Hankeplaan

ELVL hankeplaan 2022

ELVLi hankekorra kohaselt - Riigihangete korraldamine maksumusega alates 30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ostmise ja teenuste tellimisel ning alates 60 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde korral sätestatakse iga-aastases ELVL hankeplaanis, mis kinnitatakse ELVL juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul arvates ELVL eelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel muuta või täiendada.
 

Kinnitada ELVL juhatuse otsusega (11. jaanuar 2022) liidu 2022. a hankeplaani alljärgnevad hanked:

Ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus

Hanke eeldatav maksumus ilma km-ta

Koos km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankemenetluse liik

Märkuste lahter

Anna Teada uuendus

41 666€

50 000€

I v II kv

Märts – detsember 2021

Kaimo Käärmann-Liive

Lihthange (ELVL-MKM ühishange)

Anna Teada süsteemile tehakse andmevahetusliides Tallinna linna Heakorra- ja haljastuse infosüsteemiga (HHIS) ning suurendatakse lahenduse kasutusmugavust

KOV teenusportaali (KOVTP – KOV veebilehe platvorm) kaasajastamine

172 416,67€

206 900,00 €

I kv

Veebr.- detsember. 2022

Kaimo Käärmann-Liive

Avatud hankemenetlus

SF projekt, täistaotlus kinnitatakse RTK poolt peale hankemenetlusi. Uus KOV kodulehe lahendus Valitsusportaali platvormil, mida saavad KOVTP asemel kasutusse võtta kõik KOV-id, pilootprojektis esialgu 5 KOV-i.(Kinnitatud 11.01.2022 ELVL juhatuse (vt https://www.elvl.ee/elvl_juh_11jaan2022) otsusega)

Eelmised hankeplaanid:
ELVL hankeplaan 2021