« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 41. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!
 
Taas on käes reede ning on aeg teha kokkuvõtteid Liidu büroo selle nädala tegemistest. 
Nädala algus möödus büroo liikmetel meeskonnakoolituse tähe all. 
 
Teisipäeval võttis liidu keskkonnanõunik osa veebikoosolekust,kus arutati tasakaalustatud lahenduste leidmist ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks. 
Samal päeval kohtus haridus- ja noorsoo nõunik Õpetajate Lehe ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega, kohtumise teemaks oli koolivõrgu teemasarja avaldamine Õpetajate Lehes. Rohkem infot teemasarja kohta SIIN
Samuti istusime kogu bürooga koos, et arutada 2021. aasta Linnade ja Valdade Päevi, mis kahjuks sel aastal eriolukorra tõttu ära jäid. 
 
Nädala kolmanda päeva hommikul toimus IKT töörühma koosolek. Koosolekul toimus kompetentsikeskuse haldusmudeli arutelu, KOV IKT läbirääkimisid ning arutati ka 20 miljoni euro taotlust.
Asedirektor Jan Trei osales kolmapäeval kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamise eksperdikomisjonis, kus muuhulgas toimus VTK kooskõlastusringilt tulnud tagasiside arutelu ning tehti lühitutvustus ETHSi regulatsiooni muutmisel kavandatavast.
Toimus noorteseire aastaraamatu veebiseminar ning meie arendusjuht osales konkursi „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus" hindamikomisjoni koosolekul. Keskkonnanõuniku päevakavas oli tol päeval ka säästva arengu komisjon ja hea kolleeg Mailiis, kes tegeleb sotsiaalteemadega, osales kaitstud töö disaini töögrupis. 
Arendusjuht Ott Kasuri ja asedirektor Jan Trei kohtusid ka Haridus-ja Noorteameti peadirektori Ulla Ilissoni ja noortevaldkonna korraldamise osakonna juhataja Kaire Soometsaga. Tutvustasime Eesti Linnade ja Valdade Liitu, riigieelarve läbirääkimise tulemusi valitsuskomisjoniga, osalemist õigusloome kujundamisel ja muid liidu initsiatiive. Samuti tutvustati aktuaalseid hariduse- ja noortevaldkonna probleeme, mida kohalikud omavalitsused on esile tõstnud. Haridus-ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson tutvustas hiljuti moodustatud ameti tegevust ja põhisuundi. Kohtumisel lepiti kokku erinevates koostöösammudes.
 
Neljapäeval tegeles meie haridus- ja noorsootöö nõunik Hille Ilves kaasava hariduse projekti hindamisega.
 
Reedel osales nõunik Kalle Toomet Rail Balticu teemalisel koosolekul ning sotsiaalvaldkonna nõunik Eesti Korteriühistute XXIII foorumil. Samuti toimus arutelu KOV sotsiaalse kaitse kulutuste analüüsi teemal. Keskpäeval toimus täiskasvanuhariduse tänusündmus. 
Töönädala kaks viimast päeva veetsid meie asedirektor ja õigusnõunik Tartus, kus toimusid väärikad 36. Eesti õigusteadlaste päevad. Läbivaks teemaks oli Tartus sel korral põhiseadus 100 ning toimusid ka erinevad töötoad kohalike omavalitsuste teemadel.
Kohtusin ka Eesti Koostöö Kogu esindajatega, et tutvustada meie tegevusi ja arutada võimalikke tulevasi koostöövorme. 
 
Reedel osalesin koos juhatuse esimehe Tiit Terikuga traagiliselt hukkunud Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa ärasaatmisel. Veelkord siiras kaastunne Miku lähedastele ja kolleegidele Lääneranna vallast!
 
Järgmise nädalani!
Veikko Luhalaid
Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor