Hankeplaan

ELVL hankeplaan 2023

ELVLi hankekorra kohaselt - Riigihangete korraldamine maksumusega alates 30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ostmise ja teenuste tellimisel ning alates 60 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde korral sätestatakse iga-aastases ELVL hankeplaanis, mis kinnitatakse ELVL juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul arvates ELVL eelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel muuta või täiendada.
 

Kinnitada ELVL juhatuse otsusega (14. veebruar 2023) liidu 2023. a hankeplaani alljärgnevad hanked:

Ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus

Hanke eeldatav maksumus ilma km-ta

Koos km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankemenetluse liik

Märkuste lahter

Omavalitsuste portaali majutus- ja haldusteenuse ost

Täpsustub  turu-uuringu käigus

Täpsustub  turu-uuringu käigus

I v II kv

Täpsustub turu-uuringu käigus

Katrin Rajamäe

Täpsustub hanke avaldamise kuupäevaks

Omavalitsuste portaali igapäevane haldus- ja majutusteenus

Koolivõrgu programmi raames korrastatud haridustaristut tutvustavate lühivideote tootmine

Eeldatav üle 30 000

Eeldatav üle 30 000

I kv

III kvartal

Iti-Jantra Metsamaa

Alla sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära jääv hange

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ELVL vaheline leping


(Kinnitatud 14.02.2023 ELVL juhatuse (vt https://www.elvl.ee/elvl_juh_14veeb2023) otsusega)


Eelmised hankeplaanid:
ELVL hankeplaan 2022
ELVL hankeplaan 2021