« Tagasi

Ligipääsetavuse infokoosolekul jagati parimaid praktikaid

19.veebruaril toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu initsiatiivil virtuaalkohtumine, kus  Tallinna linna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Jüri Järve ja MTÜ Ligipääsetavuse foorumi juhatuse esimees Kristo Priks andsid ülevaate ligipääsetavuse arengusuundadest, rääkisid võimalustest ligipääsetavuse alaseks nõustamiseks ja tehti ülevaade Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemist LIPS. "Ligipääsetavus on üle-eestiline teema, kahjuks on omavalitsuste tase ligipääsetavuse nõuete rakendamisel vägagi erinev. Loodetavasti edastasid lektorid parimate praktikate ja näidete põhjal ligipääsetavuse sõnumit omavalitsuste esindajatele parimal viisil ning lähitulevikus hakatakse neid rakendama üha rohkem ja põhjalikumalt. Oluline on omavalistustes korraldada ligipääsetavuse alaseid tegevusi süsteemselt, alates koostööst ekspertorganisatsioonidega, ehituslike invanõuete kontrolliga ehituses ja lõpetades ligipääsetavuse tegevuskavade koostamisega," sõnas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Jüri Järve.

Ühiselt leiti, et kõige alus on teadlikkus (tark tellija, oskab projektides näha ette ligipääsetavust), mida on vaja tõsta nii otsustajate, tellijate kui ka tarbijate hulgas. Tõdeti, et võrreldes aastate taguse ajaga, on olukord läinud paremaks, aga teha on veel palju. Hetkel võib eeskuju võtta Tallinnast, kus on teemaga tegeletud juba üle 15 aasta, on koostatud ligipääsetavuse arengukava ja tehakse koostööd puuetega inimeste liitudega. Koosolekul osalejatel oli võimalik oma küsimustele saada vastuseid spetsialistidelt, kes antud teemadega igapäevaselt tegelevad.

ELVL asedirektor Jan Trei tutvustas kohtumisel ELVLi seisukohti riigieelarve läbirääkimistel keskvalitsusega ligipääsetavuse probleemide rahastamise valdkonnas. "Tuleb tunnustada ja kiita Tallinna linna, kes on loonud ligipääsetavuse infosüsteemi LIPS, mis kajastab ligipääsetavuse seisukorda hoonete, rajatiste jms linnaruumi osas, jagab infot elanikele ja linna külalistele, aga on ka töövahendiks linna ametitele ligipääsetavuse tegevuste planeerimisel ja mõõdikuks ligipääsetavuse hindamisel. Kokkuvõttes võib öelda, et infosüsteem LIPS vajab omavalitsustes laialdasemat tutvustamist, et sellega saaksid liituda linnad ja vallad üle Eesti. Selleks on vajalik ka riigi tugi. Peame jätkama läbirääkimisi riigiga, näha ette takistusteta liikumise ja ligipääsetavuse tagamise projektide rahastamine riigi eelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu finantsperioodi 2021+ vahenditest ning planeerida vajalikud vahendid EL finantsperioodi 2021-2027 raames. Samuti võtame ligipääsetavuse ühe teemana eelseisvate linnade ja valdade päevade kavasse ning jätkame omavalitsuste esindamist Vabariigi Valitsuse poolt loodud ligipääsetavuse rakkerühmas," rõhutas asedirektor.

Parimate praktikate jagamiseks planeerib Eesti Linnade ja Valdade Liit ka tulevikus korraldada liidu liikmetele sarnaseid infopäevi.

Infokoosoleku ettekandeid on võimalik järgi vaadata SIIT.