« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 12. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  


aeg võtta kokku selle aasta 12. töönädal. 
 

Esmaspäeval (20. märtsil) toimus haridus- ja noorsoonõuniku Hille Ilvese osalusel KOV pilootprojekti "Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" vol2 uue grupi ettevalmistuskoosolek. Uus grupp alustab 5.mail ühise seminariga Tartu Tervishoiukõrgkoolis. Viimase lennu lõpetamise kohta saab lugeda SIIT

Samal päeval leidis aset ka konverentsi "HaridusLood" programmimeeskonna koosolek. Konverents toimub 24. novembril Jõhvis kontserdimajas. Ka veebruarikuus toimus üks programmimeeskonna koosolek, millest saab rohkem lugeda SIIT
 


Ajakirja Sotsiaaltöö kolleegiumi koosolekul arutati artikliettepanekuid järgmistesse numbritesse. Mainumbri üheks põhiteemaks saab olema kogukonnatöö. Kolleegiumi ridadesse kuulub liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula.  


Toimus perioodiline infovahetuskoosolek Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna ja ELVLi vahel, kus osalesime mina ning asedirektor Jan Trei.


Teisipäeval (21. märtsil) tunnustas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ülemaailmsel sotsiaaltöötajate päeval Viljandi Pärimusmuusika Aidas aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid. Viljandi üritusel osales sotsiaalvaldkonna nõunik. Tunnustusüritust saab järgi vaadata SIIT - ESTA tunnustusüritus 2023. Soovime omalt poolt õnne kõigile laureaatidele! 


Rahandusministeerium (RAM) kutsus huvilisi uue üleriigilise planeeringu „Eesti 2050" (ÜRP) tulevikutrendide ruumilise mõju uuringu tulemuste tutvustamisseminarile „Eesti ruumiline areng aastani 2050 ja Eesti ruumipoliitika võimalused."
Seminari eesmärgiks oli tutvustada Rahandusministeeriumi poolt läbi viidud uuringu „Rahvusvaheliste ja siseriiklike trendide mõju Eestile
ruumilisele arengule ja maakasutusele aastani 2050" järeldusi ja ja välja pakutud soovitusi.
Seminarist võttis osa nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas
Kalle Toomet. 


Samal päeval võttis ta osa ka teisest seminarist. Nimelt, Maaülikool on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tellimusel valmis saanud uuringu „Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumites". 


Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa infotunnist, kus OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad tutvustas värsket üldprognoosi ning OSKA andmeanalüütik Rain Leoma rääkis OSKA näidikulehtedest. OSKA üldprognoos annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2031. Hinnatud on tööjõuvajadust ametigruppide ja tegevusalade kaupa ning haridustaseme järgi.
Käsitletud on ka
välistööjõu kasutamist, tööjõu voolavust ning pensionile jääjate asendamise vajadust lähiaastatel. Eraldi fookusesse on võetud suurima haridusliku ebakõlaga ametialad – analüüs toob välja, kus töötab enim ametikoha nõudmistele mittevastava haridustasemega inimesi. Koos üldprognoosiga avaldas Kutsekoda OSKA tööjõuprognoosi näidikulehtede keskkonna, mis annab lähituleviku tööturu kohta detailse vaate jooniste kujul.
 


IKT projektijuht Katrin Rajamäe osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teenuste koordinaatorite võrgustiku kohtumisel, kus anti ülevaade riigiasutuste avalike teenuste kaardistuse tulemustest.  


Teisipäeva õhtul leidis aset ELVLI juhatuse koosolek (sellest ka selle postituse foto). Päevakorraga saab tutvuda SIIN https://www.elvl.ee/elvl_juh_21marts2023.
Juhatuses otsustati, et ELVL esitab loodavale võimuliidule ettepanekud omavalitsuspoliitika kujundamiseks.
Pöördumise kohta saab pressiteadet lugeda meie kodulehelt
 


Brüsselis anti teisipäeval üle Euroopa Aasta Puu 2023 autasud. Euroopa aasta puu konkurss sai alguse 2011.aastal, olles inspireeritud populaarsest konkursist Tšehhi Vabariigis. Euroopa voor on finaal, mis koosneb riikide voorude võitjatest. Eestit esindas sel aastal Reigi punane pöök, suure kultuuriloolise pagasiga saadik Hiiumaal, mis jäi 13. kohale. Kolmas koht läks Ukrainale, teine koht Slovakkiale ja konkursi võitis Fabrikanti tamm Poolast. Konkursi eesmärk on esile tõsta puid, kel on tähtis roll kultuuripärandi kandja ja ühiskonna ühendajana. Tseremoonial osales liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal. 


