Head kolleegid      aeg taas kokku võtta lõppenud töönädal.      Esmaspäeval (23. jaanuaril) võttis liidu nõunik...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 4. nädala kokkuvõte

Head kolleegid      aeg taas kokku võtta lõppenud töönädal.      Esmaspäeval (23. jaanuaril) võttis liidu nõunik...

Valitsuse tänase otsusega algatatakse Tallinna ringraudtee riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamine, millega kavandatakse avalik elektriraudtee kaubavedude ümbersuunamiseks...

Solman: algatame Tallinna ringraudtee eriplaneeringu

Valitsuse tänase otsusega algatatakse Tallinna ringraudtee riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamine, millega kavandatakse avalik elektriraudtee kaubavedude ümbersuunamiseks...

Head kolleegid,      selle aasta kolmas töönädal on läbi ning aeg võtta tegemised kokku.      Esmaspäeval (16....

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 3. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,      selle aasta kolmas töönädal on läbi ning aeg võtta tegemised kokku.      Esmaspäeval (16....

Kolmapäeval kogunes esimest korda siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm. Töörühma ELVLi poolseks esimeheks valiti Rakvere vallvanem Maido Nõlvak ning...

Tööd alustas siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm

Kolmapäeval kogunes esimest korda siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm. Töörühma ELVLi poolseks esimeheks valiti Rakvere vallvanem Maido Nõlvak ning...

Koostöös sideettevõtjate, erinevate riigiasutuste ja kogukondadega valminud dokument tutvustab hetkeseisu ja Eesti plaane, kuidas edendada sidetaristu ehitamist ning ülikiire interneti jõudmist...

MKM avalikustas Eesti lairiba plaani sidetaristu arenguhüppeks

Koostöös sideettevõtjate, erinevate riigiasutuste ja kogukondadega valminud dokument tutvustab hetkeseisu ja Eesti plaane, kuidas edendada sidetaristu ehitamist ning ülikiire interneti jõudmist...

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kinnitas valitsus täna püsiasustusega väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Mohni ja Viirelaiu. Väikesaar arvatakse nimistusse, kui selle...

Riigihalduse minister: väikesaarte nimistusse arvatakse kaks uut saart

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kinnitas valitsus täna püsiasustusega väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Mohni ja Viirelaiu. Väikesaar arvatakse nimistusse, kui selle...

Riigikogu juhatus otsustas peale Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni vastuvõtmist suunata see komisjonidele. Viljandis toimunud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni üleandmine leidis aset 7....

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetab Omavalitsuspäeva deklaratsiooni seisukohti

Riigikogu juhatus otsustas peale Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni vastuvõtmist suunata see komisjonidele. Viljandis toimunud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni üleandmine leidis aset 7....

Head kolleegid,      aasta teine nädal on saamas läbi ning aeg võtta kokku nädala teg e mised.      Esmaspäeval ...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,      aasta teine nädal on saamas läbi ning aeg võtta kokku nädala teg e mised.      Esmaspäeval ...

"Eesti Linnade ja valdade Liidu koostöö Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga on väga oluline. ITL on IKT valdkonna esindusorganisatsioon, kes kõneleb digiühiskonna innovatsiooni...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad kohtusid Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajatega, et kaardistada võimalikke koostöökohti

"Eesti Linnade ja valdade Liidu koostöö Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga on väga oluline. ITL on IKT valdkonna esindusorganisatsioon, kes kõneleb digiühiskonna innovatsiooni...

PPA poolt täiendatakse ukrainlastele mõeldud infot PPA kodulehel ja infomaterjalides ning viiakse infot edasi piirkonna- ja veebipolitseinike kaudu. PPA palub kohalike omavalitsuste abi oma...

PPA info: Ajutise kaitse taotlemine või pikendamine ukrainlastele

PPA poolt täiendatakse ukrainlastele mõeldud infot PPA kodulehel ja infomaterjalides ning viiakse infot edasi piirkonna- ja veebipolitseinike kaudu. PPA palub kohalike omavalitsuste abi oma...

Head kolleegid,      kaunist jätkuvat uut aastat kõigile! Meie aga lähme tavapäraselt edasi oma nädala kokkuvõtetega ning töönädala lõppedes on aeg kokku...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 1. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,      kaunist jätkuvat uut aastat kõigile! Meie aga lähme tavapäraselt edasi oma nädala kokkuvõtetega ning töönädala lõppedes on aeg kokku...

Valitsuse tänase otsusega algatati üleriigiline planeering, mis määrab tulevikus ära kogu Eesti ruumilise arengu põhimõtted aastani 2050. Planeering annab suunised maakondade ja kohalike...

Riigihalduse minister: hakkame kavandama kogu Eesti ruumilise arengu tulevikku

Valitsuse tänase otsusega algatati üleriigiline planeering, mis määrab tulevikus ära kogu Eesti ruumilise arengu põhimõtted aastani 2050. Planeering annab suunised maakondade ja kohalike...

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kiitis valitsus tänasel istungil heaks toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotuse 2023. aastal. Sellega nähakse koolidele...

Solman: munitsipaalkoolid saavad õpetajate palkade ja muude kulude toetuseks kokku ligi pool miljardit

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kiitis valitsus tänasel istungil heaks toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotuse 2023. aastal. Sellega nähakse koolidele...

Riigikantselei on valmis saanud Eesti rohepöörde tegevusplaani ning saatnud selle avalikule konsultatsioonile. Tagasisidet oodatakse hiljemalt 13. jaanuariks aadressil ...

Rohepöörde tegevusplaani avalik konsultatsioon. Tagasisidet oodatakse kuni 13. jaanuar

Riigikantselei on valmis saanud Eesti rohepöörde tegevusplaani ning saatnud selle avalikule konsultatsioonile. Tagasisidet oodatakse hiljemalt 13. jaanuariks aadressil ...

„Tänase Postimehe uudise valguses on Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Eesti omavalitsuste mureks kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsade majandamine. Meie omavalitsustes suurendavad elurikkust...

Seoses metsanduse arenduskavaga aastani 2030

„Tänase Postimehe uudise valguses on Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Eesti omavalitsuste mureks kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsade majandamine. Meie omavalitsustes suurendavad elurikkust...

Venemaa jätkab Ukraina hävitamist. Inimesed otsivad rahu, vett ja soojust ning see võib põhjustada uue suure põgenikelaine. Sarnaselt eesti inimestega on meie kohalikud omavalitsused sõja...

ARVAMUS: Tiit Terik, Jan Trei: Viie leiva ja kahe kalaga tuhandeid ei toida

Venemaa jätkab Ukraina hävitamist. Inimesed otsivad rahu, vett ja soojust ning see võib põhjustada uue suure põgenikelaine. Sarnaselt eesti inimestega on meie kohalikud omavalitsused sõja...

Vabariigi Valitsuse korralduse „Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu (26.12.) riigihalduse ministri 11. oktoobri...

52.nädalal ELVLi poolt vastatud eelnõud

Vabariigi Valitsuse korralduse „Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu (26.12.) riigihalduse ministri 11. oktoobri...

Sel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (19.12.) riigihalduse ministri määruse "Toetuse andmise tingimused  ja kord...

51. nädalal ELVLi poolt vastatud eelnõud

Sel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (19.12.) riigihalduse ministri määruse "Toetuse andmise tingimused  ja kord...

Kauneid jõule ja edukat uut aastat!

Pühadetervitus

Kauneid jõule ja edukat uut aastat!

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning ELVLi esimees Mihhail Kõlvart allkirjastasid riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu, mille kohaselt eraldab ministeerium liidule 80 000 eurot. ...

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Linnade ja Valdade Liit sõlmisid koostöölepingu

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning ELVLi esimees Mihhail Kõlvart allkirjastasid riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu, mille kohaselt eraldab ministeerium liidule 80 000 eurot. ...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus tegi pöördumise haridus- ja teadusministri ning riigihalduse ministrile, milles soovitakse omavalitsustele võimalust tagada paindlikult...

Omavalitsusjuhid soovivad lasteaiaõpetajatele väärilist töötasu

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus tegi pöördumise haridus- ja teadusministri ning riigihalduse ministrile, milles soovitakse omavalitsustele võimalust tagada paindlikult...

