IKT töörühma kohtumise protokoll (31.03.2009)

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) töörühma kohtumine

Valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni ja koostöökogu
läbirääkimiste IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) töögrupi protokoll

Tallinn 31.03.2009
Algus 11.00
Lõpp 13.00

Koosolekut juhatas: Margus Kreinin
Protokollis: Kristi Madis

Osalesid:

Valitsuskomisjon: Margus Kreinin, Kristi Madis – Siseministeerium; Kalle Arula – Riigi
Infosüsteemide Arenduskeskus; Andrus Jõgi - Rahandusministeerium.

Kutsutud: Kaupo Kase- Viljandi Maavalitsus, Henri Pook- Jõgeva Maavalitsus ja Liisa
Pakosta- Siseministeerium.

Omavalitsusliitude koostöökogu: Ott Kasuri – Eesti Maaomavalitsuste Liit; Väino Olev,
Kaimo Käärman-Liive – Eesti Linnade Liit.

Kohal ei viibinud:
Vello Jõgisoo, Kalevi Kaur, Märt Moll, Orm Valtson, Margus Püüa, Jüri Mölder.

Päevakord:
1. Töögrupi juhi poolt ülevaade eelmisel aastal kokkulepitud eemärkide täitmisest
2. Kohapeal algatatud küsimused

Päevakorrapunkt
1. Siseministeeriumi poolt anti ülevaade projektide „Kohaliku omavalitsuse
Volikogu/Valitsuse infosüsteem- VOLIS" ja Kohalike omavalitsuste universaalne
teenuste portaal- KOVTP" hetkeseisust (ettekanded lisatud protokollile).
2. Liisa Pakosta andis ülevaate algatatud projektist „Ruumi Infosüsteem".

Margus Kreinin
töögrupi juht

Koosoleku lisamaterjalid:
Standardne veebileht igale linnale-vallale (Kaupo Kase) (.ppt)
KOV volikogu/valitsuse infosüsteem (Henri Pook) (.ppt)