« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 27. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

Võtame kokku lõppenud nädala tegemised. On suvine aeg ning mitmed kolleegid on puhkusel, ent töid-tegemisi on endiselt palju.  

 

Esmaspäeva (3. juuli) hommikul kohtus lõimumisnõunik Einike Uri rahvusvahelise rändeorganisatsiooni IOM esindajaga.  

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales ELAN (European Local Authorities Network) koosolekul, kus olulisim teema päevakorras oli  Ukraina toetamine ja partnerlus Ukraina omavalitsustega. 

 

Liidu IKT projektijuht Katrin Rajamäe ja IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive osalesid Teamsi vahendusel toimuval andmete töögrupi üritusel, mis oli pühendatud lõputöödele. Ülikoolilõpetajad rääkisid oma uuringutest andmehalduse, tehisintellekti ja digimuutuste teemadel. 
* Liisbeth Laasik -  Andmehaldus Eesti valitsussektoris: rakendamise motiivid ja strateegiad 
Liisbethi magistritöö eesmärk on tuvastada ja kirjeldada väärtust, mida andmehaldus Eesti valitsussektorile loob, ning kaardistada strateegiad, kuidas andmehaldusraamistikku, protsesse ja tegevusi organisatsioonis juurutada. Töös tuuakse välja seisukohad, mis kirjeldavad andmehalduse väärtust ning sammud, mida järgida andmehalduse edukaks juurutamiseks valitsusasutustes, juhtides samas tähelepanu olemasolevatele puudujääkidele, mida riiklikud poliitikakujundajad saaksid lahendada. Käesolev töö aitab kaasa Eesti avaliku sektori andmehaldusalaste teadmiste suurendamisele ning toetab uute andmehaldustavade edukat rakendamist. 
* Sander Nõmmik - Tehisintellekti toega lahenduste rakendatavus tööhõiveametites Eesti näitel 
Tehisintellekt avalikus sektoris on teema, mis on viimastel aastatel akadeemilises kirjanduses esile kerkinud. Uuringuid tehisintellekti kasutamise kohta tööhõiveametites on aga pigem vähe ning esimesed kasutusjuhtumeid avastavad uuringud ilmusid alles paar aastat tagasi. Siiski on tehisintellekti juurutamist alustatud erinevates tööhõiveametites, kuna sellega kaasnevad mitmed eelised. Aga peab arvestama, et selle kasuga kaasnevad ka mitmed väljakutsed ja riskid. Selle lõputöö eesmärgiks oli hinnata tehisintellekti toega lahenduste rakendatavust tööhõiveametites Eesti näitel ning võtta analüüsi aluseks Eesti Töötukassa juhtum. Üksikjuhtumi uuringu käigus ilmnesid peamised tegurid, mis võivad mõjutada tehisintellekti rakendamist tööhõiveametites ja ka nõuded, millega tööhõiveamet peaks arvestama tehisintellekti rakendamisel. 
* Silver Salla - Eesti 2035 – digimuutuste eri  
Silver oma töös kirjeldab trende ja digitaalseid muudatusi, mis mõjutavad meie riigiorganisatsiooni ärimudelit ja äriarhitektuuri ning visandab mõningad arenguvõimalused andmeanalüütiliste ja tarkvaratehnoloogiliste arengute jaoks. 
* Andrei Hirvi - AI kasutusele võtmise väljakutsed Eesti tootmis- ja jaemüügiettevõtetes 
Andrei uuris Eesti ettevõtete (tootmise ja jaekaubanduse valdkonnast) kogemusi tehisintellekti kasutuselevõtuga. Töö eesmärgiks oli tuvastada takistused ja väljakutsed, millega ettevõtted AI rakendamisel silmitsi seisavad ning pakkuda välja lahendusi, mis põhinevad olemasolevatel tipptasemel parimatel tavadel ja ekspertide soovitustel. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete tiim on koostamas nimekirja digiarengu alastest uurimisteemadest, mida avalikustatakse kratid.ee lehel ning uue õppeaasta alguses jagatakse ka ülikoolidega. MKM kutsub ka üles: Kui teil on uurimisteemade ideid või teate, et mingi teema teie valitsemisalas võiks olla paremini uuritud, siis andke neist märku kirjutades meilile andmed@mkm.ee. Ühtlasi annab ministeerium teada, et on alanud reaalajamajanduse edendamise teaduspreemia konkurss, mille eesmärk on ergutada teadustegevust reaalajamajanduse valdkonnas ning avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö või teadusartikli eest nimetatud valdkonnas. Konkursile võib esitada uurimistöid ja teadusartikleid reaalajamajanduse teemadel kuni 22.09.23. Rohkem infot RTE kodulehel. 

 

Teisipäeval (4. juulil) osalesid IKT kolleegid lähedase kaotuse sündmusteenuse sünkroniseerimise teemalisel kohtumisel.  

 

Asedirektor Jan Trei kohtus seoses novembrikuus toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi HaridusLood korralduse osas kolleegidega Haridus- ja Teadusministeeriumist ning projektijuht Iti-Jantra Metsamaaga.  

 

Teisipäeva hommikul osales liidu esindaja Brüsselis Euroopa Investeerimispanga (EIB) seminaril "Investing in Cities and Regions".  

 

Teisipäevast läks liikvele juba järjekorras kümnes Aasta küla hindamiskomisjon!  Juubelihõngulisel aastal vaadati esimesel päeval üle kolm küla - Leesi Harjumaal, Vainupea Lääne-Virumaal ja Soonurme Ida-Virumaal. Teine päev viis Aasta küla hindamiskomisjoni Albu külla Järvamaal, Tapiku külla Jõgevamaal ja Äksi alevikku Tartumaal. 3. päev viis Aasta küla hindamiskomisjoni Peri külla Põlvamaal ja Ostrova külla Võrumaal.  
Eesti Aasta küla aunimetus omistatakse külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi ja mõju kohapealse elukeskkonna kujundamises. Olulisel kohal on samuti valmistumine kriisideks ning koostöö tegemise oskus nii kohaliku omavalitsuse kui ka teiste kogukondadega. 
Hindamiskomisjoni tööst võtsid osa liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ning planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede nõunik Kalle Toomet. 

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales teisipäeval Regioonide Komitee delegatsioonide koordinaatorite koosolekul ja komitee juhatuse koosolekul ning kolmapäeval ja neljapäeval komitee 156. täiskoguistungil. Täiskogu arutles kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üle demokraatia kaitsmisel, USA ja EL-i koostöö üle demokraatia tugevdamisel  maailmas ning majanduskasvu ja arengu soodustamisel (lähemalt: https://cor.europa.eu/de/news/Pages/us-national-conference-of-state-legislatures-cooperation.aspx ),  samuti EL-i mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise üle. Võeti vastu arvamus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollist EL-i laienemise protsessis, arvamus kriitiliste toorainete tarnete tagamise teemal, arvamus asulareovee puhastamise ja välisõhu kvaliteeti käsitlevate õigusaktide läbivaatamise teemal jt. Istungil toimus Euroopa Ettevõtluspiirkonna autasustamise tseremoonia. https://cor.europa.eu/en/events/Pages/156th-cor-plenary-session.aspx?origin=spotlight  
 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 

  • väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (04.07.); 

  • regionaalministri määruse "Kohaliku omavalitsuse üksuste võimestamine roheinvesteeringute tegemisel" eelnõu (05.07.); 

  • kliimaministri määruse „Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määrust nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord" eelnõu (06.07.). 

 

Kaunist uut nädalat!
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

Foto: Pixabay