« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 36. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

aeg kokku võtta lõppenud töönädal. 

 

Esmaspäeval (4. septembril) toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tartu esinduses konsultatsioon õpetaja töötasu alammäära tõstmiseks. Kohtumise osapooled olid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit ning vaatlejana osales ka Eesti Linnade ja Valdade Liit.  Kuigi Eesti Linnade ja Valdade Liit osales kohtumisel vaid vaatleja rollis, toetame liiduna õpetaja töötasu alammäära tõusu. Siinkohal ei tohi me siiski ära unustada teisi kohaliku omavalitsuse palgal olevaid töötajaid, kellel tekib samuti õigustatud ootus palgatõusuks. Kohtumisest võttis osa Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige Angela Saksing. 

 

Asedirektor Jan Trei ja õigusnõunik Tiina Üksvärav osalesid Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ümarlaua arutelul "Euroopa Liiduga seonduva õigusloome parandamine." Ümarlaud keskendus Euroopa Liidu õiguse riigisisesele ülevõtmisele, senise praktika murekohtadele ning ideekorjele protsessi parandamiseks. Fookuses olid õiguspoliitilised ja õigusloomega seotud küsimused. Liidu esindajad tõid kohapeal välja silma hakanud probleeme ja võimalikke lahendusi. Ümarlaua eesmärgiks oli koguda sisendit võimalikele muudatustele Riigikogus Euroopa Liidu õiguse selgemaks, paremaks ja demokraatlikumaks ülevõtmiseks muutmisele. 

 

ELVL ja Kliimaministeeriumi vahel toimus arutelu taastuvenergia ja KOVi teemadel. Taastuvenergia teemasid, mille üle arutleda, on piisavalt, ent esimesel kokkusaamisel markeeriti järgnevad teemad: 
• Taastuvenergia talumistasud; 
• Taastuvenergia eriplaneeringud, Eesti mereala eriplaneering; 
• RE läbirääkimiste töörühmades teemade jaotamine seoses uue ministeeriumi formeerimisega; 
• LIFE projekt EC4RURAL (projekti sisuks on taastuvenergia kogukondade loomine maavaldades) – milline võiks olla ministeeriumi roll selles projektis. 
Arutelul osalesid arendusnõunik Ott Kasuri, keskkonnanõunik Reigo Lehtla, nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet ning asedirektor Rait Pihelgas 

 

Toimus perioodiline infovahetuskoosolek Rahandusministeeriumiga, millest võtsid lisaks minule osa ka asedirektorid.  

 

Sel sügisel jätkuvad ka perioodilised sotsiaalvaldkonna koordinatsioonikohtumised Sotsiaalkindlustusameti esindajatega. Neist võtab osa sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula 

 

IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar ning avalike suhete nõunik kohtusid ReThink esindajatega, et üle vaadata uue omavalitsusportaali arengud.   

 

Oleme andnud 2022. aastal kinnituskirja ENUTile (Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus), et oleme nõus osalema Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvooru võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise esitatava ENUTi juhitavas projektis Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2022-2024). Nõunik Sirje Ludvig kohtus ENUTi esindajatega, et üle vaadata kõik projektiga seonduv. 

 

Teisipäeval (5. septembril) kohtusid asedirektor Jan Trei, kultuuri, haridus- ja noorsootöö nõunik Angela Saksing, finantsnõunik Toomas Johanson ning avalike suhete nõunik Haridus- ja Teadusministeeriumi kolleegidega, et arutada detaile haridusvõrgu arengukonverentsi teemadel.  

 

Leidis aset Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek. Töörühma liidupoolne koordinaator on valdkonnanõunik, töörühma tööst võtan osa ka mina.  

 

IKT projektijuht Katrin kutsus kokku omavalitsusportaali pilootprojektis osalejad, et arutada koos teenuste ja toimingute menüü loomise protsessi.  

 

Liidu IKT tiim (Katrin Rajamäe-Soosaar, Nevel Paju, Kaupo Kase ja Kaimo Käärmann-Liive) kohtusid oma meeskonnaga Kuremaal. Arutati olulisemaid IKT teemasid ja digipöörde tegevuskava. 

 

Teisipäeval toimus Euroopa rohelise pealinna ja Euroopa linnapeade pakti korraldatud seminar „Linnade mõjuvõimu suurendamine: rohelisele energiale ülemineku kiirendamine" arutletakse Tallinna ja teiste Euroopa linnade energiasektori väljakutsete ja lahenduste üle. Ürituse fookus oli taastuvenergia ülemineku kiirendamine linnapiirkondades. Arutleti, mis on Tallinna energiasektori väljakutsed ja lahendused, millised on parimad jätkusuutliku linna innovatiivsed lahendused ning kuidas neid luua. Paneelides osalesid lisaks Utilitas Tallinn juht Robert Kitt, Helsinki abilinnapea Anni Sinnemäki, Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski. Teiste panelistidega saab tutvuda siin: greentallinn.eu/empowering-cities. Sündmust väisasid liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla, arendusnõunik Ott Kasuri ja liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal. Uudist sündmuse kohta saab lugeda ka SIIT 

 

Kolmapäeval (6. septembril) toimus veebikohtumine koolitoidu teemal. Kuna ELVL 2024 a. eelarve läbirääkimistel on koolitoit üks prioriteetsetest teemadest, siis oli vajalik kokku saada, et ühises inforuumis olla ja teemaarengule otsa vaadata. Kavas oli ülevaade tervisliku koolitoidu teekaardist; Tervise Arengu Instituut - nõuded koolitoidule; mahetoit ning hanked. Koosoleku kutsus kokku valdkonnanõunik, osa võttis ka asedirektor Jan Trei. 

