« Tagasi

Ettepanekud 2022. aasta eelarveläbirääkimisteks

Lugupeetud Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmed!

Tulenevalt Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni läbirääkimistest 2022 a. riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2022-2025" osas ja ajakavast, saadame teile alusmaterjali ELVL ettepanekute koostamiseks 2022. aasta eelarveläbirääkimisteks.

2021.a riigieelarve läbirääkimiste protokolli ning lisad leiab SIIT

Läbirääkimiste töökorra kohaselt esitab ELVL Rahandusministeeriumile ettepanekud riigi eelarvestrateegia (RES) ja riigieelarve (RE) eelnõu ning valdkondlikes töörühmades arutatavate küsimuste kohta eelarvestrateegia ja eelnõu koostamise aastale eelneva aasta 15. novembriks.

Käesoleva aasta 10. novembril on planeeritud liidu juhatuse ja volikogu koosolekud, kus peame esitatud ettepanekud läbi arutama ja heaks kiitma.

„Soovime omavalitsustelt saada võimalikult palju erinevate valdkondadega (rahandus-maksupoliitika, transport ja teehoid, haridus-ja noorsootöö, töö- sotsiaal-ja tervis, IKT, kultuur ja sport, keskkonna ja maaküsimused, lõimumine) haakuvaid asjakohaseid ettepanekuid koos põhjendustega järgmisteks riigieelarve läbirääkimisteks. Eesti Linnade ja Valdade Liidu eesmärk on need seisukohad esitada riigiga läbirääkimistel, et esindada kohalike omavalitsuste huvisid", ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

 

Palume teilt omapoolseid ettepanekuid allpool viidatud tegevusvaldkondadesse. Ettepanekud ja seisukohad palun saatke ELVL büroole 21. oktoobriks 2020 aadressil info@elvl.ee .

Küsimuste korral pöörduda ELVL nõuniku Toomas Johansoni poole ( toomas.johanson@elvl.ee ).

 

Teemasid, mille kohta ootame ettepanekuid koos põhjendustega on  kaheksa:

1. Rahandus- ja maksupoliitika valdkond

2. Transpordi- ja teehoiu valdkond

3. Haridus-ja noorsootöö valdkond

4. Töö-, sotsiaal- ja tervise valdkond

5. Keskkonna- ja maaküsimusete valdkond

6. Kultuuri- ja spordi valdkond 

7. Lõimumise valdkond

8. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond