« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 8. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,

ja ongi selle aasta teine kuu juba läbi saamas. Samuti on läbi saanud järjekordne töönädal ning aeg büroo tegemiste kokkuvõteteks.

Esmaspäeval võttis asedirektor Toivo Riimaa osa Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukoguvalitsemise töögrupi koosolekust.

Asedirektor Jan Trei, sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ning avalike suhete nõunik Liis Epro osalesid virtuaalsel infopäeval, teemaks „Eakate kaasamine omavalitsuse otsuste kujundamisesse". Infopäeva korraldas Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ja sotsiaalministeeriumiga. Infopäeva juhtis liidu poolt asedirektor Jan Trei. Infopäeval jagati omavalitsuste poolt parimaid praktikaid eakate nõukodade tegevustest ja rollist kohalikes omavalitsustes. Infopäeval esinesid ettekannetega Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, mõttekoda Praxise, Sotsiaalministeeriumi, Viimsi vallavalitsuse, Paide linnavalitsuse, ja Viljandi linnavolikogu esindajad.Päevakord ning Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Rait Kuuse ettekanne on leitav SIIT

Teisipäeval osalesid kolleegid Kaupo Kase, Henri Pook ja Kaimo Käärmann-Liive KOV iseteeninduse (sündmusteenustega sidumine) mustandi arutelul.

Kolleeg Kaimo osales ka asedirektor Toivo Riimaaga Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu avalike teenuste ekspertgrupi kohtumisel.

Kolmapäeval peeti üle terve Eesti väärikalt Vabariigi 103. sünnipäeva ning loodan, et päev möödus kõigil pidulikult pereringis. Kuigi oli pidupäev, osales liidu asedirektor Toivo Riimaa koosolekul, kus kuulati Ungari Covid-19 kogemust kohalike omavalitsuste tasandil. Samuti toimus Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsiooni juhatuse koosolek, mida Toivo samuti aktiivselt kuulas. Arutati Läänemere kultuurilinnade projekti, kuulati Brüsseli esindaja aruannet, Kaliningradi esindaja tutvustas Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsiooni aastakonverentsil (7-8.oktoober) toimuvat. Noorte üritus toimub Kaliningradis 4-5.oktoobril. Läänemere piirkonna organisatsioonide (CBSS – Council of Baltic Sea States, CPMR BSC Baltic Sea Council, UBC – Union of The Baltic Cities, Euregio Baltica, BSPC – Baltic Sea Parliamentary Conference) esindajad rääkisid organisatsioonide tööst.

Neljapäeval toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Eesti Haridustöötajate Liidu ühisprojekti raames toimuva läbirääkimiskoolituse „Edukuse võti – oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises" I moodul. Osa võtsid mitmed liidu juhatuse liikmed, büroo liikmed ning koolituspartnerid Eesti Haridustöötajate Liidust.

Liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales kaasava hariduse toetuste hindamiskomisjoni koosolekul.

Nõunik Kädi Koppe võttis osa Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekust.

Reedel kohtusid liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega, arutati veebiseminari toimumist 3.-4.märtsil kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele.

Asedirektor Toivo Riimaa ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla osalesid Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu kliima ja energia töögrupi kohtumisel.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ja Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau kuulasid täna Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja Euroopa Liidu eelarve komisjoni koosolekut.

Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa Eesti geoloogiateenistuse andmekogu ärianalüüsi intervjuust. Eesti Geoloogiateenistus on läbi viimas geoloogia andmekogu ärianalüüsi, mille peamine eesmärk on eeltegevuste läbi viimine selleks, et luua paljude osapoolte vajadusi rahuldav Eesti geoloogia andmekogu. Eesti Geoloogiateenistus on soovinud, et kõik seotud osapooled oleksid protsessi kaasatud ja saaksid omapoolse panuse anda. Reigo edastab küsimustiku ka kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele.

Reedel leidis aset ka valitsuskomisjoni ja ELVLi 2022-2025 riigi eelarvestrateegia ja 2022 riigieelarve läbirääkimiste esimene koosolek. Koroonaviiruse leviku tõttu toimus koosolek suures osas veebi teel ning kohalolijate arv oli viidud miinimumini. Koosolekust võtsid veebi teel osa ka büroo töötajad. Läbirääkimistel ministeeriumis kohapeal osalesin koos juhatuse esimehe Tiit Teriku ja asedirektor Jan Treiga. Tegime liidu nimel ka ühiselt ettekande ning kommenteerisime valdkondi.

Kaunist nädalavahetust!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor