« Tagasi

Riigi kesksest varust eraldatakse hoolekandele, koolidele ja abivajajatele ligi 4 miljonit maski ja 12 miljonit kinnast

Valitsus otsustas eilsel kabinetiistungil pandeemia kiirenenud leviku tõttu eraldada riigi kesksest isikukaitsevahendite varust vahendeid sotsiaalhoolekande asutustele, riigikoolidele, kohalike omavalitsustele ning politsei- ja piirivalveametile. 

Valitsuse kabinetiistungil riigi keskse isikukaitsevahendite tegevusvaru olukorrast ülevaate teinud riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et võrreldes ligi aasta taguse ajaga on riik isikukaitsevahendite osas oluliselt paremas olukorras ning märkimisväärne varu on olemas. „Suurte koguste hankimise ajendiks oli eelmise kevade õppetund, kui üle maailma tarneahelad katkesid ning isikukaitsevahendeid oli keeruline hankida. Nüüdseks on kaubaturud korrastunud." 

Riigi keskne isikukaitsevahendite varu koosneb hetkel ca 9,7 miljonist kirurgimaskist, üle 4 miljonist respiraatorist, ligi 30 miljonist nitriilkindast, mitmest miljonist kitlist ja kilepõllest, rohkem kui sajast tuhandest kaitseülikonnast jne. „Kuna asutused on oma varude moodustamise ja hankimisega enamjaolt hästi hakkama saanud, hinnad on normaliseerunud ja logistikavõrgud toimivad, siis ei ole otstarbekas riigi keskset varu enam nii suurena hoida. Seepärast tegin valitsusele ettepaneku eraldada osa varust abivajajatele," sõnas Aab. 

Valitsuse kabinetiistungil otsustati, et varude heast seisust ning pandeemia leviku kiirenemise olukorrast lähtudes eraldatakse riigi kesksest varust isikukaitsevahendeid sotsiaalhoolekande asutustele, riigikoolidele, kohalikele omavalitsustele ning politsei- ja piirivalveametile. Seda ennekõike selleks, et tagada oluliste tegevuste elluviimine ning kaitsta haavatavamate inimrühmade turvalisust ning aidata kaasa viiruseahelate katkestamisele. 

Selle tarbeks eraldatakse kesksest varust kokku 3 864 260 kirurgimaski ning 11 770 700 nitriilkinnast. 

Erinevate sotsiaalhoolekandega seotud tegevuste toetamiseks jagatakse koostöös Terviseameti ning Sotsiaalkindlustusametiga laiali 11 770 700 nitriilkinnast ning ca 2,28 miljonit kirurgimaski. Üle 1 miljoni maski läheb läbi kohalike omavalitsuste jagamisele vähekindlustatute ja koolide toimimise toetamiseks piirangute lõpetamise järgselt. Riigikoolidesse jagatakse 486 000 maski ning PPA-le ennetustöö läbiviimiseks 50 000 maski.

„See isikukaitsevahendite varude jagamine on erakorraline ja ühekordne tugi asutustele ning ei asenda asutuste enda kohustust hoida ka edaspidi ühe kuu jooksvat varu, mis on vältimatu teenuste osutamise tagamisel ning inimeste tervise kaitsmisel," lausus riigihalduse minister Jaak Aab. „Riigi lattu jääb veel märkimisväärne varu alles ning jagame laiali praegu turul vabalt saadaval olevaid maske ja kindaid."