19/02/19

KUTSE
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 19. veebruaril 2019, algusega kell 13.00  Tallinnas, ELVL büroo saalis (büroo uus asukoht Roosikrantsi tn 12/1, II korrus).

Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.

FB Event:
 
Päevakord (ettepanek):

1.Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019 eelarve projekti arutelu. Jan Trei, ELVL asedirektor; Ene Millert, ELVL raamatupidaja
 
2.Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud riigieelarve 2020 läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor
  2.1. Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik
  2.2. Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik
  2.3. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm; Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
  2.4. Transpordi ja teede töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik
  2.5. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
  2.6. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik
  2.7. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm; Kalle Toomet, ELVL nõunik
  2.8. Lõimumise valdkonna töörühm; Jan Trei, ELVL asedirektor
 
3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor

4. ELVL büroo tegevdirektori asendamine. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
5. ELVL juhatuse  ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg (12. märts  2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
6. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
  6.1. Ülesannete üleandmisest kohaliku omavalitsuse üksustele. Jan Trei, ELVL asedirektor

  6.2. Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja ettepanekud. Jan Trei, ELVL asedirektor
  6.3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu osalemine Norra rahvusvahelises projektis "Paremad töötingimused avaliku sektori sotsiaaldialoogi kaudu". Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Mailiis Kaljula ELVL nõunik
 
  6.4 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

  6.5 12.-13. veebruaril 2019 toimunud XV Linnade ja Valdade Päevade kokkuvõte ja järgmiste Linnade ja Valdade Päevade kavandamisest. Sirje Ludvig, ELVL nõunik
 
  6.6 Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE menetlemisest Riigikogus. Tiina Üksvärav, ELVL nõunik
 
  6.7 Pilootprojekt kaheksale KOVle: „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine üldhariduskoolides". Hille Ilves, ELVL nõunik
 
  6.8 Konverentsist „Tugev omavalitsus = tugev riik" Angelika Kallakmaa, Tallinna linnapea büroo konsultant
 
  6.9 Koolide digitaristu kaasajastamine 2019-2022 tegevuskava. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

  Taustinfo

Dokumendid (.zip)

Jan Trei
Asedirektor

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku protokoll nr 2

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

 

Tallinnas 19.02.2019.a  ELVL büroos (Roosikrantsi 12/1)

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

 

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija:    Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Margus Lepik (Valga Vallavalitsus).

Puudusid: Anti Allas (Võru Linnavalitsus), Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus), Anneli Ott (Võru Linnavolikogu), Siim Suursild (Pärnu Linnavalitsus), Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus), Mart Võrklaev (Rae Vallavalitsus), Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), Kurmet Müürsepp (Antsla Vallavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus).

ELVL büroost osalesid: Hille Ilves, Jan Trei, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive, Kalle Toomet, Inga Köster, Sirje Ludvig, Mailiis Kaljula, Tiina Üksvärav, Ene Millert, Märt Moll ja Ott Kasuri.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019 eelarve projekti arutelu. Jan Trei, ELVL asedirektor; Ene Millert, ELVL raamatupidaja

2. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud riigieelarve 2020 läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor

- rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik

- hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik

- töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm; Mailiis Kaljula, ELVL nõunik

- transpordi ja teede töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik

- info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht -kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik

- keskkonna ja maaküsimuste töörühm; Kalle Toomet, ELVL nõunik -lõimumise valdkonna töörühm; Jan Trei, ELVL asedirektor

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks. Jan Trei, ELVL asedirektor

4. ELVL büroo tegevdirektori asendamine. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees

5. ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg (12. märts 2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees

6. Muud küsimused ja informatsioonid:
6.1 Ülesannete üleandmisest kohaliku omavalitsuse üksustele. Jan Trei, ELVL asedirektor
6.2 Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja ettepanekud. Jan Trei, ELVL asedirektor

6.3 Eesti Linnade ja Valdade Liidu osalemine Norra rahvusvahelises projektis "Paremad töötingimused avaliku sektori sotsiaaldialoogi kaudu". Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Mailiis Kaljula ELVL nõunik

6.4 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

6.5 12.-13. veebruaril 2019 toimunud XV Linnade ja Valdade Päevade kokkuvõte ja järgmiste Linnade ja Valdade Päevade kavandamisest. Sirje Ludvig, ELVL nõunik

6.6 Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE menetlemisest Riigikogus. Tiina Üksvärav, ELVL nõunik

6.7 Pilootprojekt kaheksale KOVle: „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine üldhariduskoolides". Hille Ilves, ELVL nõunik

6.8 Konverentsist „Tugev omavalitsus = tugev riik". Angelika Kallakmaa, Tallinna linnapea büroo konsultant

6.9 Koolide digitaristu kaasajastamine 2019-2022 tegevuskava. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

6.10 Munitsipaalrahade eest välja antavad valdade-linnade infolehed

6.11 ELVL suvepäevadest

 

Päevakorrapunkt 1

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019 eelarve projekti arutelu

Jan Trei ja Ene Millert andsid selgitusi ning tutvustasid ELVL 2019.a eelarve projekti.

Eelarve koos seletuskirjaga oli eelnevalt liikmetele laiali saadetud.

Eelarve on eelnevate aastatega võrreldes erineva ülesehitusega. Tulud ja kulud on kajastatud vastavalt riigi raamatupidamises kasutatavate kontorühmade ning alamkontode lõikes. Koosolekul osalejad palusid seletuskirja täiendada ja selguse mõttes välja tuua palju on aasta puhastulu, palju puhaskulu ja milline on reservi muutus.

Et oleks liikmetele arusaadavam, võiks 2019.a eelarve seletuskirjas mõne sõnaga kirjeldada möödunud aastat selles „võtmes", et 2018. a oli ühtse liidu käivitamise aasta, büroo meeskond kasvas ning büroo vahetas asukohta. Kuna EMOl-i büroo inimesed võeti uude büroosse tööle alates aprilli keskpaigast 2018 ja Sirge tänava bürooruumide renti kuni kolimiseni, detsembris 2018, tasuti EMOLi eelarvest, siis 2019.a ELVL eelarve kulud suurenevad.

Koosolekul osalejad tegid ettepaneku saata täna ELVL liikmeks mitteolevale viiele omavalitsusele kiri ettepanekuga astuda ELVL liikmeks.

OTSUSTATI:

1.1 Lõpetada ELVL 2019.a eelarve esimene lugemine ja esitada eelarve kinnitamiseks juhatuse ja volikogu ühisel koosolekul märtsis.

1.2 Büroo saadab ELVL liikmeks mitteolevale viiele omavalitsusele (Jõelähtme, Vormsi, Kihnu, Peipsiääre ja Otepää vallale) kirja ettepanekuga astuda ELVL liikmeks.

Päevakorrapunkt 2

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud riigieelarve 2020 läbirääkimisteks

Kuulati Jan Trei sissejuhatust töörühmade tööst ning liidu liikmete poolt esitatud ettepanekutest.

Töörühmade koordinaatorid tutvustasid seejärel valdkondlike töörühmade poolt esitatud ettepanekuid, mis on koondatud valdkondlike teemalehtede kaupa ja lisatud juhatuse materjalide hulka. Hariduse- ja noorsootöö valdkonna töörühm oli ainuke, milles otsustati arutada ettepanekuid pärast märtsis toimuvaid Riigikogu valimisi.

- rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik

- hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik

- töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm; Mailiis Kaljula, ELVL nõunik

- transpordi ja teede töörühm; Märt Moll, ELVL nõunik

- info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

- kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; Hille Ilves, ELVL nõunik

- keskkonna ja maaküsimuste töörühm; Kalle Toomet, ELVL nõunik

- lõimumise valdkonna töörühm; Jan Trei, ELVL asedirektor

Koosolekul osalejad esitasid oma märkused ja täpsustused, koordinaatorid lisavad need oma tabelitesse, arutavad vajadusel veelkord läbi töörühmades ning esitavad täiendused märtsi kuu koosolekule.

