« Tagasi

SKA ja ELVLi koostöökohtumisel arutati muuhulgas omavalitsuste vajadusi valdkonnas

Sotsiaalkindlustusameti(SKA) ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVLi) kvartaalsel kohtumisel keskenduti sel korral eeskätt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR arenduste teemadele ja omavalitsuste vajadustele. STARi register läheb peagi üle uuele arhitektuurile ja sellega kaasnevad mitmed uuendused. Praeguseks on sotsiaalkindlustusamet kogunud tagasisidet omavalitsustelt, et kaardistada suurimad vajadused ja kitsaskohad.

Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse juhataja Evelyn Kaasiku sõnul on regulaarsed kohtumised ELVL-iga äärmiselt väärtuslikud, sest kattuvaid sotsiaalhoolekande küsimusi on nii riigi kui omavalitsuste laual. „Meil on ELVL-iga palju kokkupuutepunkte ja oleme mõlemad valmis pingutama, et nii riigi kui kohalike omavalitsuste teenused oleksid tagatud parimal viisil – ikka selleks, et keskmes oleks inimene," rääkis Kaasik.

„Arutasime põgusalt ka erihoolekandeteenuse korraldamise kitsaskohti, sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõuga plaanitavaid uuendusi. Väljendasime selgelt ka KOVide ootusi STARi töö parandamiseks. Pean taolisi regulaarseid kohtumisi väga oluliseks, sest sotsiaalkindlustusamet on väga oluline koostööpartner nii liidule kui ka omavalitsustele," sõnas ELVLi asedirektor Jan Trei.

Järgmine kohtumine toimub novembris. 

21.09.2023
Foto: Pexels