Kontaktid

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Roosikrantsi 12/1, II korrus 
Tallinn 10119
Tel: +372 60 43 001
Reg. nr. 80185947

info@elvl.ee

 

Töötajate kontaktid:

 

 

 

Veikko Luhalaid

Tegevdirektor

Büroo töö juhtimine ja korraldamine, liidu suhete korraldamine valitsusasutustega, teiste riiklike institutsioonidega ning muude asutuste ja organisatsioonidega

6043014

mob: 5035714

Veikko.Luhalaid@elvl.ee

Inga Köster

Juhiabi

Liidu asjaajamine, infohaldus, koosolekute, koolitus- ja koostööürituste korraldamine

6043001

mob: 5286974

Inga.Koster@elvl.ee

Jan Trei

Asedirektor

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine, KOV korraldus, elamumajandus, turvalisus, info- ja kommunikatsioonivaldkond, EL 2021-2027 programmiperiood.

6043006

mob: 5168806

Jan.Trei@elvl.ee

Toivo Riimaa

Asedirektor

Liidu välissuhete alase töö korraldamine ja koordineerimine

6043016

mob: 5073150

Toivo.Riimaa@elvl.ee

Ott Kasuri

Arendusjuht

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine hariduse ja noorsootöö-, kultuuri ja spordi- , keskkonnakaitse, säästva arengu- ja lõimumise valdkonnas. KOV sõprussuhted, sooline võrdõiguslikkus, arengu- ja koolitusvaldkonna projektid ning kodanikuühiskonna küsimused

6043013

mob: 5179788

Ott.Kasuri@elvl.ee

Hille Ilves

Nõunik

Haridus- ja noorsootöö, kultuur, sport

6043010

mob: 5207125

Hille.Ilves@elvl.ee

Jüri Võigemast

Nõunik

Kohaliku omavalitsuse korraldus Juri.Voigemast@elvl.ee

Kaimo Käärmann-Liive

Nõunik

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine, liidu esindamine EL  institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös ning projektides osalemine, riigihanked, informaatika, liidu kodulehe toimetamine, rahvastik

6043003

Kaimo.Kaarmann-Liive@elvl.ee

Kalle Toomet

Nõunik

Planeeringud,ehitus, energeetika, maaelu, transport ja teed

6043009

mob: 5063488

Kalle.Toomet@elvl.ee

 

Nõunik

Keskkonnakaitse ja säästev areng, jäätmemajandus

6043001

 

Info@elvl.ee

Kädi Koppe

Nõunik

Kultuur, sport ja lõimumine

6043011

mob: 58241718

Kadi.Koppe@elvl.ee

Liis Epro

Nõunik

Liidu avalikud suhted ja liidu kodulehe toimetamine

mob: 53 364 767

Liis.Epro@elvl.ee

Mailiis Kaljula

Nõunik

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisekaitse, tööhõive

6043004

mob: 56621771

Mailiis.Kaljula@elvl.ee

Marliis Rettau

Nõunik

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti  delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine, liidu kodulehe toimetamine

6043007

Marliis.Rettau@elvl.ee

Sirje Ludvig

Nõunik

Üleriigiliste koolitus- ja koostööürituste korraldamine, rahvusvaheline koostöö ja projektides osalemine, liidu ajaloo kogumine, arhiveerimine ja säilitamine, büroo majandusküsimused

6043002

mob: 5023000

Sirje.Ludvig@elvl.ee

Tiina Üksvärav

Nõunik

Õigusaktide ja nende eelnõudega seonduva temaatika analüüs ning haldamine

6043017

mob: 53443101

Tiina.Uksvarav@elvl.ee

Toomas Johanson

Nõunik

Rahanduse valdkonna analüüsimine, läbirääkimised Vabariigi Valitsusega, ELVL liikmemaksude planeerimine ja arvestamine

mob: 53429976

Toomas.Johanson@elvl.ee

Henri Pook

KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist ja projektijuht

KOV IKT strateegia, tegevuskava

mob: 5169291

Henri.Pook@elvl.ee

Nevel Paju 

KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist

KOV IKT tugiteenuste lahendused

mob: 53483576

Nevel.Paju@elvl.ee

Ene Millert

Raamatupidaja

ELVL raamatupidamine, finantsaruandlus

6043005

Ene.Millert@elvl.ee

Tiiu Madal

ELVL Brüsseli esindaja

Kohaliku omavalitsuse valdkonnaga seonduv tegevus Euroopa Liidu institutsioonides Brüsselis ja liidu liikmetele sellekohase informatsiooni vahendamine

mobiil Belgias: 
+32 49 707 10 83
tel. Brüsseli kontoris: 
+32 2 21 38 220
tel. ELVL büroos:
6043012

Tiiu.Madal@elvl.ee

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindus:

Square de Meeûs 1
4. korrus
B-1000 Brussels
Belgium
Telefon: +32 2 21 38 220
e-post: brussel@elvl.ee