 

Kogunes R-Klubi toimkond, kuhu kuulub liidu keskkonnanõunik. Roheklubi eesmärgist saab lugeda meie kodulehelt 

 

Kolmapäeval toimus ministeeriumide ühishoones Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma koosolek. Päevakorras oli: Teede ja transpordi valitsemisala ja töörühma töö muudatused seoses ministeeriumide reorganiseerimisega; ELVL läbirääkimiste delegatsiooni esitatud ettepanekute ja seisukohtade ülevaatus/ajakohastamine ning ülevaade menetluses olevast õigusloomest. Töörühma liidupoolne koordinaator on nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 

 

Sügisel jätkuvad ka regulaarsed kantslerite juhtrühma koordinatsioonikohtumised siseministeeriumis Ukraina sõjapõgenike kriisi teemadel, millest võtab osa asedirektor Jan Trei. Kantslerite juhtrühma koordinatsiooni eesmärgiks on tagada adekvaatne olukorrapilt riigis toimuvast ja ministeeriumite tasandi vajalikest strateegilistest otsustuskohtadest. Kohtumise päevakorras oli olukorra ülevaade järgmistest teemadest: 
a.Ülevaade piiri ja turvalisusega seotud teemadest (PPA) 
b.Tööhõive, esmane vastuvõtt, toetused (SoM, SKA) 
c.Kohanemisprogramm ja keeleõpe (KuM) 
d.Haridus, Eesti koolides olevate UA õpilaste toimetuleku ülevaade (HTM) 
e.Rahvusvaheline koostöö (SiM) 
Tutvustati ka Ukraina sõjapõgenike prognoosi 2024 aastaks Eestisse. 

 

Kultuuri-, haridus- ja noorsoonõunik võttis veebi teel osa kohtumisest kultuuritegevuse rahastuse teemal. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik ja asedirektor Jan Trei ning riigieelarve läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma liikmed Saue valla sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim, Pärnu linna sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu, Järva valla sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi ning Elva valla abivallavanem Heiki Hansen osalesid kohtumisel Sotsiaalkindlustusameti peadirektori ja teiste esindajatega. Arutati erihoolekandeteenuse korraldamise kitsaskohti, sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõuga plaanitavaid uuendusi ning KOVide ootusi STARi töö parandamiseks. Kohtumiste formaat on kokku lepitud kevadel ning formaadi eesmärgiks on regulaarsed koosolekud koostöö süvendamiseks. 

 

IKT projektijuht võttis osa Eesti Omavalitsuspäeva korraldusmeeskonna koosolekust. Omavalitsuspäev toimub 21.-22.septembril Rae vallas. Lisainfo SIIN. 

 

Neljapäeval (7. septembril) käisid Liidu büroos külalised Ukrainast. Delegatsioon koosnes Odessa, Volõõnia, Dnipropetrovski, Luganski, Tšernigovi ja Vinnitsa omavalitsuste juhtidest ning Ukraina digiministeeriumi esindajatest. Mitmepäevasel visiidil Eestis tutvutakse meie kogemustega IT vallas ning võetakse kaasa head praktikad, mis võiksid olla abiks Ukraina riikliku digitaliseerimisstrateegia väljatöötamisel. Visiidi käigus külastatakse lisaks liidule ka kolleege Kehtna, Rae ja Viimsi valdades, kohtutakse Tallinna Linnavalitsuse esindajatega ning külastatakse ka Riigi Infosüsteemi Ametit. Delegatsiooni võõrustasid lisaks minule ka arendusnõunik ning asedirektor Jan Trei.  

 

Kutsusime kokku ka omavalitsuste sotsiaaltöö spetsialistid, et pidada maha üks infokoosolek. Teemadeks olid:  
1) Pikaajalise hoolduse rahastamine  
- uus eelarveprognoos ja selle mõju meetme eelarvele, sh  KOV omapanus (mis on tekitanud ka KOV-des küsimust); 
- käisime uuesti üle 2024.a rahade jaotuse muudatuse 
Ülevaate andis Andrus Jõgi, Regionaalministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna nõunik;  
2) SKA seisukohti hooldereformi rakendamisest  
Ülevaate andis Evely Kaasik, Sotsiaalkindlustusameti õiguse- ja järelevalveosakonna KOV nõustamistalituse juhataja;  
3) Hoolekandeasutuses viibivate eestkostetavate pangakaartide kasutus. Täisealiste eeskostekorralduse uuring. Üldhoolduse reform. 
Ülevaate andis Meeli Tuubel, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik;  
4) Mis muutus Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks? Kuidas edeneb esmatasandi tervishoiu kättesaadavuse tagamine? 
Ülevaate andis Maarika Liivamäe, Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist. 
Koosolekut koordineeris sotsiaalvaldkonna nõunik, osalesid ka asedirektor Jan Trei ning finantsnõunik. 

