Keskkonnaministeeriumi jäätmevaldkonna soovitused seoses jäätmejaamade töökorraldusega eriolukorra ajal

Keskkonnaministeerium ei pea õigeks massilist jäätmejaamade sulgemist eriolukorrale viidates. KOVid peavad siiski tagama seadusest tulenevate nõuete täitmise ja kui jäätmejaam otsustatakse sulgeda, siis peab sellega kaasnema kokkulepe ja alternatiivide välja pakkumine. Näiteks Ragn Sells pakub suletud jäätmejaama asemel jäätmeveo teenust jäätmevaldajate juurest, kuid Eesti Keskkonnateenused sulgevad jaamu, aga alternatiivi ei paku.

KOVid saavad kasutada meetmeid, et tagada operaatori ja elanike ohutus, näiteks hoida jäätmejaam töös etteregistreerimisega, lasta territooriumile korraga üks klient, minimeerida kontakte, mitte võtta vastu segaolmejäätmeid jms. Jäätmejaamade sulgemisega võib kaasneda olukord, kus elanikud viskavad juba koormasse laotud jäätmed metsa või kraavi ja seda me kindlasti ei soovi.

Loe ka infot Keskkonnaministeeriumi veebilehelt: https://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida

Küsimuste korral on kontaktiks Made Saadve Made.Saadve@envir.ee