Kolmapäeval (22. märtsil) toimus isikukeskse ja komponendipõhise teenuseosutamise mudeli (ISTE) rakendamise töörühma seitsmes kohtumine. Kohtumistel on jõutud juba sügavuti teemaga tegeleda ning ollakse seisus, kus saab juba omavalitsusteti teemale keskenduda. Kohtumistest võtab osa sotsiaalvaldkonna nõunik.  


Toimus liidu büroo KOV IKT valdkonna koosolek. Arutati KOV IKT digipöörde kava ning käimasolevate projektide hetkeseisu. Kohtumisel osalesid asedirektor Jan Trei, IKT projektijuht Katrin Rajamäe, IKT spetsialistid Kaimo Käärmann-Liive, Kaupo Kase, Nevel Paju ja finantsnõunik Toomas Johanson.


Toimus üle-eestilise elanike rahulolu uuringu tulemuste tutvustamine. Uuringus küsiti ligi 10 ja poole tuhande Eesti elaniku arvamust kohalike omavalitsuste pakutavate avalike teenuste ja üldise elukeskkonnaga rahulolu kohta. Rahandusministeeriumi tellimusel ja uuringufirma Turu-uuringute AS läbi viidud üleriigilise elanike rahulolu uuringu tulemusi esitles riigihalduse minister Riina Solman ja rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna andmeanalüütik Ats Aasmaa.

Liidu büroo poolt osales asedirektor Jan Trei. Tutvustust saab järgi vaadata SIIT. 


Toimus transpordi ja liikuvuse arengukava juhtkomisjoni korraline koosolek. Teemad, mida arutati, olid järgmised: Transpordi tulemusaruande 2022. a eelnõu; lennunduse teemakomisjoni loomise hetkeseis ja tegevuskava ning senise tegevuse ülevaade; merenduse teemakomisjoni tegevuskava ning senise tegevuse ülevaade; ühistranspordi väljakutsed 2023+; rohepöörde tegevuskava tutvustus ja Riigikantselei ootused. Juhtkomisjoni kuulub nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 


Ka kolmapäeval koguneti virtuaalruumis, et arutada novembrikuus toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi teemadel. Seekord keskenduti kommunikatsiooni- ja turundusteemadele. Koosolekul osalesid avalike suhete nõunik ja haridus- ja noorsoonõunik.  


Eelmisel aasta toimus ELVL ja RIA koostöös kokku kuus veebiseminari Eesti infoturbestandardi teemal. 2022. aasta lõpus kehtestati E-ITS valitsuse määrusega. Seekordse veebinari päevakavasse mahtusid järgmised teemad:
- E-ITS rakendamise planeerimine;
- auditi läbiviimise tähtajad;
- infoturbe küpsuse hindamine;
- eits.ria.ee koduleht ja (KKK) korduma kippuvad küsimused;
- digiriigi akadeemia (digiriigiakadeemia.ee) koolitus E-ITS teemal (ei ole veel avalik) ning
- EITS kasutusprofiili koostamisest
KOVidele ja linnade-valdade päeva (LVP) infoturbe töötoast.
Veebiseminaril osalesid liidu IKT projektijuht
Katrin Rajamäe ning IKT spetsialistid Kaimo Käärmann-Liive ning Nevel Paju. 


Lõimumisvaldkonna nõunik Einike Uri viibis Tartus, kus kohtus Linnavalitsuse ning Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse esindajaga, teemaks ESF+ toetatavate tegevuste rakendamine ning koostöö. Tartu on üks omavalitsustest, kellega ELVL sõlmib partnerluslepingu.

