« Tagasi

Omavalitsused soovivad koroonakriisi kompensatsiooni ka enne septembrit tehtud kulude eest

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) sõnas oma pöördumises peaminister Kaja Kallase ja Vabariigi Valitsuse poole, et COVID-19 vastu vaktsineerimise korraldamisega seotud väljaminekute hüvitamine alates 1. septembrist annab omavalitsustele signaali, et nende senine tegevus pole olnud oluline.

Valitsus kiitis augustikuu viimasel neljapäeval toimunud kabinetinõupidamisel heaks kohalikele omavalitsustele COVID-19 vastu vaktsineerimise korraldamisega seotud kulude hüvitamise, seda alates 1. septembrist tehtavate kulude osas kuni käesoleva aasta lõpuni. ELVLi juhatus ei saa nõustuda õigusliku konstruktsiooniga, mille kohaselt hüvitatakse alates 1. septembrist tehtud abikõlbulikud kulud.

„Vabariigi Valitsuse otsus mitte hüvitada kohalikele omavalitsustele enne 1. septembrit COVID-19 koroonaviiruse leviku piiramiseks tehtud väljaminekuid on aktiivselt tegutsenud linnade ja valdade suhtes ebaõiglane ja ei lähtu võrdse kohtlemise printsiibist," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik. Esimees lisas, et juba ainuüksi Tallinna linn on teinud märkimisväärseid kulutusi terve koroonakriisi vältel, mitte vaid alates esimesest septembrist. „Tallinna linn on enne 1. septembrit koroonakriisi lahendamisele kulutanud 127 535 eurot, sh tööjõule, ruumidele, transpordile, teavitusele ja muudele meetmetele. On ebaaus, et meie pingutusi ja panust, et sügisel saaks pealinlaste elu võimalikult tavapäraselt edasi minna, ei hinnata," täiendas Terik.

Septembri alguses pöördus samal teemal Vabariigi Valitsuse poole ka Tartu linn, kes palus valitsuselt kõigi otseselt vaktsineerimise korraldamisega seotud väljaminekute hüvitamist. Tartu linn on enne 1. septembrit kandnud vaktsineerimise korraldamisega seonduvaid kulusid 165 000 eurot, millest ligi 63 000 eurot moodustavad hoonete ja ruumide majandamiskulud, ligi 35 000 eurot administreerimiskulud ning ülejäänu töötasud ja inventarikulu.

"Ümarlaual "Vaktsineerimise praktikad Tartus: mis tehtud, kuidas edasi" jäid muuhulgas kõlama presidendi sõnad, et vaktsineerimisel on olnud edukad need omavalitsused, kes on ise haaranud initsiatiivi, mida Tartu on ka teinud. Mitmed teised omavalitsused on seni tegutsenud vähem tõhusalt, mistõttu nendel seisavad suures osas vaktsineerimise jms väljaminekud alles ees. Kui valitsus jätab enne 1. septembrit tehtavad viiruse tõkestamise kulud kompenseerimata, doteerib ta seeläbi sisuliselt senist loidu käitumist, sest passiivsed linnad ja vallad saavad hüvituse suuremale osale väljaminekutele, kui senini aktiivselt ja tõhusalt tegutsenud omavalitsused," leiab Tartu linnapea Urmas Klaas

Nii Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse kui Tartu linna pöördumistes juhitakse tähelepanu, et vaktsineerimise korraldamine on olemuslikult riiklik ülesanne. Seetõttu on õige ja õiglane rahastada nimetatud väljaminekuid täies ulatuses riigieelarvest olenemata väljamineku tegemise hetkest.

17.09.2021
Foto: Pexels