« Tagasi

Riik toetab kohalikke omavalitsusi roheliste investeeringute tegemisel

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 11. septembril taotlusvooru, mille eesmärk on tuuleenergeetika arendamiseks suunatud toetuse kaudu võimestada kohalikke omavalitsusi roheliste investeeringute tegemisel. Meetme kogueelarve on 4 miljonit eurot ja seda rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, Eesti taaste- ja vastupidavuskavas kirjeldatud peatüki „REPowerEU" alusel.

Regionaalminister Madis Kallase sõnul on meede vajalik selleks, et vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja kiirendada üleminekut puhtale energiale. „Vabariigi Valitsus on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2030 oleks võimalik 100% kogu Eesti elektri tarbimisest toota taastuvatest energiaallikatest," ütles regionaalminister Kallas. „Avanev meede aitab omavalitsustel oluliselt kiirendada tuuleparkide rajamist.

Näiteks on võimalik taotleda toetust tuuleenergeetikat kavandava planeeringu koostamise korraldamiseks või tuuleenergeetika projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamise ja menetlemisega seotud juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Samuti toetatakse spetsiifiliste teadmistega ekspertide tööd, kes saavad nõustada vajaduspõhiselt saavutamaks parim tuuleenergeetika ruumilahendus. Lisaks on võimalik saada toetust tuuleenergeetikaga seotud kommunikatsiooni korraldamiseks ja avalikkuse kaasamiseks," selgitas regionaalminister.

Taotlusvooru läbi viiva RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul on taotlusvoorus osalema oodatud meetme sihtpiirkonna kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil on tuuleparkide kavandamiseks sobilikud alad. „Selles taotlusvoorus on kohalikel omavalitsustel võimalik esitada ühistaotlus, milles üks omavalitsus on taotleja ja teised omavalitsused partnerid. Toetuse määr on 100% projekti toetatavate tegevuste kuludest, kuid taotlejail tuleb arvestada, et tuuleenergeetikat kavandav planeering peab taotluse esitamise ajaks olema kas algatatud või juba kehtestatud," selgitas Sepp ning täpsustas: „see tähendab, et kui toetust küsitakse planeeringuga seotud tegevusteks, peab taotluse esitamise ajaks vastav planeering olema juba algatatud. Kui toetust on kavas kasutada projekteerimistingimuste, ehitus- või kasutusloaga seotud tegevusteks, peab vastav planeering olema taotluse esitamise ajaks juba kehtestatud."

Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 01.05.2023 – 31.12.2025. Taotletav toetus on maksimaalselt 200 000 eurot ühe KOVi kohta. Minimaalne toetus on 5000 eurot projekti kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17.11.2023 kell 17.00. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab meetme lehelt: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

 

Taotlusvooru kontakt:
Mirjam Jalak
RTK teenusekoordinaator
+372 663 1904
mirjam.jalak@rtk.ee

Regionaalministeeriumi pressiteade
11.09.2023
Foto: Pexels