KOV volikogu liikmete koolitus 26. aprill 2022

VAATA JÄRELE! 

1. osa SIIN

2. osa SIIN

 

Algus: 10.00

Koht: TEAMS

Päeva sissejuhatus

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

Kõnejuht Ott Kasuri

10.15 – 11.00 loeng
Küsimused, vastused

11.15 – 12.15  loeng
Küsimused, vastused

12.30 – 13.15 loeng
Küsimused, vastused

13.15 – 13.45 vaheaeg

13.45 – 14.30 loeng
Küsimused, vastused

14.45 -  15.30 loeng
Küsimused, vastused

15.45   Sirje Ludvig, kokkuvõte päevast, soovid, ootused.

 

 1. Vallo Olle, Õiguskantsleri nõunik

Volikogu liikme õigused ja kohaliku omavalitsuse korralduse probleemid (Õiguskantsleri Kantselei ülevaateaasta põhjal)
         ESITLUS (.pdf)

 1. Ilmar Toom Riigi infosüsteemi ameti järelevalveosakonna juhataja.
  Anu Tanila  RIA Riigi infoturbe meetmete osakond,  Saaremaa vallavalitsus IT juht
  IKT teemad kohalikus omavalitsuses, mida peaksid teadma volikogu liikmed
  ESITLUS: Kohalik omavalitsus ja IKT (.pdf)
  ESITLUS: Järelevalveosakond (.pdf)
 2. Andrus Jõgi, Rahandusministeerium
  Mida peaks volikogu liige teadma tasandus - ja toetusfondist, KOV eelarvest sh haridustoetusest.
  ESITLUS: Omavalitsuste rahastamine (.pdf)
 3. Pipi- Liis Siemann, Türi Vallavolikogu liige
  Volikogu liikme tegevus kohaliku omavalitsuse volikogus
  ESITLUS: Volikogu liikme tegevus kohaliku omavalitsuse volikogus (.pdf)
 4. Airi Mikli, Riigikontrolli nõunik
  Mida võiks teada volikogu liige  majandusaasta aruande kohta,  õigete küsimuste küsimise oskuse ja vandeaudiitoriga suhtlemisest. Volikogu revisjonikomisjoni kohustus anda oma tegevusest aru koos majandusaasta aruande kohta arvamuse andmisega.  Mida võiksid volikogu liikmed osata revisjonikomisjoni käest  küsida. 
  ESITLUS: Majandusaasta aruanne. Millel silma peal hoida? (.pdf)

  Soovituslik materjal https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/OtherArea/1/language/et-EE/Default.aspx