« Tagasi

Täna alustas kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm "Pluss"

Arenguprogramm "Pluss" eesmärgiks on kohalike omavalitsuste haridusjuhtide kompetentsi suurendamine haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel, haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel ja muudatuste juhtimisel.

Programmi sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste haridusjuhid (haridusosakonna juht, haridusametnik, haridusnõunik), kes on ametis olnud kauem kui kolm aastat ja kes on otseseks partneriks haridusasutuse juhile.

„Hea meel on tõdeda, et 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste protsessi üks Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noortevaldkonna töörühma ettepanekutest on realiseerumas. Kohalike omavalitsuste haridusjuhtidel on võimalus osaleda arenguprogrammides, mille sisu loomisel on nad varasemalt ise sisendit andnud. Hoolimata virtuaalkeskkonnast on osalejate ootus ja elevus koolitusele kõrge, mis lisab teadmist tugevast omavalitsusjuhtide võrgustikust," sõnab Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noorsoo nõunik Hille Ilves. 

Lõpetanu:
* omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist, strateegilistest suundumustest;
*mõistab nüüdisaegse õpikäsituse sisu ja suundumusi;
* mõistab oma rolli kohalikus omavalitsuses haridussüsteemi eestvedajana ja valdkonna juhina;
* teab KOVi rolli riikliku õppekava rakendamisel;
* on täiendanud teadmisi haridusvaldkonna õiguslikest alustest ja finantseerimisest ning on kursis õpetaja kvalifikatsiooninõuetega;
* on omandanud teadmised haridusvaldkonna strateegia koostamisest kohalikus omavalituses;
* oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas;
* mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
* on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel;
* on teadlik, kuidas suhelda meediaga, käituda kriisiolukordades ning kuidas juhtida end ja suhteid.

Möödunud nädalal alustas ka kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi II lend, kuhu olid oodatud kandideerima kohalike omavalitsuste haridusjuhid (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist), kes on ametis olnud kuni kolm aastat.

Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teaduministeeriumiga.


Rohkem infot:
Arenguprogramm "Pluss" kohta SIIT 
Arenguprogrammi II lennu kohta SIIT