Seoses Vabariigi Presidendi otsusega saata perehüvitiste seadus tagasi Riigikogusse, maksab riik jaanuaris perehüvitisi seni kehtinud summades. Sotsiaalministeerium peab oluliseks kiiret...

Sotsiaalministeerium presidendi otsusest: Perehüvitiste maksmine jätkub jaanuaris seni kehtinud summades

Seoses Vabariigi Presidendi otsusega saata perehüvitiste seadus tagasi Riigikogusse, maksab riik jaanuaris perehüvitisi seni kehtinud summades. Sotsiaalministeerium peab oluliseks kiiret...

Riigihalduse minister Riina Solmani käskkirjaga hüvitatakse kohalikele omavalitsustele kulutused, mis on kaasnenud Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abiga. Hüvitist makstakse kolmes osas,...

Solman: omavalitsustele kompenseeritakse Ukraina sõjapõgenike heaks tehtud vältimatud aitamiskulud

Riigihalduse minister Riina Solmani käskkirjaga hüvitatakse kohalikele omavalitsustele kulutused, mis on kaasnenud Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abiga. Hüvitist makstakse kolmes osas,...

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. KIK avab...

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. KIK avab...

Riigihalduse minister Riina Solmani määrusega suunatakse maapiirkondadesse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamiseks 84 miljonit, millega soovitakse vähendada piirkondade ebavõrdsust ning kaasa...

Solman: avasime lähiaja suurima toetusmeetme maapiirkondade arengu hoogustamiseks

Riigihalduse minister Riina Solmani määrusega suunatakse maapiirkondadesse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamiseks 84 miljonit, millega soovitakse vähendada piirkondade ebavõrdsust ning kaasa...

Tänasest algab registreerumine kohalike omavalitsuste kultuurivaldkonna juhtide arenguprogrammi, mis toetab kohaliku kultuuripoliitika juhtimist ning tugevdab koostööd. Programmi on ellu...

Omavalitsuse kultuurijuhtide arenguprogramm toetab ja tugevdab kohalikku kultuurielu

Tänasest algab registreerumine kohalike omavalitsuste kultuurivaldkonna juhtide arenguprogrammi, mis toetab kohaliku kultuuripoliitika juhtimist ning tugevdab koostööd. Programmi on ellu...

Head kolleegid,      m ärkamatult jõuame järjest lähemale jõuluajale ning aasta lõpule. Enne seda on aga veel palju tööalaseid toimetamisi. Võtame kokku...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 50. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,      m ärkamatult jõuame järjest lähemale jõuluajale ning aasta lõpule. Enne seda on aga veel palju tööalaseid toimetamisi. Võtame kokku...

Valitsus otsustas eraldada ehitismälestiste korrastamiseks 2023. aastal kolm miljonit eurot, mis on mõeldud omandireformi käigus tagastatud muinsusväärtuslike hoonete hooldamiseks,...

Uuel aastal kolmekordistub ehitismälestiste toetus, mis on maapiirkondade ainus võimalus muinsushooneid korrastada

Valitsus otsustas eraldada ehitismälestiste korrastamiseks 2023. aastal kolm miljonit eurot, mis on mõeldud omandireformi käigus tagastatud muinsusväärtuslike hoonete hooldamiseks,...

Kolmapäeval, 14. detsembril, algas sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamise konkurss, mis annab võimaluse esile tõsta oma piirkonna, valla või asutuse kõige silmapaistvamaid sotsiaalvaldkonna...

Sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamine 2022

Kolmapäeval, 14. detsembril, algas sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamise konkurss, mis annab võimaluse esile tõsta oma piirkonna, valla või asutuse kõige silmapaistvamaid sotsiaalvaldkonna...

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) töötasid välja ettevõtetele suunatud toetuse, mis aitab katta osa kuludest taastuvelektri tootmisseadmete...

MKM ja KIK töötasid välja ettevõtetele suunatud toetuse, mis aitab katta osa kuludest taastuvelektri tootmisseadmete võrguga liitumisel tööstusaladel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) töötasid välja ettevõtetele suunatud toetuse, mis aitab katta osa kuludest taastuvelektri tootmisseadmete...

See on loodav ametikoht Eesti Linnade ja Valdade Liidus, eesmärgiga juhtida Euroopa Sotsiaalfondi 7-aastast lõimumis-, sh kohanemisprojekti. Töö sisuks on koostöös kohalike omavalitsustega välja...

