19/02/19

KUTSE
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 19. veebruaril 2019, algusega kell 13.00  Tallinnas, ELVL büroo saalis (büroo uus asukoht Roosikrantsi tn 12/1, II korrus).

Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.

FB Event:
 
Päevakord (ettepanek):

1.Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019 eelarve projekti arutelu. Jan Trei, ELVL asedirektor; Ene Millert, ELVL raamatupidaja
 
2.Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud riigieelarve 2020 läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor
  2.1. Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik
  2.2. Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik
  2.3. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm; Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
  2.4. Transpordi ja teede töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik
  2.5. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
  2.6. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik
  2.7. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm; Kalle Toomet, ELVL nõunik
  2.8. Lõimumise valdkonna töörühm; Jan Trei, ELVL asedirektor
 
3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor

4. ELVL büroo tegevdirektori asendamine. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
5. ELVL juhatuse  ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg (12. märts  2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
6. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
  6.1. Ülesannete üleandmisest kohaliku omavalitsuse üksustele. Jan Trei, ELVL asedirektor

  6.2. Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja ettepanekud. Jan Trei, ELVL asedirektor
  6.3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu osalemine Norra rahvusvahelises projektis "Paremad töötingimused avaliku sektori sotsiaaldialoogi kaudu". Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Mailiis Kaljula ELVL nõunik
 
  6.4 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

  6.5 12.-13. veebruaril 2019 toimunud XV Linnade ja Valdade Päevade kokkuvõte ja järgmiste Linnade ja Valdade Päevade kavandamisest. Sirje Ludvig, ELVL nõunik
 
  6.6 Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE menetlemisest Riigikogus. Tiina Üksvärav, ELVL nõunik
 
  6.7 Pilootprojekt kaheksale KOVle: „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine üldhariduskoolides". Hille Ilves, ELVL nõunik
 
  6.8 Konverentsist „Tugev omavalitsus = tugev riik" Angelika Kallakmaa, Tallinna linnapea büroo konsultant
 
  6.9 Koolide digitaristu kaasajastamine 2019-2022 tegevuskava. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

  Taustinfo

Dokumendid (.zip)

Jan Trei
Asedirektor

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 2