« Tagasi

Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu saavad nüüd hankeid korraldada kõik avaliku sektori asutused

Valitsus laiendas eile riigihalduse ministri ettepanekul Riigi Tugiteenuste Keskuse pädevust kesksete hangete korraldamisel, mis tähendab, et keskus saab edaspidi läbi viia hankeid kõigi avaliku sektori asutuste nimel.

„Keskne riigihange on lihtsustatult öeldes ühe hankija poolt teisele asjade või teenuste hankimine," selgitas riigihalduse minister Riina Solman. „Sisuliselt on tegemist vahendusteenusega mõnele asutusele näiteks asjade ostmiseks, aga ka teenuste või tööde tellimiseks," rääkis ta. Ministri sõnul on Riigi Tugiteenuste Keskuse näol tegemist juba kogenud keskse hankijaga ning senine praktika näitab, et koostöö on tulemuslik. „Kui seni on keskus pakkunud hanketeenust vaid valitsus- ja riigiasutustele, siis nüüd laieneb see kõikidele avaliku sektori hankijatele," märkis Solman.

Avaliku sektori hankijateks võivad olla riik ja riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, omavalitsusliidud, avalik-õiguslik juriidilised isikud ja nende asutused, riigi või omavalitsuste asutatud sihtasutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud, kes täidavad mõnd avalikes huvides ülesannet.

Riigi Tugiteenuste Keskus ei korralda hankeid neis valdkondades, mille läbi viimiseks on valitsus määranud eraldi kohustusliku keskse hankija. See tähendab, et näiteks sülearvuteid, lauaarvuteid, kuvareid ja printereid hangib asutuste eest Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus. Lisaks on täna kesksed hankijad kinnisvara arenduse ja korrashoiu puhul Riigi Kinnisvara AS, elektri ja soojusenergia valdkonnas Eesti Energia AS ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud hangetes Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Keskne hankimine loob võimaluse soodsamaks hankimiseks peamiselt väiksematele asutustele. Tänu suurtele kogustele on keskselt ja ühiselt hankides võimalik saada hinnasoodustusi, mida väikeste koguste juures ei pakuta. Näiteks on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hangetes pakutavad tooted keskmisest turuhinnast kuni 30% soodsamad.

Rahandusministeeriumi pressiteade
30.09.2022
Foto: Pixabay