« Tagasi

Alates tänasest saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 16. novembril taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2021. aastal. Taotlusvoor lõppeb 15. jaanuaril 2021 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

Riigieelarvelistest vahenditest toetatakse projekte, mis on kirjas maakondlike arengustrateegiate tegevuskavades. Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele. Seda saavad omavalitsused tagada maakondliku mõjuga läbimõeldud tegevuste elluviimise teel.

„Hästi planeeritud arengustrateegia mängib piirkondade võimekuses võtmerolli ja on üks neist alustaladest, mis aitab kohalikku elu edasi viia," sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu on oluline, et heade väljavaadetega maakondlikel projektidel oleks võimalus teoks saada."

 

Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks esitavad maakondlikud arendusorganisatsioonid nende projektide kohta, millega panustatakse Eesti regionaalarengu strateegia ja maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse. Esitatud projektid peavad kajastuma maakonna arengustrateegia tegevuskavas ning neil peab olema vähemalt maakondliku ulatusega mõju. Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul peab esinema vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju.

Maakonnale taotletav toetussumma võib ületada maakonnale eraldatud summat kahe reservprojekti toetussumma ulatuses. Reservprojektid peavad olema järjestatud, arvestades maakondlikke eelistusi.

RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul korraldatakse 2021. aasta ettepanekute esitamiseks erinevalt eelmisest korrast ainult üks taotlusvoor. Selle aasta ettepanekute esitamiseks korraldati kaks taotlusvooru – kevadel ja suvel. „Sel aastal laekus kahe taotlusvooru peale kokku 71 taotlust, millest 55 olid põhitaotlused ja 16 reservprojektid. Neist toetati 55 projekti kokku üle 7 miljoni euroga ning toetuse suurused jäid vahemikku 30 000 kuni 371 213 eurot," rääkis Alver esitatud ettepanekute mahtudest. „Tulevaseks aastaks tahame ühe vooruga hakkama saada, et teha toetuste väljamaksmist tõhusamaks ning et projektidega saaks kiiremini alustada," lisas ta.

 

Möödunud aastal sai Saaremaa vallavalitsus samast meetmest toetust Kuressaare Haigla kopteriplatsi rajamiseks. Projekti tulemusel sai Kuressaare Haigla võimalused kriitilises seisus haigete nõuetekohaseks ning kiiremaks aastaringseks meditsiiniliseks teenindamiseks. Sellest oli muu hulgas väga suur abi kevadise koroonakriisi ajal.

 

Saaremaa vallavalitsuse arenduse- ja kommunikatsiooni peaspetsialisti Renate Pihli sõnul loodi kopteriplats just maakonna arengustrateegia eesmärkidest lähtuvalt. „Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 eesmärkides nähakse ühe võimaliku mõõdikuna maakonna elanike arvu kasvu, mis saab olla täidetav piisava kindlus- ja turvatunde loomisel – see tähendab muuhulgas ka tervishoiuteenuse kättesaadavust ja kvaliteetsust," selgitas Pihl kopteriplatsi loomise põhjuseid. 

 

Toetusmeetme 2021. aasta kogueelarve on 7,4 miljonit eurot. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavatest toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest. Loe toetusmeetme kohta lähemalt siit: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

 

Lisainfo:

Tiina Loorand

663 1888

tiina.loorand@rtk.ee