« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit ei allkirjastanud riigieelarve läbirääkimiste protokolli

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus ei allkirjastanud valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu riigi eelarvestrateegia 2024–2027 ja 2024. aasta riigieelarve läbirääkimiste protokolli, sest omavalitsused ei nõustu oma tulubaasi ja finantsautonoomia vähenemisega.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse esimees Mihhail Kõlvart märkis, et omavalitsustel puudub ülevaade ja selgus, kuidas riik plaanib kindlustada omavalitsustele jätkusuutliku arengu ja toetuse nii tuleval kui ka järgnevatel aastatel. „Omavalitsuste eesmärgiks on tagada kindel ja seadustele põhinev tulubaas, mis tagab seadusest tulenevate ülesannete täitmise ning teha kohalikuks arenguks vajalikke investeeringuid, mis toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut," selgitas Kõlvart. „Olukorras, kus tuleval aastal jagatakse tasandusfondi kaudu 8,3 miljonit eurot jõukamate kohalike omavalitsuste eelarvest ümber väiksema tulubaasiga omavalitsustele, vähendatakse füüsilise isiku tulumaksu 11,89%-le ning teadmata omavalitsuste tegelikke kulusid üldhooldusele – puudub omavalitsustel täna ülevaade oma tegelikest kuludest ja tuludest." 

Kõlvarti sõnul kaasnes hooldusreformi rakendamisega suurem vajadus hooldekodu kohtade järele, kui seda suudetakse pakkuda. „Selle tagajärjeks on hooldekodudes kasvanud kohatasud, kui riigi arvutustes algselt aluseks võeti. Nii on kiirustatult hooldereformi käivitamisel tehtud prognoosid osutunud ebatäpseks, hooldust vajavate isikute arv suurem ja omavalitsused on mures üldhooldusele eraldatud summade osas. Sealjuures kavandab riik üldhooldusteenuse rahastamise muudatuse mõjude, sh kulude-tulude analüüsi teha alles 2026. aastal, samas kui omavalitsused ootavad sellist analüüsi juba tänavu sügisel," nentis Kõlvart.

Tulubaasi parandamiseks on omavalitsused teinud riigile ettepaneku korrastada kohalike maksude süsteemi, mis aitaks tagada omavalitsuste finantsautonoomiat. Selleks paraku riik praegu sisulisi lahendusi ei paku, vaid hoopis vähendab samal ajal omavalitsuste võimalusi täiendavate vahendite kaasamiseks.

Niisamuti ootasid omavalitsused üha kasvavate hindade juures täiendavaid vahendeid koolilõuna toetusele, kuid paraku ei pidanud valitsus seda oluliseks toetada. See seab aga paljud omavalitsused keerulisse olukorda ja loob olukorra, kus vanemad peavad osa koolilõunast tasuma. 

Eeltoodust lähtuvalt otsustas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus tänasel koosolekul mitte allkirjastada valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade Liidu riigi eelarvestrateegia 2024–2027 ja 2024. aasta riigieelarve läbirääkimiste protokolli.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pressiteade
22.09.2023