« Tagasi

Kokkuvõte KOV küsitlusest seoses lasteaedadega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Haridus- ja Teadusministeerium viis 25. – 31.03.2021 kohalike omavalitsuste seas läbi küsitluse, et kaardistada lasteasutuste kohtade kasutamine ja koroonakriisi leviku tõkestamisega seotud otsused.
 
26. märtsi 2021 seisuga käis 73% KOVides lasteaedades ja –hoidudes kohal kolmandik lastest. 20% KOVidest osales lasteaia töös 34 – 50% lastest ja 7% KOVides 51 – 75% lastest. 
 
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palume lapsevanematel jätkuvalt vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Kui vanemal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse koju jätmiseks, tuleb jätkuvalt võimaldada lapsele lasteaias või -hoius käimine. Oluline on omavalitsuste ja lasteaedade hea kontakt peredega ning vajadusel valmidus tuge pakkuda. 
 
Soovitame lasteaia pidajal loobuda kohatasu rakendamisest, kui lapsevanem loobub koroonaviiruse leviku ennetamiseks teenuse kasutamisest. Enamikus omavalitsustest on lapse koju jätnud pered lasteaia osalustasust vabastatud.
 
Küsitlusest selgub, et lapsevanematele, kes täidavad elutähtsaid või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesandeid, on tagatud vajadusel ka 24/7 lasteaia või –hoiu teenus. Omavalitsused on valmis avama lasteaias täiendavaid valverühmi lastele hoiuvõimaluste tagamiseks lisaks tavapärasele lasteaia lahtiolekuajale.
 
Vabariigi Valitsus pikendab koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid vähemalt 25. aprillini. Omavalitsustel ja lasteaia või –hoiu pidajatel palume lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest Juhised lasteaia- ja hoiuteenuse tagamiseks
 
Vastused kordumakippuvatele küsimustele ning olulisemad kontaktid, kuhu pöörduda küsimuste korral leiate www.hm.ee/koroona .