OTSUSTATI: Esitada täpsustatud ettepanekud järgmisele juhatuse ja volikogu koosolekule.

Päevakorrapunkt 3

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks

Jan Trei tutvustas võimalikke ettepanekuid valitsusliidu läbirääkimisteks, mis olid ka liidu liikmetele välja saadetud materjalide hulgas. Aluseks oli võetud linnade liidu poolt 2015. aastal pärast Riigikogu valimisi esitatud ettepanekud.

Koosolekul osalejad tegid ettepaneku tekstis rõhuasetused selgemini välja tuua, eelkõige KOV tulubaasi taastamine ja teede temaatika, samuti lisada ettepanekute hulka ka ruumiloomet puudutav.

OTSUSTATI: Bürool esitada ELVL ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks.

Päevakorrapunkt 4

ELVL büroo tegevdirektori asendamine

Tulenevalt ELVL põhikirjast ja büroo põhimäärusest ning seoses ELVL tegevdirektori Jüri Võigemasti viibimisega pikemaajaliselt haiguslehel, on büroo ning liidu toimimiseks vajalik määrata tegevdirektori kohusetäitja.

OTSUSTATI: Määrata Jüri Võigemasti haiguslehel viibimise ajaks ELVL tegevdirektori kohusetäitjaks asedirektor Jan Trei ja määrata talle täiendavate kohustuste täitmise eest igakuist lisatasu 810 €, alates 18.01.2019.

Päevakorrapunkt 5

ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg (12. märts 2019)

OTSUSTATI: Kutsuda kokku juhatuse ja volikogu ühine koosolek 12. märtsil Tallinnas, algusega kell 11.00. Koosolekule järgneb ELVL uute bürooruumide avamine aadressil Roosikrantsi 12/1.

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused ja informatsioonid:

6.1 Ülesannete üleandmisest kohaliku omavalitsuse üksustele

Kuulati Jan Trei informatsiooni ülesannete üleandmisest KOV-idele (memo lisatud). Omavalitsuste tugevdamiseks ning finantsautonoomia suurendamiseks otsustati 21. septembri 2017.a valitsuskabineti otsusega tõsta toetusfondis mitmed kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike omavalitsuste tulubaasi, jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu.

Valitsuskabineti 17.01.2019 memorandumis esitatakse valdkondade kaupa kokkuvõtted valdkonnaministeeriumide analüüsidest ning järeldustest omavalitsustele ülesande üleandmise võimalikkuse kohta.

1) puuetega inimeste perioodilised toetused

Analüüsi tulemusel on Sotsiaalministeerium jõudnud järelduseni, et erivajadusega inimeste poliitika põhimõtted vajaksid muutmist ning teenuste ja toetuste korraldus kaasajastamist. Sealjuures näeb Sotsiaalministeerium KOVide rolli ja otsustusõiguse suurendamise vajadust erivajadusega inimeste teenuste osutamisel ja toetuste maksmisel. Täpsemad ettepanekud ja lahendused on kavas esitada Vabariigi Valitsusele 2019. aasta II kvartalis.

2) kutsehariduse ja gümnaasiumihariduse korraldamine ning erakoolide toetamine

Haridus- ja Teadusministeerium analüüsis gümnaasiumi ja kutsehariduse sisulisi väljakutseid ning seniseid arenguid ja peab õigeks esitada oma ettepanekud 2019. aastal valmivas haridus-ja teadusstrateegias 2035, kus lepitakse kokku keskhariduse kui terviku arenguprioriteedid.

