« Tagasi

Uue õppeaasta eel kohtusid veebis KOV haridusjuhid

Kolmapäeval (23.08) toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVLi) poolt kokku kutsutud õppeaasta alguse kohtumine kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega. Kohtumisel jagati informatsiooni aktuaalsetest teemadest, mis on ELVLi töölaual.

Räägiti põgusalt koolikohustuse pikendamisest ja põhikooli lõpueksamite aegade muutmisest.

Samuti tehti ülevaade KOV haridusjuhtide arenguprogrammist, mille ettevalmistavad arutelud toimuvad 2023.aasta sügisel Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Harno esindajate vahel. Programmi hakatakse rakendama aastast 2024. Ühes programmis on nii noorte- kui ka haridusvaldkonna ametnikud.

"Septembrikuus on meil toimumas liidu kõige olulisem sündmus - riigieelarve läbirääkimised keskvalitsusega ja läbirääkimiste lõpp-protokolli arutelu. Tegu on ELVLi peamise põhitegevusega, läbi mille me omavalitsuste huvisid esindame. Valitsus on järgmise aasta riigieelarvet arutamas 14.-15. septembril ning pärast seda toimub Liidu kohtumine regionaalministriga, kus loodame positiivset tagasisidet omavalitsuste ettepanekutele, sealhulgas haridusvaldkonna ettepanekutele," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei kohtumisel.

13. septembril toimub hariduse ja noorsootöö valdkonna riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolek, kus arutatakse muuhulgas töörühma tööplaani ja sihistatakse tegevusi. Töörühmas on aktuaalsematest teemadest töölaual koolikohustuse pikendamine, 9.klassi lõpueksamite aegade muutused, õpilase koolitoidu temaatika ning eestikeelsele haridusele ülemineku korraldamine.

Kohtumisel tutvustati kodulähedase algkooli pidamist soodustava toetuse eraldamise tingimusi ja korda,  mis on tulenevalt koalitsioonilepingust üks valitsuse prioriteete, et motiveerida kohalikke omavalitsusi pidama väikeseid kodulähedasi maakoole. Toetust arvestatakse ja eraldatakse kohalikule omavalitsusele iga kodulähedase algkooli või õppekoha osas klassiõpetaja tööjõukulu toetuseks ja tugispetsialistide tööjõukulude ja muude kulude toetuseks.

Toetus määratakse kalendriaastaks, seda saab taotleda detsembris-jaanuaris ning makstakse välja 2024.aasta alguses.

Osalejatele tehti ülevaade ka 24. novembril Jõhvi kontserdimajas toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood" kohta, lisainfo leiab jooksvalt ELVLi lehelt www.elvl.ee/hariduslood.

24.08.2023