VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2022 a. riigieelarve ning RES 2022-2025 osas - keskkonna töörühm

Keskkonna töörühma liikmed 2022. a riigieelarve läbirääkimistel:

Eha Võrk, Tallinna abilinnapea
Alo Brandt, Tallinna Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja
Hegri Narusk, Elva valla majandusosakonna juhataja
Marit Laast, Viru-Nigula vallavalitsuse planeerimis- ja maakorraldusspetsialist
Sven Tarto, Nõo vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
Bert Holm, Saaremaa Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
Taniel Vain, Harku valla planeerimis -ja ehitusosakonna juhataja
Arto Saar, Järva vallavanem
Külli Tammur, Lääne-Harju vallavolikogu esimees
Urmas Möldre, Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
Lüüli Junti, Tallinna  Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonna juhataja

2021. aasta aprillis nimetati töörühm ümber 'Keskkonna töörühm'.


TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID:

 

Varasemaid töörühma protokolle vaata https://www.elvl.ee/tooruhmade-koosolekute-protokollid