3) riigile kuuluvate kõrvalmaanteede üleandmine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsis osa riigile kuuluvate kõrvalmaanteede üleandmise võimalikkust, kuid ei esitanud ettepanekuid. Analüüs näitas, et osad riigile kuuluvad kõrvalmaanteed on selgelt kohaliku tee tunnustega, kuid nende üleandmise tingimused vajavad omavalitsusüksustega täiendavaid arutelusid. Samuti tuleb kaardistada nende teede seisukord ning remondivajadused.

4) Treenerite toetussüsteemi üleandmine

Treenerite tööjõukulude toetussüsteemi meede käivitati 2015. aastal eesmärgiga, et laste ja noorte treenerid saaksid treeningute juhendamise eest töötasu, nende töötasudelt makstakse ettenähtud maksud ja treeneritele luuakse töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid. Maksu- ja Tolliamet oli varasemalt tuvastanud, et mitmetes spordiklubides tasuti töö eest tulumaksuvabade stipendiumitega.

Kultuuriministeerium ei toeta treenerite toetuse üleandmist omavalitsustele, tuues välja, et toetus lähtub treeneri kvalifikatsioonist (5-nda ja kõrgema kutsetasemega treener) mitte omavalitsuse otsustest ning toetust eraldatakse olenemata spordiorganisatsiooni omandivormist ehk toetust makstakse otse ka eraettevõtetele. Toetuse eraldamisel lähtutakse laste ja noorte osalusest treeningutel ning kõik alad ja organisatsioonid on toetuse eraldamisel võrdsed.

Omavalitsustele toetusvahendite üleandmine vaid toetuse edasi jagamiseks ilma omavalitsusepoolse kaalutlusõiguse või omavalitsuse poolse panuseta ei anna kultuuriministeeriumi hinnangul lisandväärtust.

5) maakondlike arenduskeskuste tegevus

Maakondlike arenduskeskuste tegevus on omavalitsustele üle antud. 2017. a maavalitsuste tegevuse lõpetamisega ning maakondlike arenduskeskuste reorganiseerimise käigus anti arenduskeskused kõikides maakondades omavalitsuste või maakondliku omavalitsusliidu ühisele haldamisele. Täiendavat analüüsi ei koostatud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.2 Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja ettepanekud

Jan Trei tegi kokkuvõtte ruumiloome ekspertrühma aruandest ja ettepanekutest (memo lisatud).

Riigikantselei juures tegutses 2017. aasta juulist 2018. septembrini ruumiloome ekspertrühm, mille ülesandeks oli kaardistada ruumilise planeerimise ja arhitektuuriga seotud tegevuse olukorda riigis ning teha ettepanekuid asjade paremaks korraldamiseks.

Töö lõppedes esitas ekspertrühm lõpparuande, mille osas esitasid eriarvamuse nii Eesti Linnade ja Valdade Liit kui Rahandusministeerium. Valitsuskabineti otsus:

1. Võtta ruumiloome ekspertrühma aruanne teadmiseks ja teadvustada, et kvaliteetne ruumiline elukeskkond on riigi jaoks oluline vahend kodanike heaolu parandamisel.

2. Rahandusministeeriumil koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga moodustada töörühm, et leida võimalused ruumikaalutluse arvestamise suurendamiseks otsustusprotsessides ning organisatsioonide tegevuse parendamiseks nõupidamisele esitatud memorandumis toodud põhimõtteid arvestades.

Töörühmal:

1. kaasata oma töösse ka teisi ministeeriume, kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilist liitu, ettevõtlusorganisatsioone, õiguskantsleri esindaja ja teisi asjaomaseid partnereid,

2. tutvustada ülalnimetatud võimalusi Vabariigi Valitsusele jaanuaris 2020. a.

