« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 25. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

võtame taaskord kokku möödunud töönädala.   

 

Esmaspäeval (19. juunil) korraldas Liit kohtumise Riigikantselei õigusosakonna ning julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo esindajatega kohtumise, kus arutati tsiviilkriisi ja riigikaitse seadiseelnõu liidupoolseid ettepanekuid ning lepiti kokku edaspidised tegevuse omavalitsuste ja riigi jaoks väga olulise seaduseelnõu osas. Riigikantselei esindajad andsid ülevaate, milliseid liidupoolseid ettepanekuid on eelnõu osas arvestatud. Kohtumise korraldas liidu asedirektor Jan Trei ning kohtumisel osalesid sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula, õigusnõunik Tiina Üksvärav ja finantsnõunik Toomas Johanson ning liidu siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma liikmed. 

 

Asedirektor Jan Trei osales ka perioodilisel haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood" projektimeeskonna koosolekul, kus arutati novembrikuus toimuva konverentsipäeva korralduslikke küsimusi. On rõõm teatada, et ootame kõiki huvilisi sündmusele eelregistreerima SIIN. Lisainfot konverentsi kohta leiab meie kodulehelt www.elvl.ee/hariduslood 

 

Teisipäeval (20. juunil) toimus kogukonnaenergeetika VI ümarlaud, millest võttis osa arendusnõunik Ott Kasuri 

 

Liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet ning arendusnõunik võtsid osa Linnamäe Kultuurisaalis toimunud minuomavalitsus.ee 2022. aasta teenustasemete avalikustamisest. Mina andsin samal üritusel üle auhinnad kategoorias "Võimaluste kasutajad". Lisainfot leiab ka meie kodulehelt. Palju õnne kõigile, kes sündmusel ära märgiti! 

 

Osalesin koos asedirektori Jan Trei ning liidu juhatuse liikme ja hariduse ning noorsootöö riigieelarve läbirääkimiste töörühma esinaise Angela Saksinguga kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega õpetaja töötasu alammäära läbirääkimiste teemadel. Selle kohta saab rohkem lugeda ministeeriumi kodulehelt.

 

Finantsnõunik sõitis teisipäeval ka Tartusse, kus kohtus VeeRa esindajatega. VeeRa näol on tegemist pilvepõhise eelarve planeerimise ja täitmise jälgimise lahendusega. 

 

Liidu IKT projektijuhid Katrin Rajamäe, Kaupo Kase ning IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive võtsid osa Anna Teada juhtrühma kohtumisest. 

 

Arendusnõunik osales ka kutsehariduse nõukoja kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi ruumides.   

 

Esmaspäeval ja teisipäeval viibis keskkonnanõunik Reigo Lehtla Stockholmis, kus toimus Interregi Läänemerekomisjoni (INTERREG BSR) seirekomitee istung. Otsustati ära teise taotlusvooru suurprojektide rahastamine. Muuhulgas sai positiivse rahastusotsuse ka projekt Change(K)Now!, milles ELVL osaleb assotsieerunud partnerina. Loe lähemalt SIIT.

 

Kolmapäeval (21. juunil) arutasid ELVLi IKT meeskond taaskord lähedase kaotuse sündmusteenuse teemadel ministeeriumi esindajatega.   

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel on valminud eramute renoveerimise protsesside tõhustamise uuring ning uurijad Mart Soonik (MSMedia OÜ) ja teadusarendusprojekti LIFE IP BuildESTi poolne konsultant Lauri Lihtmaa (TalTech) tutvustasid tulemusi ja arutasid olulisemate ettepanekute ellu viimise üle. Uuringu tulemused pannakse ka buildESTi kodulehele, sarnase kortermajade uuringu tulemuste juurde. Seminarist võttis osa valdkonnanõunik Kalle Toomet.  

 

Teisipäeval ja kolmapäeval osales liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve (COTER) ja sotsiaalpoliitika-, hariduse-, tööhõive-, teadusuuringute- ja kultuurikomisjonide (SEDEC) koosolekutel. 

 

Neljapäeval (22. juunil) toimus R-Klubi initsiatiivgrupi koosolek, millel arutati edasist tegevuskava. ELVLi poolt osales keskkonnanõunik. 

 

Suuri muutusi lubav hooldereform jõustub järgmisel nädalal, 1. juulist. Mitmed omavalitsused tunnevad, et riigi eraldatud toetusest ei piisa ligilähedaseltki. Lisaraha pole aga tänavu loota. Sel teemal palus asedirektor Jan Treilt kommentaari Maaleht. Pikka artiklit saab lugeda SIIT.

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
sotsiaalkaitseministri määruse „Nõuded koduteenusele" eelnõu (20.06.); 

sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (21.06.); 
ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (21.06.); 
Riigi jäätmekava 2022-2028 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (22.06.). 

 

Soovin kõigile kaunist nädalavahetust! 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 


24.06.2023
Foto: minuomavalitsus.ee teenustasemete avalikustamine