« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 37. nädala kokkuvõte

Head kolleegid 

Aeg võtta kokku järjekordne töönädal.  

 

Esmaspäeva (11. septembri) hommikul kohtusid IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar ning avalike suhete nõunik ReThink esindajatega, et arutada uue Omavalitsusportaali kodulehega seonduvat. Ka ELVL kolib peagi uuele kodulehele ning ettevalmistused selleks käivad.  

 

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula kohtusid Riigikontrolli esindajatega, kes viisid nendega läbi hooldusreformi teemalise intervjuu. Kohtumisel osalesid ka Saue valla, Pärnu linna, Harku valla ja Räpina valla sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes andsid sisendi praktiku vaatest. Kohtumisel toodi välja probleemkohad seoses hooldusreformi kavandamise ja rakendamise praktikatega. 
  

Teisipäeval (12. septembril) leidis aset liidu juhatuse (päevakord SIIN) ja volikogu (päevakord ja ettekanded SIIN) koosolek. Volikogu valis uueks juhatuse liikmeks Jõgeva vallavanema Taavi Aasa. Loe rohkem SIIT. 

 

Kolmapäeval (13. septembril)  toimus Mustamäe Riigigümnaasiumis valitsuskomisjoni ja ELVLi läbirääkimiste haridus- ja noortevaldkonna töörühma koosolek, kus tutvustati haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele omavalitsusliidu poolseid valdkondlikke prioriteete riigieelarve läbirääkimistel.  
Päevakorras olid järgmised teemad:  
* Rändekalkulaator, KOVidele võimalik töövahend haridusvõrgu jt avalike teenuste planeerimiseks (Tiit Tammaru/Tartu Ülikool);  
* Koolide kvaliteedinäitajad ja pilootprojekt, KOVide roll. (Helen Arus/Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur, Harno); 
* Koalitsioonilepingu eesmärgid. (Kristina Kallas/minister)  
-Õppimiskohustuse pikendamine. KOVide roll ja vastutus.  
-Maakoolide meede, selle rakendamine koostöös omavalitsustega;  
* Informatsioonid  
- KOVide finantsseis ja viimane majandusprognoos (Andrus Jõgi/REG) 
- Info läbirääkimiste seisukohtade kujundamisest RE 2024, RES 2024-2027 (Jan Trei/ELVL) 
- Alushariduse seaduse eelnõu arengutest (Liina Põld, Maila Rajamets/HTM) 
- HaridusLood konverentsi 24.november Jõhvis programm (Jan Trei/Iti-Jantra Metsamaa) 
- Haridustaristu pinnaandmete kvaliteet, investeeringute planeerimine (Indrek Riisaar/HTM) 
- Koolitoidu teema arengutest (Angela Saksing/ELVL) 
Ministeeriumi pressiteadet saab lugeda SIIT. Töörühma töös osalevad asedirektor Jan Trei ning kultuuri, haridus ja noorsootöö valdkonna nõunik Angela Saksing. 

 

Sotsiaalministeerium on kaasajastamas toimetulekutoetuse süsteemi, sellega seoses on ministeerium kutsunud osapooli aktiivselt teemas kaasa mõtlema, arutlema ja ettepanekuid tegema. Eelnevalt on valminud Riigikontrolli auditi „Toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi korralduse tõhusus" ja Praxise uuringu „Toimetulekutoetuse ja võlgnevuste mõju sotsiaalmajanduslikule toimetulekule ja tööturuaktiivsusele" aruanded ning ministeerium on küsinud kohalikelt omavalitsuselt toimetulekutoetuse probleemkohtade kohta tagasisidet. Koondatakse hetkel teadaolevaid probleemkohti ja selgitatakse veel välja olemasolevaid probleeme. Ministeerium on esialgu plaaninud kolm kohtumist, mis toimuvad kord kuus. Kolmapäeval leidis aset esimene kohtumine, kus osales sotsiaalvaldkonna nõunik. 

