« Tagasi

ELVLi juhatuses tutvustati „Ehituse pikk vaade 2035“ dokumenti

Eile toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul tutvustasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rass ning MKM-i ehitus- ja elamumajanduse osakonna juhataja Ivo Jaanisoo uut riiklikku strateegiat "Ehituse pikk vaade 2035". MKM-i esindajad tõid välja, et Ehituse pikk vaade on olnud ehitussektori soov kümneid aastaid. Antud dokumendi puhul räägitakse ehitusvaldkonnast alates planeeringutest, projekteerimisest, haldamisest, lammutamisest, arendamisest. Asekantsler tõi välja, et kui Ehituse pikka vaadet hakati välja töötama, tehti eraldi tootlikkuse uuring ehitussektoris, millest joonistusid välja probleemid, mida peaks kõnealune analüüsidokument lahendama.

Ehituse pika vaate eesmärk on välja selgitada eeldused kokkuleppe saavutamiseks protsesside kvaliteedi ja tõhususe küsimuses (kuidas tehakse). Lisaks luuakse selle dokumendiga eeldused, et valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, erialaliidud, ettevõtted ja nende ühendused ning teised asjakohased huvigrupid lepiksid kokku ehitus- ja kinnisvaravaldkonna tulevikuvisioonis ning jätkaksid vastavat arutelu visiooni rakendamise käigus ka edaspidi.

"Eesti Linnade ja Valdade Liit on olnud Ehituse pika vaate dokumendi koostamise juures olnud läbi juhrühma viimase aasta jooksul. Liidupoolsete ettepanekutega on dokumendi juures arvestatud ning liidupoolsed tähelepanekud ka sisse viidud. Oleme kaks korda saatnud dokumenti ka kohalikele omavalitsustele ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks just neis kokkupuutepunktides, mis on seotud omavalitsustega," sõnas liidu asedirektor Jan Trei.

Trei lisas, et kohalikel omavalitsustel on väga oluline ja kandev rolli oma haldusterritooriumil elukeskkonna planeerimisel ja ehitusvaldkonnaga tegelemisel.

07.04.2021 
Foto: Pexels