Oluline info

23. märts 2020

Info riigihalduse ministrilt:

Valitsus ei kärbi KOVide tulumaksu osa või tasandusfondi. Valitsuse eesmärk on riigieelarveliste toetusmeetmetega hoida majandust käigus nii palju kui võimalik. Ettevõttete palgatoetus ja muud meetmed on suunatud koondamiste ja suurte palgakärbete vältimiseks, mis aitavad ära hoida KOVide tulumaksu kiiret ja suuremas ulatuses vähenemist.

 

  1. Palume eriolukorras omavalitsustel vältida koondamisi, palkade vähendamist, töötajate sundpuhkusele saatmist või kavandatud investeeringute piiramist. Palume läbi mõelda tööjõu kasutamine olukorras, kus suur koormus langeb sotsiaaltööle. Näiteks suunata võimalusel ja ajutiselt teiste valdkondade töötajaid (sh lasteaia töötajad) appi sotsiaalsektorisse.
  2. Palume kohalikel omavalitsustel vabatahtlike kasutamisel sotsiaaltöös korraldada vabatahtlike juhendamine ja nõustamine ning tagada isikukaitsevahendite kasutamine analoogselt vastavat tööd tegevate professionaalidega.
  3. Töötukassa töötasu toetus (nn 70% palgast meede) laieneb KOVide valitseva mõju all äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele. KOVid sellest meetmest raha taotleda ei saa.
  4. Edastame Tallinna Kiirabi palve levitada infot hanke kohta, et hange jõuaks kindlasti võimalike tootjateni.

 

 

Info Tallinna Kiirabi peaarstilt:

 

Tervishoiutöötajate kaitsevarustuse puudus on jõudmas Tallinna Kiirabini. Muude toodete hulgas on lõpukorral kerged kaitsekitlid, mida saaks toota ka Eestis.

Palun leidke lisas olev link täna väljakuulutatud riigihankele sellise toote tootmiseks ja aidake palun kõigiti kaasa selle tellimuse kiirele levitamisele kõikjal riigis potentsiaalsete õmblustööstuste hulgas, olgu väikeste või suurte. Saaksime ajapikendust, kuni tellitud tehasetarned Eestini jõuavad.

 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1760212/general-info