« Tagasi

ELVLi ootab KOVide ettepanekuid Euroopa Liidu 2021-2027 struktuuritoetuste kujundamise osas

Rahandusministeerium on lähtuvalt planeeritud ajakavast ette valmistamas Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi struktuuritoetuste (sh Õiglase ülemineku fond) tegevusvaldkondade meetmeid.
 
Uuel perioodil on struktuurivahendite jaotusel põhirõhk järgmistel eesmärkidel:
· Sotsiaalsem Eesti
· Rohelisem Eesti
· Nutikam Eesti
· Ühendatum Eesti
· Inimestele lähedasem Eesti
· Õiglane üleminek
  
Sellega seoses ootab Eesti Linnade ja Valdade Liit omavalituste ettepanekuid eelpool nimetatud valdkondades. Kohalikelt omavalitsustelt võimalikult täpse info saamiseks saatsime omavalitsustele kirja, mille manuses olevasse tabelisse on võimalik valdkondadest lähtuvalt sisestada ettepanekuid. 
 
Täidetud tabeli palume kohalikel omavalitsustel edastada e-posti aadressile info@elvl.ee hiljemalt käesoleva aasta 1. detsembriks. Oodatud on kõik ettepanekud ja mõtted. Saadud vastuste põhjal koostatakse koondtabel, mis on rahandusministeeriumile sisendiks eri valdkondade meetmete kujundamisel.
 
"Eesti Linnade ja Valdade Liit loodab, et kohalikud omavalitsused täiustavad tabelit oma ideede, mõtetega ja vajadustega. Sellest sõltub järgmise seitsme aasta EL struktuurivahendite kasutamise edukus kohaliku elukeskkonna paremaks muutmisel. Meie kõigi eesmärk ju ongi, et oma elukeskkonda ühiselt paremaks muuta," kommenteerib ELVLi asedirektor Jan Trei.  
 
Küsimuste korral palun ühendust võtta ELVL nõuniku Toomas Johansoniga (toomas.johanson@elvl.ee).