 

Personalivaldkonna nõunik Anne-LY Sumre kohtus Eesti Sotsiaaltöö Assosatsiooni esindajatega. Kuulati ja jagati infot KOV sotsiaaljuhtide arenguprogrammi osas ja mõeldi koostöökohtade üle. 

 

Kultuuri-, haridus- ja noorsootöö nõunik Angela Saksing kohtus Kultuuriministeeriumis kultuurilise mitmekesisuse teemadel Anne-Ly Reimaa ja Olga Sõtnikuga. Kohtumisel tutvustati senist tegevust antud valdkonnas ning arutleti edaspidise koostöö üle. 

 

Neljapäeval toimus linnatänavate standardi komitee koosolek, kus arutelu põhifookuses oli EVS /PK78 standardi uuendamine ja tänavaruumi standardi alusuuringu algatamine.  Uuringu eesmärgiks on luua teaduspõhine kontseptsioon kvaliteetsest ja keskkonnaeesmärke toetavast tänavaruumist koos nägemusega selle targast ja avatud elluviimisest. Uuringu tulemustest saab sisend standardile jt ruumiloomet juhtivatele dokumentidele ning tegevustele. Kvaliteetne tänavaruum, mis on heaolu suurendav, turvaline ja tervist toetav, elujõulise looduskeskkonnaga ja funktsionaalselt toimiv. Uue standardi suuremaks eesmärgiks  saab olema kvaliteetne tänavaruum, mis on heaolu suurendav, turvaline ja tervist toetav, elujõulise looduskeskkonnaga ja funktsionaalselt toimiv. Koosolekust võttis osa nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 
 

Reedel (8. septembril) võttis õigusnõunik osa Riigikogus korraldatud töötoast "Disainmõtlemine Riigikogu komisjonide töö parandamiseks". 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
• haridus- ja teadusministri 25. mai 2023. a määruse nr 15 „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal" muutmise eelnõu (05.09.); 
• keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (07.09.); 
• halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse tõhustamine) väljatöötamise kavatsus (08.09.). 

 

Infona toon veel olulisena välja järgmised teemad:  
Algas registreerimine 24. novembril Jõhvi Kontserdimajas toimuvale haridusvõrgu arengukonverentsile "HaridusLood". Päeva keskmes on arutelud, kuidas koostöös kujundada jätkusuutlik ja kvaliteetne haridusvõrk üle Eesti. Konverentsil tänatakse haridusvõrgu arengusse panustanud tegijaid. Esmaettekandele tulevad minutivideod, kus oma edulugusid haridusvõrgu korrastamisest ja selle mõjust hariduse kvaliteedile jagavad omavalitsused, koolijuhid, õpetajad ja õpilased. Konverentsipäeva juhivad ajakirjanikud Mirko Ojakivi ja Mirjam Mõttus. Konverentsi korraldab Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ida-Viru Ettevõtluskeskusega. Lisainfo konverentsi kohta ning registreerimisinfo leiab Eesti Linnade ja Valdade Liidu kodulehelt. Liidu sellenädalast pressiteadet sündmuse kohta saab lugeda SIIT.
 

Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga IOM (International Organization for Migration) kutsub kõiki kohaliku omavalitsuse rände ja lõimumise, sh kohanemise valdkonna vastutajaid ja tegelejaid (nt kohalike omavalitsuste sotsiaal-, haridus- ja kultuuritöötajad) 05.10.2023 Tartus toimuvale Lõimumisvaldkonna infopäevale. Infopäeva korraldame Euroopa Sotsiaalfond+ „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel" raames toetatava tegevusena.  
Infopäeval anname teaduspõhise ülevaate rände- ja lõimumisprotsesside ühiskondlikust mõjust ning tutvustame IOM-i tegevusi ja toetusvõimalusi, sh psühholoogilise abi andmisel. Räägime vastvalminud koolitusmetoodikast sisserändajate kaasamiseks strateegia planeerimisse, kujundamisesse ja rakendamisesse. Infopäeva lõpetab Saaremaa kogemuslugu Ukraina sõjapõgenike sisserände näitel, kus kõik saavad sõna sekka öelda. Infopäev toimub Tartus, Lydia hotelli Sündmuskeskuses. Lisainfo leiab meie kodulehelt 

 

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor 

 

 

Foto: Sotsiaaltöö spetsialistididele suunatud infokoosolek 7. septembril