Otsime oma meeskonda lõimumise-, sh kohanemise valdkonna nõunikku!

See on loodav ametikoht Eesti Linnade ja Valdade Liidus, eesmärgiga juhtida Euroopa Sotsiaalfondi 7-aastast lõimumis-, sh kohanemisprojekti. Töö sisuks on koostöös kohalike omavalitsustega välja...

Head kolleegid,   Selle aasta 49. nädal on saamas läbi ning on aeg võtta töönädal kokku.     Esmaspäeval (5. detsembril) osales haridus-...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 49. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,   Selle aasta 49. nädal on saamas läbi ning on aeg võtta töönädal kokku.     Esmaspäeval (5. detsembril) osales haridus-...

Riigihalduse minister on esitanud Riigikogule riigihangete seaduse muutmise ettepaneku, mis võimaldaks kohalikel omavalitsustel sõlmida elektrienergia universaalteenuse leping riigihanget välja...

Omavalitsustele avaneb võimalus universaalteenusele minna hanget välja kuulutamata

Riigihalduse minister on esitanud Riigikogule riigihangete seaduse muutmise ettepaneku, mis võimaldaks kohalikel omavalitsustel sõlmida elektrienergia universaalteenuse leping riigihanget välja...

Eesti piirialade arengut soodustavatele tegevustele kaasa aitamiseks ja sealsetele kohalikele kogukondadele oluliste ettevõtmiste toetamiseks avati täna, 9. detsembril Eesti EL välispiiri...

Solman: avanes toetusvoor piirialade arenguks mahus 2,5 miljonit

Eesti piirialade arengut soodustavatele tegevustele kaasa aitamiseks ja sealsetele kohalikele kogukondadele oluliste ettevõtmiste toetamiseks avati täna, 9. detsembril Eesti EL välispiiri...

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigihalduse minister Riina Solmani ettepaneku eraldada omavalitsustele täiendavalt toetusfondist neli miljonit eurot toimetulekutoetuse ja...

Omavalitsused saavad toimetulekutoetusteks ja rahvastikutoiminguteks lisaraha

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigihalduse minister Riina Solmani ettepaneku eraldada omavalitsustele täiendavalt toetusfondist neli miljonit eurot toimetulekutoetuse ja...

Riigihalduse minister Riina Solman kinnitas maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse 2023. aasta taotlusvooru suuruseks 7,12 miljonit eurot. Toetust saab hakata Riigi Tugiteenuste...

Solman: eraldame maakondade arengustrateegiate elluviimiseks üle 7 miljoni euro

Riigihalduse minister Riina Solman kinnitas maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse 2023. aasta taotlusvooru suuruseks 7,12 miljonit eurot. Toetust saab hakata Riigi Tugiteenuste...

Eile kohtusid Rahandusministeeriumis Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad ja Võrumaa Arenduskeskuse liikmed ning omavalitsusjuhid. Kohtumisel arutati üleriikliku liidu ja Võrumaa...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Võrumaa Arenduskeskuse esindajad kohtusid Rahandusministeeriumis

Eile kohtusid Rahandusministeeriumis Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad ja Võrumaa Arenduskeskuse liikmed ning omavalitsusjuhid. Kohtumisel arutati üleriikliku liidu ja Võrumaa...

Riigihalduse minister Riina Solman saatis avalikule kooskõlastusringile „Suuremate linnapiirkondade arendamise" tingimuste määruse eelnõu, millega soovitakse kaasa aidata linnapiirkondade...

Riigihalduse minister saatis kooskõlastusringile eelnõu linnapiirkondade arendamise toetamiseks

Riigihalduse minister Riina Solman saatis avalikule kooskõlastusringile „Suuremate linnapiirkondade arendamise" tingimuste määruse eelnõu, millega soovitakse kaasa aidata linnapiirkondade...

Riigihalduse minister Riina Solman allkirjastas määruse, mille alusel saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetust soetamaks ja renoveerimiseks sotsiaalkortereid, mida saab pakkuda esmalt...

