Eesti kohaliku omavalitsuse IKT taristu miinimumnõuded

 

Lae alla PDF fail

Eesti Maaomavalitsuste Liit 2017
Henri Pook | Nevel Paju

Sisukord

1. Käsitlusala ........................................................................... 3
2. Soovituslik mudel tulevikuvõrgu ehitamisel KOV-is ............. 4
3. Süsteemi suund ................................................................... 4
4. Internetiühendus .................................................................. 6
5. LAN kohtvõrk ....................................................................... 7
6. Tulemüür .............................................................................. 8
7. Võrgulüliti ............................................................................. 9
8. Serverid ............................................................................... 9
9. Arvutitöökohad .................................................................... 10
10. Kasutajate haldusteenus ................................................... 10
11. Lõppseadmete haldus ....................................................... 11
12. E-posti teenus ................................................................... 11
13. Viirusetõrje ........................................................................ 11
14. Varukoopia ........................................................................ 11
15. PBX (VOIP) ....................................................................... 12
16. Failihaldus ......................................................................... 12
17. KOV IKT võrgu kohustuslik dokumentatsioon: .................. 12

Lae alla PDF fail