3. Lisada toetuste planeerimise ja rakendamise põhimõtetesse elukeskkonna parendamise printsiip.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.3 Eesti Linnade ja Valdade Liidu osalemine Norra rahvusvahelises projektis "Paremad töötingimused avaliku sektori sotsiaaldialoogi kaudu"

Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühing (ROTAL) soovib osaleda projektis, et Norra rahastuse toel osaleda projektis. Projekti kestus on september 2019 kuni 31.12.2020. Eesti poolt soovib ROTAL-i partneriks ELVL-i omapoolse kompetentsi ja inimesega, kes osaleb juhtgrupi ühe-päevastel koosolekutel (kokku 4), lisaks veel kolmel juhtgrupi koosolekul. Rahalise panusega liit projektis ei osale.

ROTAL soovib kaasata ka kuus Eesti omavalitsust, kellega nad ise peavad selles osas läbirääkimisi.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.4 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus

24.-25. mail 2019.

ELVL büroo poolt tegelevad kokkutuleku korraldusega Sirje Ludvig, Ott Kasuri ja Toivo Riimaa. 18. jaanuaril toimus kohtumine Pärnu linnavalitsusega, et arutada kokkutuleku korraldust ning ajagraafikut, samuti lepiti kokku, millised küsimused on vaja läbi rääkida Soome Omavalitsusliiduga. 25. jaanuaril toimus kohtumine Soome Omavalitsusliidus, ELVL büroo töötajatele lisaks osales ka Pärnu linna esindaja. Lepiti kokku, et osalustasu peaks jääma vahemikku 150-180 eurot, sõltuvalt sellest millised pakkumised saadakse Pärnust majutuse ning toitlustuse osas.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.5 12.-13. veebruaril 2019 toimunud XV Linnade ja Valdade Päevade kokkuvõte ja järgmiste Linnade ja Valdade Päevade kavandamisest

Eesti 79-st omavalitsusest osalesid Linnade ja Valdade Päevadel (LVP) 71 omavalitsuse esindajad. Koos lektoritega ja firmade esindajatega osales kahel päeval kokku 1500 inimest. LVP ettekanded lisatakse ELVL kodulehele.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Jätkata Linnade ja Valdade Päevade korraldamise traditsiooni.

6.6 Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE menetlemisest Riigikogus

Jäätmeseaduse uue versiooni menetlemine algatati Riigikogus Vabariigi Valitsuse poolt 11.09.2017. Eesti Linnade ja Valdade Liit (varasemalt Eesti Linnade Liit, Eesti

Maaomavalitsuste Liit) on esitanud seoses jäätmeseaduse eelnõu menetlemisega omad ettepanekud eelnõu kooskõlastamise käigus.

Eelnõu terviktekst esitatud kujul ei arvestanud Euroopa kohaliku omavalitsuse

harta subsidiaarsuse põhimõttega, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ega pakkunud kohalikele omavalitsustele vajalikku otsustusruumi jäätmehoolde korraldamisel, mistõttu nägime ohtu teenuse pakkumise jätkusuutlikkusele ja Euroopa Liidu (EL) poolt kehtestatud sihtarvude tähtajalisele saavutamisele.

Eelnõu eesmärgiks oli jäätmeseaduse ja pakendiseaduse kodifitseerimine. Keskkonnaministeerium esitas 28.05.2018 eelnõule 107 muudatusettepanekut, kuhu kuulus ka põhimõttelisi muudatusi. Osapooltele edastas Keskkonnaministeerium kahel korral töödokumendid, kus oli vastavalt 133 ja 185 muudatusettepanekut, mille osas väidetavalt oli konsensus. Kuna eelnõu seoses Keskkonnaministeeriumi täiendavate ettepanekutega muutus oluliselt ning muudatuste täpsem tähendus, kaasnevad mõjud ja tagajärjed olid teadmata ja selgitamata, siis jäi ELVL arvamusele, et puudub selgus regulatsioonides, nende toimes ning saavutatavates eesmärkides ning antud eelnõu seadusena jõustumise korral asetatakse taaskord seaduse rakendajad keerulisse olukorda. Jäätmeseaduse puhul on tegemist paljusid osapooli puudutava ning aastateks jäätmehoolduse alused ja struktuuri kinnistava seadusega ning sellise suure mõjuga seaduseelnõu menetlemine ei tohiks toimuda järeleandmistega regulatsioonide kvaliteedis.

Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil 29. jaanuaril 2019 otsustati mitte saata eelnõud (495 SE) teisele lugemisele.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.7 Pilootprojekt kaheksale KOVle: „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine üldhariduskoolides"

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul ja koostöös Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ-ga algatati pilootprojekt „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine üldhariduskoolides". Pilootprojektis osaleb kaheksa kohalikku omavalitsust on Pärnu linn, Saaremaa vald, Järva vald, Rapla vald, Jõgeva vald, Toila vald, Elva vald ning Põlva vald.

Projekti kasusaajateks on kohalikud omavalitsused, omavalitsuse territooriumil tegutsevad üldhariduskoolid, koolijuhid ja õpetajad.

Projekt on algatatud toetama ühinenud omavalitsusi, kus nähakse vajadust töötada välja õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist lähtuvad töö- ja palgakorralduse põhimõtted kõikides omavalitsuse üldhariduskoolides.

Pilootprojekt kestab kevadest 2019 kuni 2020 aasta sügiseni.

Selle tulemusi tutvustatakse 2021. aastal toimuvatel Eesti Linnade ja Valdade Päevadel.

Projekti kulud katab Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.8 Konverentsist „Tugev omavalitsus = tugev riik"

Hotell Olümpia konverentsikeskuses toimus 6. veebruaril konverents „Tugev omavalitsus = tugev riik", kus arutleti KOV tasandi jaoks oluliste küsimuste üle. Oma kogemust jagasid eksperdid Skandinaaviast ja Euroopast laiemalt.

Konverentsi korraldas Rahandusministeerium, kes saatis 250-le inimesele personaalsed kutsed.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.9 Koolide digitaristu kaasajastamine 2019-2022 tegevuskava

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kogus omavalitsustelt ettepanekuid kohtvõrgu renoveerimist või rajamist vajavatest koolidest. Täpsem ajakava ja töömahud lepitakse kokku juba HITSA poolt, kes jätkab programmi elluviimist. Oluline oli ka see, kui plaaniti mõnes koolis suuremat ümberehitustööd, siis pidi ära märkima tööde teostamise ulatuse ja nende teostamise umbkaudse aja. Saame sellega arvestada täpsema tegevuskava koostamisel.

on taotlused kokku kogunud.

Programmi edasiste tegevuste ajakava järgi peaksid 2019.a I poolaastaga ettevalmistused programmi 2019-2022 etapiks olema lõppenud st kooli pidajate esitatud ettepanekud koondatud, Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud ning HITSA on alustanud hangete ettevalmistamist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.10 Munitsipaalrahade eest välja antavad valdade-linnade infolehed

Linnade ja Valdade Päevadel väljendas Vabariigi President oma kõnes muret konkurentsi mõjust erameediale, nimetades valla(linna)eelarvest välja antavaid lehti turu solkimiseks.

Omavalitsused, kes annavad välja kohalikku lehte leiavad, et see on kohalikule kogukonnale oluline kui inimeste jaoks vajalik info, mis puudutab nende igapäevast elukorraldust, jõuab paberkandjal nende postkastidesse.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

6.11 ELVL suvepäevadest

Eelmiste suvepäevade võitja, Kastre vald, plaanib korraldada 2019. a suvepäevad 10.-11. augustil. Ametlikku infot büroosse selles osas pole jõudnud. Kuna tavapäraselt on suvepäevad korraldatud augusti esimesel nädalavahetusel, siis seetõttu on mõni omavalitsus juba planeerinud oma suvepäevad korraldada just augusti teisel nädalavahetusel (10.-11.08).

OTSUSTATI: Büroo pöördub Kastre valla poole, täpsustamaks võimalikke ELVL suvepäevade toimumise kuupäevi.


 

Taavi Aas
Koosoleku juhataja


Inga Köster
Protokollija