 

Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal osales Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse korraldatud komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõne ühisvaatamisel Tallinnas ja selle järel toimunud arutelul, kus avaldasid arvamust Euroopa Liidu sekretariaadi direktor Klen Jäärats, ajakirjanik Indrek Lepik, esinduse juht Vivian Loonela ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta. Presidendi kõnes olid olulisel kohal digi- ja keskonnateemad, Ukraina jätkuv toetamine ja ELi laienemine. 
  
Neljapäeva (14. septembri) hommikul kohtusid veebi teel kultuuri, haridus ja noorsootöö nõunik, asedirektor Jan Trei, finantsnõunik ning teised meeskonnaliikmed, et vaadata üle novembrikuus Jõhvis toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi aktuaalsed teemad ja korralduslikud küsimused. 

 

Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik ning IKT meeskond (Katrin Rajamäe-Soosaar, Kaimo Käärmann-Liive, Nevel Paju ja Kaupo Kase) kohtusid iganädalasel koosolekul, et vaadata üle aktuaalsed teemad valdkonnas. Koosolekul arutati järgmisi teemasid: 
1. Rae Omavalitsuspäev 
2. Anna Teada live'i minek 
3. Omavalitsuste portaali projekti juhtrühma kokkukutsumine 
4. ELVL büroo kolimisega seotud IT küsimused 
5. KOV IKT uue arengukava koostamine 

 

Neljapäeval osales IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive omastehoolduse veebilahenduse kaasamisseminaril, mis toimus Zoom videokõnede keskkonnas. 

 

Lõimumisnõunik Einike Uri ja finantsnõunik osalesid lõimumisvaldkonna võrgustikukohtumisel partnerite ja rakendusasutuse esindajatega. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa Eesti Sotsiaaltöö Assosatsiooni traditsioonilisest sügiskoolist, mis toimus 13. ja 14. septembril Pärnumaal mereäärses Ojako Puhke- ja Koolituskeskuses. Kahepäevase seminari fookuses oli teema "Vaimne tervis ja enesejuhtimine - praktilised soovitused ja näited". 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval olin koos asedirektor Rait Pihelgase, arendusnõuniku Ott Kasuri ja avalike suhete nõunikuga aga hoopis Soomes. Kui meil Eestis on omavalitsuste aasta suursündmuseks Linnade ja Valdade Päevad, siis Soome kolleegidel on sarnane sündmus nimega Kuntamarkkinat. Oma 30. juubelit tähistava Kuntamarkkinat märksõnad olid sel korral "Uuendused ja koostöö". Kahe päeva jooksul külastas Soome omavalitsuspäevi ligi 7000 külalist üle kogu Soome. On rõõm, et Soome kolleegid kutsusid külla ka meid! Muuhulgas arutasime kahe riigi omavalitsusliitude ja linnade-valdade koostöö teemadel. Asedirektor Rait Pihelgas pidas ühes töötoas ka ettekande Eesti-Soome omavalitsusliitude koostöö ja tulevikusuundade teemal. 

 

Reedel (15. septembril) kogunes R-Klubi toimkond, et arutada järgmise korraldatava sündmuse teemadel. R-Klubi toimkonda kuulub keskkonnanõunik Reigo Lehtla 

 

IKT projektijuhid osalesid Omavalitsuste portaali projekti töörühma koosolekul. Portaali arendajaga räägiti läbi viimased arendustööd ning lepiti kokku projekti juhtrühma koosoleku aeg. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele:  
Vabariigi Valitsuse korralduse "Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine" eelnõu (15.09.); 
kliimaministri määruse „Narva kaugkütte lahti sidumiseks põlevkivitööstusest toetuse andmise tingimused ja kord" eelnõu (12.09.); 
planeerimisseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus (15.09.). 

 

Kaunist nädalavahetust! 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

17.09.2023
Foto: Volikogu koosolek 12.09