Solman: toetame omavalitsusi viie miljoniga sotsiaalpindade pakkumiseks

Riigihalduse minister Riina Solman allkirjastas määruse, mille alusel saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetust soetamaks ja renoveerimiseks sotsiaalkortereid, mida saab pakkuda esmalt...

Head kolleegid,    detsember on märkamatult kätte jõudnud, aasta lõpp hakkab paistma, ent töö käib täies hoos ning on aeg tuua teieni Liidu büroo sellenädalased ...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 48. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,    detsember on märkamatult kätte jõudnud, aasta lõpp hakkab paistma, ent töö käib täies hoos ning on aeg tuua teieni Liidu büroo sellenädalased ...

Eile toimus veebi teel koolitus „Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas EL 2021+ struktuurivahendite kasutamisel". Koolitust modereeris ning avasõnad ütles Eesti Linnade ja...

30.11 toimunud koolitus struktuurifondide kasutamise kohta

Eile toimus veebi teel koolitus „Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas EL 2021+ struktuurivahendite kasutamisel". Koolitust modereeris ning avasõnad ütles Eesti Linnade ja...

Haridus- ja Noorteamet kutsub üles tunnustama silmapaistvaid koole ja asutusi kui ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ning mentoreid, ettevõtlikke õppureid ning õpetajaid. Kandidaate...

4. detsembrini saab esitada kandidaate parimate ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustajate tunnustamiseks

Haridus- ja Noorteamet kutsub üles tunnustama silmapaistvaid koole ja asutusi kui ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ning mentoreid, ettevõtlikke õppureid ning õpetajaid. Kandidaate...

Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu, kuna kavandatav seadusemuudatus rikub kohaliku omavalitsuse finantsgarantiid ega lahenda nn tühjade...

Eesti Linnade ja Valdade Liit ei toeta loobutud kinnisasjade omandite loovutamist omavalitsustele

Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu, kuna kavandatav seadusemuudatus rikub kohaliku omavalitsuse finantsgarantiid ega lahenda nn tühjade...

Novembrikuus kinnitas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee uuendatud sotsiaalala töötaja eetikakoodeksi. Eelmine eetikakoodeks võeti vastu 30. novembril aastal 2005 Eesti...

ESTA uuendas eetikakoodeksit

Novembrikuus kinnitas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee uuendatud sotsiaalala töötaja eetikakoodeksi. Eelmine eetikakoodeks võeti vastu 30. novembril aastal 2005 Eesti...

Head kolleegid,    aeg kokku võtta lõppenud töönädal.      Esmaspäeval (21. novembril) toimus veebi kaudu Riigi jäätmekava...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 47. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,    aeg kokku võtta lõppenud töönädal.      Esmaspäeval (21. novembril) toimus veebi kaudu Riigi jäätmekava...

Riigihalduse minister Riina Solman kohtus koos haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega Eesti Linnade ja Valdade Liiduga arutamaks murekohta, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid tõsta ka...

Solman: põhjendatud juhul saame taotleda omavalitsustele õpetajate palgatõusuks lisaraha

Riigihalduse minister Riina Solman kohtus koos haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega Eesti Linnade ja Valdade Liiduga arutamaks murekohta, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid tõsta ka...

Esmaspäeval kohtusid linnade ja valdade juhid riigihalduse ning haridus- ja teadusministriga, teemaks õpetajate palgatõusust tulenev KOV eelarve mõju alushariduse-, huvihariduse- ning...

Omavalitsusjuhtidele teeb muret õpetajate palgatõusust tulenev KOV eelarve mõju alushariduse-, huvihariduse- ning kultuuritöötajate palgatõusuks

Esmaspäeval kohtusid linnade ja valdade juhid riigihalduse ning haridus- ja teadusministriga, teemaks õpetajate palgatõusust tulenev KOV eelarve mõju alushariduse-, huvihariduse- ning...

Artikli autor:  Ivar Sikk , Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja   Paljudes omavalitsustes on sotsiaalkaitsekulud viimastel aastatel...

Ivar Sikk: Paremaks sotsiaalpoliitikaks peame korrastama sotsiaalkaitsekulude arvestuse

Artikli autor:  Ivar Sikk , Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja   Paljudes omavalitsustes on sotsiaalkaitsekulud viimastel aastatel...

Näitan: 1-50
Elemente lehe kohta 50
of 17