« Tagasi

Tiit Terik: “Kui tahame, et omavalitsuste avalikud teenused toimiksid, peame kaitsma oma inimesi”

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse veebikoosolekul tegi sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ülevaate COVID-19 vaktsineerimise hetkeseisust ja plaanidest. Liidu juhatuse esimees Tiit Terik rõhutab, et sotsiaaltöötajad on kohalike omavalitsuste jaoks väga oluline sihtrühm, kes peaks saama esimeste hulgas vaktsineeritud.

ELVLi juhatuse koosolekul oldi ministeeriumi vaktsineeritavate inimeste järjekorra plaaniga päri, ent peetakse siiski ka oluliseks, et sotsiaalvaldkonna töötajad linnades ja valdades oleksid selles plaanis olulisel kohal.

„Kohalike omavalitsuste juhtidena seisame selle eest, et vaktsineeritud saaks eesliinil töötavad inimesed, eriti just sotsiaalhoolekandega tegelevad inimesed, kes omavad tihedat kokkupuudet eakatega. Oleme liiduna kui ka eri omavalitsustena valmis igati panustama aktiivsesse koostöösse sotsiaalministeeriumi ning Terviseametiga," ütles Terik.

Eesti Linnade ja Valdade Liit pakkus sotsiaalministeeriumile ka omapoolset abi vaktsineerimisega seonduva informatsiooni elanikeni viimiseks ning ka kommunikatsiooni korraldamiseks sotsiaalministeeriumi ja omavalitsuste vahel. „Kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioonina saame olla oluliseks lüliks, et aidata kaasa info liikumisele riigi ja omavalitsuse vahel," lisas liidu juhatuse esimees Tiit Terik.