« Tagasi

Valmis õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat

Täna toimunud veebiseminaril tutvustati kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele sel aastal valminud õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamatut. Tegu on juhendmaterjaliga, mis võimaldab omavalitsustel, koolijuhtidel ja õpetajatel koostöös mõtestada, kuidas õpetaja töö- ja palgakorralduse aluseid ajakohastada.

„Tugev kogukond on tark kogukond. Kohalikud omavalitsused koolipidajatena saavad siinkohal olla eestvedajad, et meie lapsed linnades ja valdades saaksid hea hariduse. Füüsilise koolikeskkonna kõrval peame keskenduma ka õpetajatele, sest just nemad on need, kes kujundavad meie laste tulevikku. Omavalitsustel ja koolijuhtidel on suur ühine ülesanne – leida häid õpetajaid, mis pole iseäranis maapiirkondades lihtne ülesanne. Selleks, et tuua head õpetajad kooli, on vaja õpetajate töö- ja palgakorraldus tuua tänapäeva. Peame väärtustama õpetajaametit ja tegema kõik selleks, et heade sõnadega käiks kaasas ka motiveeriv palk," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik.

Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ partner Irja Rae tõi oma ettekandes välja, et kaasaegne töö tasustamine lähtub arusaamast, et töötaja ootab oma töö eest lisaks palgale ka hästi juhitud organisatsiooni, huvitavat tööd, arenguvõimalusi ning rõhutas, et töö tasustamisel on oluline põhimõtete selgus ja õiglus. „Täna on koolides levinuim praktika maksta palka tunniandmise eest ning jätta suur osa muid tegevusi lisatasuga tasustatuks. Kui põhipalk sõltub vaid kontakttundide arvust, siis sellega rõhutatakse ennekõike kvantiteeti, mitte õpetaja töö tulemuslikkust ja mõju," ütles Irja Rae. Rae lisas, et ükski koolipidaja ei tohiks lubada, et tema haldusterritooriumil makstakse töötasu õpetaja töötasu alammääras ning rõhutas, et õpetaja on magistrikraadiga tippspetsialist, kelle töö mõjutab seda, kuidas Eesti riigil tulevikus minema hakkab.

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm tõi esile, et tänaseks on Elva vallas juba loodud ühised "Palgakorralduse koostamise ja ellu viimise põhimõtted koolidele", mida rakendatakse 2020/2021 õppeaastast. „Uute põhimõtete alusel uuendasid koolid ka oma senised palgakorralduse põhimõtted. Koolijuhtide soovil ja kaasamõtlemisel värskendasime õpetaja töölepingu, ametijuhendi ja lisa vormi, milles on ära toodud õpetaja erinevad töö osad järgneval tööaastal. Paralleelselt selle tegevusega kujundasime valla haridusasutuste finantseerimise mudelid, et koolijuhile oleks antud usaldus ja vabadus ise otsuseid langetada nii koolitöötajate koosseisu moodustamisel kui ka igale õpetajale vastavalt tema tööpanuse eest väärilise terviktöötasu maksmisel." lisas Mare Tamm.

Värskest käsiraamatust ning selle lisadest leiab kasulikke mõtteid ja kogemuslugusid ning tööriistu (põhjad, tabelid, näidised) selleks, et kooli pidaja saaks sama projekti kas täies mahus või osaliselt läbi viia. Juhend ja tööriistad on mõeldud ärgitama diskussiooni, tegema plaane ning toetama lahenduste väljatöötamist.

Taustaks: Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ eestvedamisel on valminud veebipõhine käsiraamat „Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine". Käsiraamatu koostamisse panustasid kaheksa kohalikku omavalitsust: Elva vald, Jõgeva vald, Järva vald, Põlva vald, Pärnu linn, Rapla vald, Saaremaa vald ja Toila vald, kus on alustatud projekti piloteerimist. Väärtusliku sisendi andsid paljude Eesti koolide direktorid, õppejuhid, mentorid, haridusvaldkonna eksperdid ja MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool. Juhend on leitav ELVLi kodulehelt: http://bit.ly/opetajate_kasiraamat .