Partnerluslepingu alusel võtavad KOV-id tööle koordinaatori ja toetatakse kohalikul tasandil kolme tegevussuunda: lõimumist, sh kohanemist toetavate teenuste arendamine, sihtrühmade toetamine ja võrgustiku arendamine.

Teema kohta saatis Kultuuriministeerium 30. jaanuaril välja ka pressiteate.  

 

Kolmapäeval kohtus liidu Brüsseli esindaja Euroopa Nõukogu lõimumisvaldkonna ekspertidega, räägiti läbi Eesti Linnade ja Valdade Päevadele planeeritud programmi "Intercultural Cities" tutvustus ja töötoa eesmärgid.  

 

Neljapäeval (23. märtsil) võttis asedirektor Jan Trei osa hooldajate kollektiivleppe jätkukohtumisest Sotsiaalministeeriumis. Kohtumisi veab eest tervise- ja tööminister Peep Peterson. 
 

Päästeamet on kokku kutsunud eluliselt oluliste teenuste toimimise töörühma. Päästeamet on koostamas elanike kaitse plaani sõjalise ohu korral, mille üks oluline tööliin on eluliselt oluliste teenuste toimimise tagamine riigiasutuste ja omavalitsuste koostöös vähemalt miinimumtasemel. Töörühma tööst võtavad osa asedirektor Jan Trei ning sotsiaalvaldkonna nõunik. 

 

Esmaspäevast neljapäevani viibis keskkonnanõunik Reigo Lehtla koos Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja TalTech esindajatega NORDEN õppereisil Norras. Külastati uut innovatsioonilaborit, õpiti looduspõhiseid lahendusi, kuuldi Norra tarkade lahenduste kohta ning räägiti Targa Linna kontseptsioonist ning roheüleminekust. 

 

Harku vallavolikogu liige Ott Kasuri viibis neljapäevani Strasbourgis, kus toimus Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 44. sessioon. Delegaadina oli kohal ka Viimsi vallavolikogu liige Annika Vaikla. 
 

Liidu esindaja Brüsselis osales Soome Häme regiooni ja Riihimäki linnavalitsuse korraldatud rahvusvahelisel seminaril "Oskused läbi innovaatiliste ökosüsteemide ja robootikahariduse". Robootika on 2012. aastast Soome riiklikus õppekavas lasteaiast  alates keskkooli lõpuni. Noorte huvi insenerihariduse vastu on tõusnud.   

 

Reedel (24. märtsil) käisime asedirektor Jan Trei ja nõuniku Tiit Terikuga Raplamaal kohtumas Raplamaa Omavalitsuste Liiduga. Arutasime muuhulgas, kuidas oleks võimalik maakondliku ja üleriigilise liidu koostööd tõhustada ning paremini koos kohalike omavalitsuste huvid eest seista. 

 

Toimus FinEst Targa Linna Tippkeskuse ja Tallinna Strateegiakeskuse eestvedamisel biojäätmete väärindamise teemaline töötuba, mille eesmärgiks oli kokku tuua biojäätmete tootjad ja nende väärindajad, kohalik omavalitsus ja riigiasutused.

 

Töötoas arutati, millist toetust ettevõtted vajavad, et vähendada biojäätmete teket oma tootmisprotsessides või müüa tekkinud tootmise kõrvalsaaduseid edukalt turule. Sooviti kaardistada, milliseid lahendusi ettevõtted juba kasutavad ning milliseid toetusmeetmeid oodatakse kohalikult omavalitsuselt ja riigilt. Osales keskkonnanõunik. 

 

On rõõm tõdeda, et nüüd saab Linnade ja Valdade Päevade kodulehel tutvuda detailsete töötubade ajakavadega! Registreerimisinfo ning kava leiab lehelt https://lvp.elvl.ee/ ning kutsume kõiki LVP-l osalema, sest huvipakkuvaid teemasid on palju ning igaüks leiab endale meelepärased töötoad ja teemad.  

 

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor