KOV istungite infosüsteem VOLIS

VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohalikku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke e-teenuseid.

VOLISt saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba volikogu, valitsuse, komisjonide, jne töökeskkonna kasutuselevõtust, eelnõude menetlemisest ja lõpetades virtuaalse volikoguistungi läbiviimisega.

VOLIS abistab nii koosoleku läbiviijaid (n. isekirjutav protokoll, automaatne materjalide avalikustamine) kui ka koosolekul osalejat (n. saab osaleda virtuaalselt, sh hääletada ja näha videoülekannet).

VOLISega saab korraldada rahvahääletusi, mis hõlmavad omavalitsuse elanikkonda, rahvahääletustel hääletamine on VOLISega võimalik koduarvutist ning elektrooniliselt ka valimisjaoskonnas. VOLIS võimaldab täielikult läbi viia kaasava eelarve protsessi (elanikkond saab esitada ideid, välja valitud ideed suunatakse rahvahääletusele ning võitnud idee(d) viiakse teostatakse omavalitsuse poolt).

VOLISt kasutatakse ka väljaspool Eestit, n. Rootsis ja Gruusias.

Lisainfo: https://www.volis.ee/

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) on infosüsteemi VOLIS õiguste omanik. VOLIS tarkvara on litsentseeritud GPL (General Public License) alusel.

VOLIS kasutuselevõtuks KOV-s tuleb pöörduda infosüsteemi teenusepakkuja AS Andmevara poole - https://www.andmevara.ee/en/volis

VOLIS lähtekoodi väljastamiseks tuleb esitada kirjalik taoltus ELVL-le, milles märkida VOLISe kasutamise eesmärgid.

VOLIS tarkvara lähtekood asub https://git.kovit.ee/volis repositooriumis.

VOLISe galerii