« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu kinnitas Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse juhtorganitesse liidu esindajad

Eile toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus kinnitati liidu esindajad Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Poliitika büroosse ja Läänemere komisjoni täitevkomiteesse.
 
ELVL esindajaks CPMR Poliitika büroos kinnitati Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, asendusliikmeks Kristiina Maripuu, Saaremaa valla abivallavanem.
 
Läänemere komisjoni täitevkomitee põhiliikmeks kinnitati Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ning asendusliikmeks Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. 
 
CPMR-s töötab 6 geograafilist komisjoni. ELVL osaleb neist Läänemere komisjonid ning Saartekomisjonis. 
 
Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (CPMR) on poliitiline võrgustik, mis koondab Euroopa merelisi äärealasid esindavaid institutsioone.
Initsiatiivid: Euroopa tulevik, riigiabi, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ränne, Brexit.